Het weblogboek

van Dick Offringa


   
8-1-2014 Het nieuwe jaar is alweer acht dagen oud. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zeer benieuwd hoeveel personen van onze kandidatenlijst (12) van Vrije Poldermensen in de Raad worden gekozen. En dan te bedenken dat ik “Vrije Poldermensen” heb bedacht aan de keukentafel met een fles rode wijn op. Volgens mij bestaat het woord “Poldermensen” niet eens. Zo zie je maar weer; het kan verkeren!

Playa del Ingles Gran Canaria
22-1-2014 Vandaag ben ik 67 jaar geworden. Daar ben ik erg dankbaar voor.

Playa del Ingles Gran Canaria
3-2-2014 Zojuist is de kandidatenlijst van Partij van vrije Poldermensen (PvvP) officieel ingeleverd.

Playa del Ingles Gran Canaria
10-2-2014 De domeinnamen vrijepoldermensen.nl en partijvanvrijepoldermensen.nl verwijzen nu eindelijk naar de nieuwe verkiezingswebsite van de PvvP.

   
19-2-2014 Als Hart van Nederland je belt of je met het verhaal over de Poldertoren in hun programma wilt komen. Als Omroep Flevoland je belt of je in het programma Natuurlijk Flevoland wilt komen. Wat doe je dan? Dan zeg ik dat ik nooit naar die programma’s kijk en er dus ook niet aan mee wil werken.

   
26-2-2014 Vrije Poldermensen is ook benaderd door OPA. Maar Vrije Poldermensen heeft geen OPA beweging nodig om ook de ouderen te vertegenwoordigen.

   
16-3-2014 Vandaag bestaat mijn weblog precies tien jaar. Vanwege de komst van Twitter en Facebook besteed ik niet zoveel tijd meer aan deze weblog.

   
17-3-2014 Afgelopen zaterdag was het heel gezellig op het Kettingplein. De Vrije Poldermensen stonden er met een partybus waar vanaf Jannes de mooiste muziek draaide. Veel passanten, maar ook kandidaten van andere partijen, kwamen langs om van de gezellige muziek te genieten. Er zijn honderden flyers van de PvvP uitgedeeld met de tien beste standpunten. Op naar 19 maart!

   
20-3-2014 De Partij van vrije Poldermensen heeft gisteren weer een zetel in de gemeenteraad gehaald.

   
11-4-2014 Deze maand zit ik tot volle tevredenheid precies 50 jaar bij Post Cheque en Girodienst, daarna Postbank en nu ING. Nooit een probleem gehad.

   
11-4-2014 Wat zijn nu eigenlijk zeezenders? De eigenaren van Radio Veronica wilden gaan uitzenden via een zender in Huizen. Pas toen dat niet kon zochten ze een zendschip. Het idee van een schip werd afgekeken van Radio Mercur. De programma's werden afgekeken van het Nederlandstalige Radio Luxembourg. De eerste jaren waren de programma's niet om aan te horen. Sommige uitzendingen gingen wel zoals: Radio Veronica's Teenager Muziek Express. En 's avonds Joost mag het weten; pas op de avond ergens eind 1962. Radio Caroline keek de truuk af van Veronica. Maar ook hun eerste jaar was weinig spectaculair te noemen. De enigen die direct een goede programmering hadden waren Radio London en Radio England. Radio London draaide in 3 uur de 60 te pluggen platen; de volgende DJ deed dat ook, enz. Wat was er eigenlijk zo fascinerend aan? En waar komt die heimwee vandaan? En waarom wil men dit herhalen? Zoals bijv Radio 192.....En zoals Radio Luxembourg..the legend is back..wat een onzin! En toch heb ik soms heimwee.. naar de rechtstreekse uitzendingen vanaf de Noordzee...met slecht weer..met onregelmatige bevoorrading... heimwee naar al die mensen die op deze wijze mij boeiden....muziek draaien vanaf de Noordzee.... Hoe verzin je het eigenlijk? Ik mis de nachten van Radio Caroline.....Radio Seagull......RNI......

   
12-4-2014 Wim Kok (ex-vakbondsman, ex-Minister van Financiën en ex Eerste Minister) heeft, tussen het beheren van zijn vele commissariaten door, een nieuw plannetje bedacht: Provincie Randstad. De provincies Noord- en Zuid Holland, Utrecht en Flevoland moeten tot één provincie worden gesmeed. Want dan wordt het slagvaardiger, en is er minder bureaucratie. Los van het feit dat dit zuiver veronderstellingen zijn heb ik helemaal geen behoefte om in een provincie Randstad te wonen. In 1986 moest er zo nodig een provincie Flevoland komen. De raadsleden, die eerst tegen waren, bleken nu ineens voor omdat ze leuke promotiekansen in het verschiet zagen in de nieuwe, uit de klei getrokken, provincie. De enige band tussen de inwoners is dat ze in nieuwe polders wonen. Dat is nog steeds het enige feit; er is geen enkele band; integendeel zelfs. Ik opteer daarom voor een terugkeer in de geschiedenis: laat De Noordoostpolder maar mooi weer onderdeel van de provincie Overijssel worden. Met Zwolle als hoofdstad. En laat de hele Oostelijke- en Zuidelijke Flevopolders maar links liggen. Zoek het maar mooi uit daar!

   
13-4-2014 Uit mijn weblog van 21 januari 2007: "Ik ben het helemaal eens met het artikel over “Vladimir Poetin en het nieuwe Rusland” in het Zoeklicht 82 e jaargang nummer 21. “Er is niet echt iets veranderd na de val van de Sovjet-Unie. Alles is gewoon zo gebleven. De grootmacht Rusland wordt opnieuw een dictatuur met gevaarlijke mensen in de top. Die willen niet alleen zeggenschap delen met Amerika en Europa, maar ze willen vooral ook een duidelijke vinger in de pap in het Midden-Oosten. Ze zijn de spil in het verhaal over Iran en de dreiging die van dat land uitgaat naar Israël, het Midden-Oosten en de hele wereld. We gaan er nog veel over horen de komende tijd”.

   
14-4-2014 Uit mijn weblog van 25 maart 2007: "Vandaag bestaat de Europese Unie precies vijftig jaar. Veel mensen vinden de EU niet veel bijzonders; maar ik wel. Niet alleen dat in de EU de binnengrenzen zijn verdwenen en er een Europese munt is gekomen; ook veel regels zijn gestandaardiseerd waardoor de internationale handel veel beter gaat en producten daardoor een stuk goedkoper zijn geworden. Maar het belangrijkste vind ik dat veel landen achter het voormalige IJzeren Gordijn (het Oostblok) eindelijk van het juk van Rusland zijn verlost en lid van de EU konden worden. Al die mensen die daar commentaar op hebben moeten zich maar eens afvragen hoe het in Nederland gegaan zou zijn als wij 40 jaar onder een Duitse dictatuur hadden geleefd. Nog afgezien van het feit dat er plannen klaarlagen om de gehele Nederlandse bevolking naar Polen te deporteren. Daarom ben ik voor de Europese Unie. Omdat ik weet dat hierdoor onze levenstandaard omhoog gegaan is; en van vele landen met ons".

   
15-4-2014 Uit mijn weblog van 23 januari 2007: "Toen de Evangelische Omroep zo rond 1970 werd opgericht was het de bedoeling om hoofdzakelijk juist niet de eigen leden te bereiken maar de overige kijkers. Het resultaat van dit alles is echter dat de eigen EO achterban thans massaal naar Goede Tijden, Slechte Tijden kijkt. En dat de EO programma’s voor de overige kijkers zich thans kenmerken door een hoog emotie TV gehalte. Al met al is het EO aanbod tegenwoordig zo bedroevend dat ze zich nu beter kunnen opheffen. Want zo hebben de oprichters het destijds echt niet bedoeld!".

   
16-4-2014 Uit mijn weblog van 27 januari 2007: "Deze week werd bekend dat een gemeente in Nederland (Tiel ?) voor de coffeeshops officieel gekweekte wiet wil verkopen. Ik vind dat een uitstekend idee. Op dit moment zijn er zeshonderd duizend alcohol verslaafden wat blijkbaar normaal wordt gevonden. Want in de slijterij hier vlakbij kan ik alle alcohol kopen die ik maar wens. En de staat der Nederlanden ontvangt daardoor ook nog een dikke accijns. Maar een stickie roken; dat is uit den boze! Ik vind dat behoorlijk hypocriet gedrag. Daarom ben ik al vele jaren voor goed gereguleerde coffeeshops waar goedgekeurde wiet wordt verkocht. De wiet rokende mensen die ik ken zijn een stuk vredelievender dan de alcohol gebruikende mensen die ik ken. Voor alle duidelijkheid: ik heb het over softdrugs; niet over harddrugs. Daar ben ik fel op tegen. En degenen die met het argument aankomen dat je gemakkelijk van softdrugs naar harddrugs overstapt: ik geloof dat een stuk minder dan dat ik geloof dat alcoholgebruik voor heel wat meer ellende zorgt".

   
17-4-2014 Uit mijn weblog van 31 januari 2007: "De bevolking van Nederland is opgeroepen om vanavond vijf minuten het licht uit te doen. Dit alles in het kader van energiebesparing. Wat een onzin! Zolang de mensen de boodschappen in de buurt nog steeds met de auto doen, en zolang de mensen elk jaar vele duizenden vliegkilometers maken, heeft dit absoluut geen enkele waarde. Maar ja; we leven in de ‘feel good” maatschappij. Het maakt helemaal niet meer uit of je nog met zinnige dingen bezig bent; als je er maar een goed gevoel bij krijgt. Dat je jezelf, en anderen, daarbij op een ongelooflijke manier voor de gek houdt schijnt helemaal niet meer belangrijk te zijn".

   
18-4-2014 Uit mijn weblog van 1 februari 2007: "Vandaag is in Rotterdam de OV-Chipkaart in gebruik genomen; de vervanger van de strippenkaart. Prima zou je zo zeggen. Maar er zit een addertje onder het gras. Je moet bij het controleren van de kaart in ieder geval het volledige bedrag op je kaart hebben tot het eindstation; in dit geval 4 Euro. Stap je eerder uit dan wordt het restant weer bijgeboekt. Wil je maar 1 zone dan moet je eerst het volle bedrag voorschieten. Voor 2009 wordt de OV-Chipkaart landelijk ingevoerd. Wil je dan met de trein dan moet je, als je bijv. in Groningen instapt, eerst het volle (dag) bedrag tot aan het eind betalen; en wanneer je eerder uitstapt komt de rest weer op de kaart terug. Ik vind dit principieel onjuist. Men kan je vooraf niet verplichten om een heel groot bedrag van je Chipkaart af te boeken als je naar het eerstvolgende dorp moet. Wat is dit voor een krankzinnige gedachtegang? En juridisch klopt het ook niet. Men heeft gewoon een vervoersplicht als je het juiste bedrag voor de af te leggen afstand betaalt; en mag daarvoor geen cent meer vragen!'.

   
19-4-2014 Uit mijn weblog van 11 februari 2007: "Veel gelovigen zijn van mening dat God over de dood beschikt. Zij gebruiken dan ook bij het overlijden of een dodelijk ongeval de woorden: “Het was de wil van God. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk”. Dit nu is een hele grote vergissing. God, die zuiver liefde is, kan de dood niet willen. En al helemaal niet de zes miljoen doden in Auschwitz. Het staat dan ook niet in de Bijbel. Er staat eigenlijk niets over de wil van God; laat staan dat de dood de wil van God is. Er staat uitsluitend dat Hij er weet van heeft; dat Hij weet dat het gaat gebeuren (Job. 14:5). Maar Hij heeft er niet de hand in; dat heeft de (zondige) mens zelf".

   
20-4-2014 Vanuit de tijdloze eeuwige meerdimensionale heilige wereld kwam Jezus (gedurende ruim dertig aardse jaren) in de tijdelijke kortstondige driedimensionale zondige wereld met de kluistering en beperking van een aardmens (vanuit het stof der aarde) om na zijn overwinning op de dood weer terug te keren naar de tijdloze eeuwige meerdimensionale heilige wereld.

   
21-4-2014 Uit mijn weblog van 26 maart 2007: Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) ontbiedt de ambassadeur van Zimbabwe bij hem op het departement. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag gemeld. Verhagen eist opheldering over de weigering de Nederlandse mensenrechtenambassadeur toe te laten tot Zimbabwe. Die wilde de naleving van mensenrechten in het land bekijken en gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de regering en maatschappelijke organisaties. Bron: Nu.nl. Eén van mijn dochters werkt op het Nederlandse consulaat in Harare in Zimbabwe. Regelmatig valt de stroom daar uit zodat men een (luidruchtig) aggregaat moet inschakelen. De inflatie bedraagt nu 1700 % per jaar".

   
22-4-2014 Uit mijn weblog van 11 april 2007: “Wij kunnen in de werkelijkheid steeds meer waarnemen, maar begrijpen er steeds minder van. Toch kunnen vakwetenschappers zo gebiologeerd zijn door hun eigen discipline dat ze veel, zo niet alles daartoe willen herleiden, geen rekening houdend met de grenzen van de eigen of een andere discipline”. Prof. Dr. Ir. J.H. van Bemmel; hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam"."

   
23-4-2014 Uit mijn weblog van 14 april 2007: "In 1963 kocht ik de single “It’s All In The Game” van Cliff Richard. Dat is daarna altijd mijn levensmotto geweest: Het is allemaal maar een spel. De mensen zijn altijd maar bezig zichzelf te bewijzen; zichzelf erg belangrijk te maken. Alsof dat het doel van het leven is. Aan het eind van hun leven vragen ze zich af: “Is That All There Is?”. Ja; dat was het dus; meer smaken hebben we niet. Wat is het toch dat de mensen doet jachten en jagen naar meer, naar meer inkomen, naar meer aanzien? Wat is de drijfveer hierachter? Sinds de single van Cliff heb ik me voor genomen veel meer te relativeren. Alles met een glimlach te bekijken. Alles met humor te benaderen. En dan blijkt dat alles veel gemakkelijker gaat. Het komt zoals het komt. De invloed van ons mensen is veel kleiner dan we vaak willen voorkomen. Het leven hangt van meer toevalligheden aan elkaar dan van werkelijke geplande zaken. Dus bekijk het leven met een glimlach; en uiteraard met verwondering".

   
24-4-2014 Uit mijn weblog van 23 april 2007: "Vroeger gingen zaken over de inhoud. Tegenwoordig gaat het om de verpakking. Allerlei bedrijven overstelpen je met totaal inhoudsloze, zogeheten glossy papers zoals daar zijn Achmea Ziektekosten verzekering, de ANWB, Essent Energie, de NS, enz. Niemand vraagt om die rotzooi en de dienstverlening wordt er absoluut niet beter door. Wie verzint toch zoiets? Afgestudeerde HBOérs met zwamverhalen? Zeker een beter contact met de klant voor ogen. Nou; dat hebben ze helemaal niet! Ze doen het waarschijnlijk alleen maar om een leuke baan te hebben en zichzelf erg belangrijk te vinden. Ik heb zowel Achmea, als de ANWB als Essent als de NS beleefd doch zeer dringend verzocht in het vervolg van hun zinloze inhoudsloze bladen verschoond te blijven. Dit mede omdat contact leggen met de redactie van die bladen totaal niets oplevert. Lang leve de verbeterde communicatie"!

   
25-4-2014 Uit mijn weblog van 27 april 2007: "Het Drama van de Deel. Zo zou een kop in de krant over enige jaren kunnen luiden. Het had zo mooi kunnen zijn; een park op de Deel; een parkeergarage er onder. Maar het mocht niet zo zijn; de drie projectontwikkelaars haakten af. En dus verzon Tom Poes een list: ProVast in Den Haag; jongens van StaVast. Nou; we hebben deze week in het gemeentehuis kunnen zien wat voor onheil ons boven het hoofd hangt. Van de oorspronkelijke plannen is al weinig meer over; en het lijkt net een verrassingspakket. Dat is natuurlijk logisch; zo gaat het altijd. Gewijzigde omstandigheden, de markt is veranderd, voortschrijdend inzicht, verzin het maar. Maar waar het op neerkomt is dat de Deel toch grotendeels wordt bebouwd. En er een kleine plek voor festiviteiten overblijft. Niet alleen dat de bereikbaarheid van het centrum een stuk moeilijker gaat worden; we raken ook ons unieke plein kwijt. Dat is vorig jaar verkwanseld door een meerderheid van de Raad. Hoe is het mogelijk? Ik ben een democraat in hart en nieren, en heb dus een meerderheid te accepteren, maar het is me tot op de dag van vandaag een raadsel hoe die meerderheid kon ontstaan. Blijkbaar nieuwkomers in de Raad die een frisse, vlotte en dynamische polder willen. Tenslotte vraag ik me af hoe fietsers via de bebouwde Deel naar de Lange Nering moeten komen. En hoe lang het bouwgebeuren op de Deel, met de nodige overlast, zal gaan duren. O, wat zullen we er een spijt van krijgen"!

   
26-4-2014 Uit mijn weblog van 28 april 2007: "Velen denken dat de mens een ziel heeft. Maar dat is niet zo. “Alzo werd de mens tot een levende ziel.”: Genesis 2:7.. Het hele denken van de (onsterfelijke) menselijke ziel komt uit de Griekse filosofie. Dat is later overgenomen door Augustinus en de opeenvolgende kerkvaders. Maar het klopt niet; de mens heeft geen ziel; de mens IS een ziel. En deze ziel bestaat uit lichaam en geest. Bij de geboorte geeft God de geest; bij de dood keert de geest terug naar God. Je geeft de geest. En als men beweert dat er in de hersenen niets bijzonders te zien is; dat is er ook niet te zien in het geheugen van een computer. De hersenen zijn de hardware; de geest is de software".

   
27-4-2014 Uit mijn weblog van 1 mei 2007: Gistermiddag vernam ik dat deskundigen van een paar banken denken dat binnen twee jaar het gebeurd is met de huizen ballon. De huizenprijzen zouden met zo’n dertig procent kunnen zakken. Ik denk dat het juist is. Met de huizenprijzen zal het net zo gaan als met de koersen van de internet aandelen in 2000. Bijna iedereen is vergeten dat in 1980 de hypotheek rente steeg tot 13 procent. En dat toen de huizenprijzen ook met dertig procent zijn gedaald. Alle hoge miljarden biedingen op ABN/Amro ten spijt. De beste investering is nu dan ook het eigen huis volledig hypotheekvrij te krijgen". "

   
28-4-2014 Uit mijn weblog van 16 mei 2007: Sinds april 1964 heb ik een rekeningnummer bij de (vanaf 1881 bestaande) Post Cheque – en – Girodienst. Hun spaarbank heette de Rijkspostspaarbank. Daar kon je sparen door geld op je boekje te laten bijschrijven. Daar heb ik in 1973 mijn hypotheek lening afgesloten. In 1991 veranderde de naam in Postbank. Met die naamsverandering was nog te leven. Maar nu heeft de ING Bank in al haar wijsheid besloten dat alle 7,5 miljoen rekeninghouders vanaf eind volgend jaar van de Postbank overgeheveld worden naar de ING Bank. Ter geruststelling: U kunt uw nummer blijven behouden. Ja; dat zou er ook nog eens bij moeten komen! Volgens mij gaat Girotel hierdoor verdwijnen. En wordt Mijn Postbank nu Mijn ING Bank? En al die kleine postkantoren? Gaan die de diensten van de Postbank missen? Ik denk het wel. Je zult daarvoor nu wel naar zo’n groot ING gebouw moeten. Lekker prettig voor al die kleine kernen! Zoals ik mezelf al vaker afvraag: “Wie verzint dit toch allemaal?”."

   
29-4-2014 Uit mijn weblog van 17 mei 2007: "De mensen zijn tegenwoordig erg milieubewust: groente afval in de groene container, restafval in de grijze container, batterijen in de rode bak, glas in de glasbak, papier in de papierbak, spaarlampen in de fittingen. Aan ons zal het niet liggen! Maar tegelijkertijd gaan ze zelfs met de auto sigaretten halen, vliegen ze viermaal per jaar naar een exotisch land, laten ze het koffiezet apparaat urenlang aan staan, zit de vrieskist vol met ijslagen, wordt het huis vol gezet met elektronische apparatuur, worden de “PC Hooft tractoren” (four wheel drives) bij bosjes verkocht, enz. Ik heb hier het volgende antwoord op; zoals reeds eerder te lezen op mijn Catweazle bladzijde: “Natuurlijk hebben we het dan over de intermenselijke relaties, de toch wel verbeterde communicatie en vooral, weg met de huichelarij! Wij zijn eerlijk! Laat me niet lachen! Nog nooit in de hele menselijke geschiedenis hebben er zulke achterlijke en decadente wezens bestaan als degenen welke thans onze aardkloot bevolken!”.

   
30-4-2014 UIT MIJN WEBLOG VAN 25 MEI 2007: " Van ouder worden word je wijs, maar als het gaat om het installeren van de videorecorder houdt het bij 42 op. Daarna zijn we officieel techno-bejaarden. Uit onderzoek onder 1000 proefpersonen blijkt dat de leeftijd waarop we allemaal technologische oenen worden. Computers, MP3-spelers, digitale camera's en mobiele telefoontjes zijn abacadabra voor de oudere generatie. Zij roepen dan ook de hulp in van kinderen en jongere familieleden. Na onze 53e verjaardag houden we zelfs op met proberen. De handleiding vliegt de prullenbak in en we vragen direct om hulp, aldus de Daily Mail. Wat een baarlijke nonsens!!!" .

   
1-5-2014 Uit mijn weblog van 28 mei 2007: " De Gemeente Noordoostpolder heeft grootse plannen met een aan te leggen Sportboulevard, een Seniorendorp en een groot Randmeer. Ik vind echter dat men eerst de vergissingen uit het verleden maar eens moet corrigeren. En dan heb ik het over het verschil tussen de boerderijen en de arbeiderswoningen. Welke eigengereide regenten hebben het in de begintijd van de polder in hun hoofd gehaald om de boerderijen wel een volledig huisnummer te geven en de arbeiderswoningen niet? Waarom hebben alle huisnummers van arbeiderswoningen een toevoegsel? Bijvoorbeeld: de boerderij heeft nummer 48; de naastgelegen arbeiderswoning 48 A, 48 B en 48 C. Deze schandvlek moet uitgewist worden door de hele nummering van de buitenwegen opnieuw te doen; met nu wel een normaal huisnummer voor de voormalige arbeiderswoningen. Het is dat je huizen niet gemakkelijk kunt verplaatsen anders zou ik ook nog pleiten voor het naar voren brengen van de arbeiderswoningen; op dezelfde lijn als de boerderijen. “De keus is niet op u gevallen” is nog tot daar aan toe; maar dat feit er ook nog eens nadrukkelijk inpeperen gaat me (nog steeds) te ver" .

   
2-5-2014 Uit mijn weblog van 16 juni 2007: "Ondanks eerdere protesten van ondernemers, Fietsersbond en ouderenbonden, blijkt het gemeentebestuur van Noordoostpolder toewerken naar een fietsparkeerverbod in de nieuwe Lange Nering. „We willen de Lange Nering zoveel mogelijk fietsvrij houden’’, zegt wethouder Willem Keur. Hij verwacht het Openbaar Ministerie dit keer wel mee te krijgen, zodat overtreders van het verbod ook echt aan te pakken zijn. Keur wil fietsparkeerrekken zetten in de steeg bij Harzevoort en de Kerksteeg en niet ver van de Hema en het Kettingplein, in totaal voor 120 fietsen. Het zijn vier parkeerplaatsen dicht bij de Lange Nering. De fiets voor de winkel zetten, is straks verboden. Aan de wens van BAN en Fietsersbond voor parkeerplekken midden in de winkelstraat wil Keur niet tegemoet komen. Bron: De Stentor. Wie is hier nu gestoord? De wethouder of de rest van de polder samenleving? Ik begin eindelijk te begrijpen waarom de mensen zo'n hekel aan politiek hebben"!

   
3-5-2014 Uit mijn weblog van 18 juni 2007: "Er schijnt een probleem te zijn met de opvang van kinderen buiten schooltijd. Er is een tekort aan tienduizenden plaatsen. Men kan het wel onaanvaardbaar vinden dat de buitenschoolse opvang vastloopt, maar heeft iemand zich wel eens afgevraagd hoe die opvang zou moeten werken? Het is natuurlijk wel leuk en aardig dat (jonge) vrouwen met kinderen moeten gaan werken om de veel te hoge hypotheeklening mede te gaan aflossen, maar ze mogen hun probleem niet op het bordje van een ander gaan leggen. Zijn deze dynamische, zelfbewuste moeders zelf ook eens bereid om in drie gebroken diensten, voor dag en dauw, en na zessen, de kinderen van anderen te gaan opvangen? Of zijn deze dynamische, zelfbewuste moeders van mening dat andere, minder dynamische, minder zelfbewuste moeders de rotzooi voor hen maar moeten opruimen? Al dat feministisch geleuter; dat is uiteindelijk alleen maar ten eigen bate"!

   
4-5-2014 Uit mijn weblog van 25 juni 2007: "Als ik de videorecorder, de kabeldecoder, de DVD speler, de satellietontvanger en de DVD recorder weer eens op een andere manier wil aansluiten krijg ik te maken met (onbuigzame) scart kabels, component kabels, HDMI kabels, coaxiale kabels, analoge audio kabels, digitale coaxiale kabels, digitale optische kabels, en niet te vergeten een bos netsnoeren. Volgens mij was het in de jaren zestig allemaal wat simpeler".

   
5-5-2014 Uit mijn weblog van 27 juni 2007: "Mijn favoriete muzieknummer is al sinds 1961 “Halfway to paradise”van Billy Fury. En niet alleen omdat ik het een prachtig gevoelig nummer van deze inmiddels overleden Engelse zanger vind; een tweede Cliff Richard. Nee; het is ook de titel die me nog steeds aanspreekt. “Halverwege naar het paradijs” . Ik heb dat altijd vergeleken met het streven van de mens om meer, meer, meer te bereiken. Het hebben van ambitie. Als ik dit nu maar heb, als ik dat nu maar bereikt heb, als ik die woning kan kopen, als ik maar eenmaal getrouwd ben, als…. “Halverwege naar het paradijs” is dus het najagen van wind. Eigenlijk gewoon een stuk Prediker op de plaat; net als “Turn, turn turn”van The Byrds".

   
6-5-2014 Uit mijn weblog van 28 juni 2007: Sommige olie experts verwachten dat er rond 2010 krapte op de oliemarkt zal ontstaan. Zij vinden de prognoses van de olieproducerende landen veel te optimistisch. In veel landen zijn de opbrengsten nu al duidelijk minder. En de vraag zal nog steeds toenemen. Mocht er een oliecrisis komen dan zal de Nederlandse Regering maatregelen nemen. Bij de diverse Ministeries liggen al lang noodplannen klaar. Het zal veel mensen misschien verbazen maar bij een grote oliecrisis zal een (beperkte) noodtoestand van kracht worden. Dat betekent extra bevoegdheden voor politie en militaire macht. Dat zal beslist nodig zijn want ook de Nederlander zal het niet pikken dat hij op benzine rantsoen zal worden gesteld en uren in de rij bij de pomp zal moeten wachten. Zelfs in olieproducerend land Iran vinden nu al dergelijke taferelen plaats. Daar zijn inmiddels tientallen benzinestations in brand gestoken. En degenen die denken dat dit hier in dit nuchtere Nederland niet zal kunnen moeten maar eens goed opletten als het eenmaal zo ver is"!"

   
7-5-2014 Uit mijn weblog van 1 juli 2007: "Sinds oktober 1989 hebben we commerciële TV. Nou; dat is nog eens een verrijking! Het medialandschap is de afgelopen 18 jaar compleet verwoest. De commerciëlen weten niet hoe snel ze het ene na het andere achterlijke programma te voorschijn moeten toveren; aangevuld met Gouden Kooi, belspelletjes en compleet ontklede dames in de nacht advertenties. Daarom ben ik erg blij met onze huidige publieke omroep; die moeten we koesteren met zijn allen en niet afkraken. Meer dan 90 % van mijn televisie kijktijd besteed ik aan de Nederlandse publieke omroep. De commerciëlen mogen van mij nog vandaag allemaal ophoepelen! En de mensen die hier avond na avond naar kijken hoef ik ook niet in mijn buurt"!

   
8-5-2014 Uit mijn wereld van 6 juli 2007: "De wereld is gek aan het worden. Nu hebben we ook al milieu- en klimaat politie. Zelfs het weerbericht wordt er voor onderbroken. Zijn die maffe dames daar op de fiets naar toe gekomen? Het lijkt natuurlijk wel heel betrokken als we groene stroom nemen, milieubewust investeren en een groene creditcard hebben. Maar het slaat natuurlijk nergens op als we het niet strikt op ons zelf betrekken en eens diep nadenken over wat we er nu zelf aan kunnen doen. Wie kent bijvoorbeeld het eigen jaarverbruik van licht, gas en benzine uit zijn hoofd? Trouwens; als iedereen groene stroom zou willen, dan zou dat onbetaalbaar worden. Want men denkt toch niet werkelijk dat de regering daar sloten subsidiegeld in blijft pompen"?

   
9-5-2014 Uit mijn weblog van 26 juli 2007: "Veel mensen denken dat engelen vleugels hebben. Waarschijnlijk denken ze dat door tekeningen in kinderbijbels; zoals die van Anne de Vries. Maar dat is niet juist. Gematerialiseerde engelen zien er uit als mooie, jonge mannen. Dit komt heel sterk tot uitdrukking in Sodom en Gomorra. Daar verschijnen twee engelen bij Lot. Veel mannen willen gemeenschap met die engelen. Lot biedt daarop zijn beide dochters aan. “Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. Toen ging Lot met hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe. En hij zeide: Mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap hebben gehad, laat mij die tot u naar buiten brengen en doet met haar, zoals goed is in uw ogen”. Genesis 19: 5-8".

   
10-5-2014 Uit mijn weblog van 30 juli 2007: Er zijn diverse durfkapitalisten ( hedge funds / private equity funds) die binnenkort hun leningen moeten verlengen. Want met die leningen hebben ze overal ter wereld allerlei bedrijven opgekocht. Nu echter de rente behoorlijk is gestegen is het de vraag of er wel nieuwe leningen worden verstrekt. Mocht dat niet zo zijn dan zal dat verstrekkende gevolgen hebben voor de wereldeconomie". "

   
11-5-2014 Uit mijn weblog van 26 augustus 2007: "Zojuist deze ingezonden brief naar De Noordoostpolder gestuurd: “Sinds 1959 staat op de Deel de markante watertoren; in de volksmond de Poldertoren genoemd. Omdat voor de watervoorziening deze toren niet langer nodig was bood waterleidingmaatschappij Vitens hem te koop aan. De gemeente nam twee jaar geleden het enig juiste besluit; men kocht de toren, voor anderhalve ton. Daarna nam men nog een goed besluit: het VVV kantoor er in huisvesten. Maar daarna ging men met de fantasie op de loop. De gemeente besloot dat er een restaurant in kan komen. Op zich niet verkeerd maar de consequenties zijn wel verstrekkend. Allereerst moet de lift worden verbeterd en geschikt worden gemaakt voor een brancard, kosten drie en een halve ton. Maar er moet meer gebeuren. De hele toren moet onderhanden worden genomen: nieuwe trappen, enz. De kosten voor deze aanpassingen zullen ongeveer twee en een half miljoen euro zijn. Dit nu lijkt me een brug te ver. De gemeente als exploitant lijkt me niet zo'n goed idee. Want de risico's zijn ook voor de gemeente. Wat gebeurt er als de restauranthouder er na een jaar mee stopt omdat de exploitatie niet kostendekkend is? En waarom moeten er eigenlijk zulke dure renovaties plaatsvinden? Wat wordt de polderbevolking hier wijzer van? Waarom kan de functie van de watertoren niet beperkt blijven tot het bieden van ruimte aan het VVV? Met bijvoorbeeld een verdieping hoger een permanente expositieruimte over de beginjaren en de geschiedenis van de polder? Eventueel aangevuld met culturele zaken? Als men dan ook nog de radio en TV antennes weghaalt (niet meer nodig) plus de Telecommunicatie apparatuur (gewoon elders ophangen) dan wordt de toren weer gevrijwaard van de kerstboomachtige aanblik. De gemeente wil na enige jaren de toren overdoen aan projectontwikkelaar ProVast; of een andere gegadigde. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Het is onze Poldertoren en die moet in ons bezit blijven!”.

   
12-5-2014 Uit mijn weblog van 10 oktober 2007: "We moeten meegaan met de Vooruitgang. Dat betekent dat het pand van mijn kapper Postma (40 jaar klant geweest) nu door zijn beide dochters is omgedoopt tot TwoGether. Ik vind het zeer ongezellig geworden en veel te strak. Hun (slechte) advertentie hing uitsluitend van clichés aan elkaar. En dan de Primafoon alhier. Eens was het de beste winkel van Nederland. Nu is het verbouwd. Overal staan nieuwe balies met jong personeel er achter. Er zijn hoofdzakelijk nog mobiele telefoons te koop. Alle ISDN apparatuur en bijna alle vaste telefonie is verdwenen. Ik zag klanten zich vertwijfeld afvragen of ze nog geholpen zouden worden. Ook de Kijkshop doet mee aan de vaart der volkeren. Eerst stond alles achter glas. Maar nu staan midden in de winkels grote tafels met spullen die je zo maar aan kunt raken. Als dat geen Vooruitgang is…. ".

   
13-5-2014 In de commissie Woonomgeving werd gisteravond medegedeeld dat er een nieuwe belegger is gevonden voor de Provast bouwplannen op de Deel. Er moeten dan echter wel aanpassingen komen, de Poldertoren moet er bij betrokken worden en er moet een loopbrug naar de Poldertoren komen. Verder moet de Raad uiterlijk op 30 juni het fiat geven. Ik vind het zeer bedenkelijk. Een onbekende investeerder die zaken wil wijzigen en met luchtfietserij komt voor een loopbrug. Ook is het vreemd dat er al op 30 juni beslist moet worden terwijl dit project al minstens acht jaar loopt. Volgens mij is dit een truuk van Provast om zo van de (proces) kosten van de Poldertoren af te komen. En als het mislukt kan Provast een financiële claim bij de gemeente leggen. Al met al een zeer duister voorstel!

   
14-5-2014 Uit mijn weblog van 11 oktober 2007: "Vanmiddag heb ik op het gemeentehuis van Kampen een uittreksel van mijn geboorte akte gehaald. Voor de allereerste keer kreeg ik een echte kopie van het origineel. Ik vond het indrukwekkend (voor het eerst!) te zien dat mijn vader de aangifte heeft gedaan en daarna heeft ondertekend. Ik ben op twee en twintig januari negentienhonderd zeven en veertig om één uur nul geboren te Kampen, Molendwarsstraat zes".

   
15-5-2014 Uit mijn weblog van 13 oktober 2007: "De gemeente Noordoostpolder gaat bij haar begroting van 2008 uit van een inwoneraantal van 46.000 inwoners. Om te gaan bouwen op de Deel wil projectontwikkelaar ProVast begin 2009 echter 49.000 inwoners. Mocht dat niet zo zijn dan wordt het project drie jaar uitgesteld tot begin 2012. Maar dan moeten er 52.000 inwoners zijn. Mocht ook dat dan niet bereikt zijn dan wordt het project afgeblazen. Maar dat gaat niet zomaar; dan komen er hoge schadeclaims bij de gemeente. Verder heeft het gemeentebestuur niets meer te zeggen over de bestemming van Emmeloord - Centrum. Normaal gesproken stelt de Raad het bestemmingsplan vast. Niet in dit geval; alles is juridisch vastgespijkerd in het contract met ProVast. Waar ik zo’n anderhalf jaar geleden al voor waarschuwde via ingezonden brieven is nu waarheid geworden. De gemeente kan nu inderdaad geen kant meer uit; behalve de kant die ProVast heeft uitgestippeld. Hiermee is de democratische besluitvorming in Noordoostpolder drastisch uitgehold. En de wethouder voor Emmeloord - Centrum? Die kunnen we beter de wethouder voor Spek en Bonen noemen"!

   
16-5-2014 Gistermiddag zijn Leen en ik op Urk geweest. Daar wordt met zeven ploegen van Reggefiber tegelijk overal glasvezelkabel in de wijken aangelegd. In Urk was 33 procent er voor. Wanneer komt er een informatieavond over glasvezelkabel in Emmeloord?

   
18-5-2014 Uit mijn weblog van 5 november 2007: "Er wordt beweerd dat er in Nederland scheiding van kerk en staat is. Dat heb ik altijd bestreden. Want in dat geval zouden er geen partijen “op christelijke grondslag” zoals het Christen Democratisch Appel en de ChristenUnie in de Kamer kunnen zitten. Want dan zouden ze hun “normen en waarden” niet aan anderen kunnen opleggen. Ik ben niet tegen christelijke partijen in de Kamer. Want ik geloof niet in scheiding van kerk en staat. Verder wist ik dat er problemen met de ChristenUnie zouden komen zodra ze in de regering zitten. Want kun je wel water bij de wijn doen? Daarom is het ook zeer spannend of de plaatselijke ChristenUnie al dan niet een wethouderszetel gaat leveren. Want dan moeten ze beleid uitvoeren waar ze eerst fel op tegen waren. Misschien heeft Annelies wel groot gelijk; christelijke politiek bestaat niet".

   
19-5-2014 Uit mijn weblog van 15 november 2007: "Zojuist deze ingezonden brief naar “De Noordoostpolder” gestuurd: In het nieuwe collegeprogramma staat onder de rubriek “Openbare orde’ dat voor de horeca gelegenheden in Noordoostpolder de 1-2-3 regel ingevoerd gaat worden. Dat houdt in: dat na 1 uur niemand meer naar binnen mag, dat na 2 uur er niet meer getapt mag worden en dat om 3 uur de gelegenheid leeg moet zijn. Vele jaren was hier geen sluitingstijd; dat leidde nooit tot problemen. Sterker nog; doordat de aanwezigen niet tegelijkertijd het pand verlieten was er praktisch geen overlast. Maar nu, met de presentatie van het nieuwe collegeprogramma, gaat het "Ordnung muss sein” regiem werken. En waarom eigenlijk? Volgens mij is er in Nederland scheiding van kerk en staat. Dit houdt in dat de kerk niet zomaar regels aan andersdenkende staatsburgers kan opleggen. Dat sommige groeperingen vinden dat veel jongeren zich te laat in horeca gelegenheden bevinden rechtvaardigt nog niet het feit deze mening ook aan anderen op te leggen. Het is te goedkoop om de verantwoordelijkheden van ouders op het bordje van de horeca bedrijven neer te leggen" .

   
20-5-2014 Uit mijn weblog van 21 november 2007: Sinds deze week staan er in de Lange Nering weer bomen. Die stonden er eerst ook; veel oudere; maar die zijn nu vervangen door frisse nieuwe boompjes. Dat staat toch veel beter zo in de nieuwe frisse Lange Nering. Nu nog de fietsenstallingen; 120 plaatsen maar liefst. 120? Is dat niet veel te weinig dan? Er staan nu meestal al 160 fietsen; die in de Beursstraat niet meegeteld. En verder geen fietsen; net zoals in Zwolle en Dronten. Zwolle? Staan daar nooit fietsen in de Diezerpromenade? En dan Dronten. Staat daar niet een nieuw winkelcentrum dat al weer leeg begint te lopen omdat de kosten niet meer op te brengen zijn? Waarom moeten we altijd worden vergeleken met omringende gemeenten? Ik zou graag de nieuwe omzetten van de winkeliers zien. Zijn die inderdaad zo gestegen als Hans Schippers beweert? Ik geloof er niets van! Regelmatig krijg ik de vraag waarom in de krant precies het omgekeerde staat dan wat de inwoners zelf ervaren. Diezelfde inwoners kijken nu ook verbaasd over de Beursstraat. Want die wordt totaal verkloot door de twee nieuwe bioscopen en de nieuwe gokhal. Om over de bebouwing van de Deel nog maar te zwijgen! Dat wordt een jarenlange puinhoop. Wat staat ons hier verder nog allemaal te wachten"."

   
21-5-2014 Uit mijn weblog van 26 november 2007: Scheiding tussen kerk en staat schijnt te bestaan; scheiding tussen geloof (religie) en staat niet. Natuurlijk moet er dan beschreven worden wat een kerk precies is. Is het de kerk (gemeente) na het begin van onze jaartelling? Is het de kerk na Constantijn de Grote? Is het de kerk na de Verlichting? En welke kerk dan? Er zijn nu in Nederland meer dan 200 geloofsgemeenschappen. Zelf kom ik uit een vrijgemaakt nest; vroeger de Enig Ware Kerk genoemd. Voor minder deden we het niet. Vaak heb ik toen de vraag gesteld of Adam en Eva ook vrijgemaakt waren. Daaraan gekoppeld was het GPV. Daarvan mocht je uitsluitend lid worden als je belijdend lid van de vrijgemaakte kerk was. Heel wat anders dan de ChristenUnie nu. Ik was daar lid van maar zegde op toen ze Kars Veling afserveerden. Een jaar later belde iemand van de ChristenUnie of ik weer lid wilde worden; wat ik deed. Terwijl ik niet vrijgemaakt meer ben; ook niet Ned. Gereformeerd. Sterker nog, ik ben van geen enkele kerk meer lid. En dat terwijl ik de Bijbel nog steeds van kaft tot kaft geloof. Maar ik geloof niet meer in kerkstructuren. En kerkelijke regels. Regels die zogenaamd Bijbels zijn maar meestal grotendeels uit traditie voorkomen. En juist vanuit die traditie worden die regels overgeheveld naar “christelijke” partijen. Daar worden dan prachtige volzinnen gebruikt om aan te tonen hoe "christelijk” men wel is. Meestal is het grotendeels humanistisch gepraat. “Omzien naar elkaar” en dat soort holle frasen. “Vrede en Gerechtigheid” klinkt ook wel indrukwekkend. En het zijn natuurlijk allemaal keurige mensen. Erg beschaafd ook. Zij gaan door middel van regels en wetten onze maatschappij weer op het rechte pad brengen. Dat zijn hun goede werken. Eigenlijk het Koninkrijk van God alvast wat op deze aarde brengen. Aan hen zal het niet liggen! Maar dat heeft niets met geloof te maken! De Bijbel zegt dat we het evangelie moeten verkondigen. Punt! Dat is alles. En we kunnen al helemaal niet iemand anders bekeren. Dat komt alleen God toe: het is een gave van God. We kunnen alleen maar dankbaar zijn voor deze genade. Daarom heb ik vaak bezwaren tegen christelijke partijen. Daarom heb ik soms verweer. Daar kijkt men dan van op. Dan reageert men soms als door een adder gebeten. Dat komt omdat men zich amper de moeite neemt zich te verdiepen in mijn drijfveren. Eigenlijk heb ik alleen maar respect voor iemand als Richard Wurmbrand, de voormalige Roemeense dominee die vanwege zijn geloof achttien jaar in eenzame opsluiting zat. Hebben wij dat ook voor ons geloof over? Of koesteren we ons in ons eigen fijne geloof in onze eigen fijne gemeenschap?".

   
22-5-2014 Uit mijn weblog van 5 december 2007: "Het heeft de postbesteller van TNT behaagd mij een DVD box met vijf VPRO’s Fred Haché Shows te doen toekomen. Daar keek ik in 1971 en 1972 altijd naar. De tekst op de DVD box zegt voldoende: “Zelden in de Nederlandse tv-geschiedenis heeft een serie die niet meer dan vijf afleveringen omvatte zo veel opzien gebaard als de Fred Haché Show. Soms stonden topacteurs tegenover erbarmelijk acterende dilettanten, soms werden ranzige nachtclubnummertjes gecombineerd met de krachttermen van onbehouwen obers of ordinaire onheilsprofeten, en tegenover de hardste, meest abrupte schnitts uit de historie stonden soms ook scènes die eindeloos lang duurden. Het was televisie die nergens op leek. Bedacht, geschreven, samengesteld en geregisseerd door Wim van der Linden, Wim T. Schippers, Gied Jaspars en Ruud van Hemert beleefde de reeks zijn stormachtige première op 30 december 1971”. En dat toen al in dit steeds verder afglijdende land…."

   
23-5-2014 Uit mijn weblog van 11 december 2007: "Half mei 2002 zat ik op een zondag in een samenkomst van geloofsgemeenschap Berea te Apeldoorn. De desbetreffende voorganger sprak in zijn overdenking over het feit dat hij blij was “Dat God heeft ingegrepen in het leven van de valse profeet Fortuyn”. In zijn gebed dankte hij daar God voor. Ik was verbijsterd. Na afloop vroeg ik aan deze voorganger waarom hij William Simon Petrus een valse profeet noemde. Hij begreep me niet. Daarop sprak ik: ”U weet niet eens dat dit de voornamen zijn van Fortuyn? Ik vind het jammer dat de kogels u niet geraakt hebben!”. Niet alleen dat deze man een moord goed sprak; hij wist ook niet eens dat de dood niet van God komt. Van die zelfingenomen christenen; daar word ik niet goed van!".

   
24-5-2014 Uit mijn weblog van 16 december 2007: "Zojuist het boek ”Omhoog kijken in platland” van Cees Dekker en anderen uitgelezen. Net als de twee voorgaande boeken “Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp”en “En God beschikte een worm” gaat ook dit boek over wetenschap; en de kritische benadering er van. Niet de Bijbel moet zich bewijzen; nee, de wetenschap moet zich bewijzen. En die moet daar tegen kunnen; anders is het geen wetenschap maar…religie".

   
25-5-2014 Uit mijn weblog van 12 januari 2008: "De TV-zenders RTL4, RTL5, RTL7 en RTL8 beweren buitenlandse zenders te zijn. Want ze zijn gevestigd in Luxemburg en zenden uit vanuit Luxemburg. Dus vallen ze niet onder de Nederlandse wetgeving; zeggen ze. Dit is echter maar ten dele waar. Inderdaad staat de eindregiekamer in Luxemburg en zenden ze uit via de Astra 1A. Maar ze worden doorgegeven via Nederlandse kabelnetten. Daarnaast komen er ook signalen via de glasvezel vanuit Luxemburg die hier rechtstreeks op de digitale kabel worden gezet. Verder zenden RTL4 RTL5, RTL7 en RTL8 tevens uit via het zenderpakket van Digitenne; en deze zenders staan op Nederlands grondgebied. Dit concluderende kan het niet anders dan dat de zenders van RTL zich ook aan de Nederlandse wetgeving moeten houden. Dus is het interessant te volgen wat er gebeurt met de in meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen motie van ChristenUnie Kamerlid Arie Slob om te onderzoeken of er kan worden opgetreden tegen de nachtelijke sexdatingprogramma’s die men zegt in het kader van Telewinkel boodschappen uit te zenden".

   
26-5-2014 Uit mijn weblog van 22 januari 2008: "Ik vind dat de naam “gemeente Noordoostpolder” moet veranderen in “gemeente Emmeloord”. De oude naam mag dan wel binnen deze gemeente erg bekend en geliefd zijn; buiten de polder weet amper iemand waar het over gaat en waar het ligt. De naam Emmeloord is veel bekender. Dat de naam Noordoostpolder historische waarde zou hebben is ook niet waar. In vroegere tijden heette het N.O. Polder of Noordoostelijke Polder. En of de oudere bewoners het zo willen houden betwijfel ik ook; want ik ben ook een zoon van een pionier en ik wil het wel veranderen. Als de naam inderdaad “gemeente Emmeloord” wordt moet de naam Noordoostpolder natuurlijk wel in stand blijven. Maar dat hoeft volgens mij geen enkel probleem te zijn; op het briefpapier van de gemeente zal heus nog wel ruimte over zijn om ook deze naam te vermelden. Naar buiten toe is het dan “gemeente Emmeloord” geworden; maar als inwoners kunnen we rustig over onze Noordoostpolder blijven praten".

   
27-5-2014 Uit mijn weblog van 22 januari 2008: "Hoewel ik steeds dacht om half één geboren te zijn zag ik net op een kopie van mijn geboorte akte (in een lijst in het toilet) dat het één uur nul was. Men heeft het steeds over klimaat verandering. Nou; ik ben geboren in de koudste winter van de twintigste eeuw; en mijn eerste zomer was de warmste zomer van de twintigste eeuw. Daar kan Al Gore nog een puntje aan zuigen! Afgelopen zomer hebben Annelies en ik mijn geboortehuis in Kampen bezocht; Molendwarsstraat 6. Het was vroeger een kleine bovenwoning. Ik zat me weer af te vragen hoe ze in zo’n kleine ruimte hebben kunnen leven; met bedstede en buitentoilet. Toen ik drie jaar was verhuisden mijn ouders naar de Uiterdijkenweg (bij Kuinre) in de Noordoostelijke Polder. Allemaal klinkerwegen en geen boom te bekennen. Echt woest en ledig".

   
28-5-2014 Uit mijn weblog van 23 januari 2008: "De naam Noord Oost Polder werd vroeger vaak afgekort tot N.O.P. Deze letters stonden ook voor Nederlands Onderduikers Paradijs. Tijdens de Duitse bezetting waren er veel onderduikers in de polder. Net als de polderpioniers moesten ook zij meehelpen het land te ontginnen. Als er Duitsers waren gesignaleerd verdwenen ze in het hoge riet. De legende gaat dat deze mensen zich jarenlang in de polder hebben schuilgehouden. Maar dat verhaal klopt niet. Mijn vader was in die tijd ook pionier. Zijn werkzaamheden waren twaalf uur per dag, zes dagen per week, greppels graven in de zware klei. Met de ploegbaas er met de handen in de zakken bij staand te kijken. Je moest goed gebouwd en sterk zijn om dat zware werk lang vol te kunnen houden. De meeste onderduikers konden dat niet. Het gevolg was dat de meeste na enige weken alweer vertrokken waren uit deze polder. Ze werden opgevolgd door anderen die hetzelfde lot ondergingen. Dus zo paradijselijk was het hier absoluut niet tijdens de oorlogsjaren".

   
29-5-2014 Uit mijn weblog van 28 januari 2008: "En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een chip (als een “rijstkorrel”) geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat Europese nummer heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig; dat is drie maal zes; het nieuwe Europese IBAN banknummer"..

   
30-5-2014 Uit mijn weblog van 30 januari 2008: "Vanavond vond ik in mijn boekenkast nog een interessant boekje over 50 jaar Noordoostpolder. Daarin staan prachtige foto’s over de begintijd van de polder. Alles komt er voorbij, van winkels, tot dorpen, tot boerderijen. Maar tot mijn grote verbazing ontbreekt er zo maar iets; de arbeiderswoningen. Niets van te vinden! Zou dat komen omdat ze zo ver van de weg af stonden? Stonden ze teveel uit het zicht? Of pasten die boerenarbeiders eigenlijk niet zo in het prachtige pioniersbeeld van de polder? Met zo’n grote groentetuin aan de voorkant van het huis waren ze maar druk bezig; dan werden ze niet revolutionair. Vergeten is dat veel van deze boerenarbeiders ook pionier waren geweest. Wat was dan de reden dat ze toch geen pachter werden? Het kwam door twee zaken. Allereerst besloot de Tweede Kamer dat de boerderijen volgens een bepaalde verdeelsleutel gepacht moesten worden: een derde katholiek, een derde protestant, een derde buiten kerkelijk. Op zich was dat geen probleem. Maar het werd voor een bepaalde groep wel een probleem door de watersnoodramp in Zeeland in 1953. Men besloot dat vele Zeeuwen hier een boerderij mochten pachten; ook al waren ze nooit pionier geweest. Omdat de meeste Zeeuwen protestant waren maakten de protestante pioniers alhier veel minder kans. De Zeeuwse protestanten hebben na 1953 zo de meeste protestante pioniers alhier weg gedrukt. Die pioniers vertrokken toen zeer gedesillusioneerd uit de polder of werden boerenarbeider. Ze mochten dan gaan werken bij een boer wiens huisnummer met een toevoegsel ook op hun huis stond. Dat, en het meer naar achteren staan van hun woning, moest duidelijk het verschil benadrukken tussen boer en arbeider. Het heeft me nooit verbaasd dat bij de vele pioniersbijeenkomsten veel pioniers om deze reden daar nooit zijn verschenen".

   
31-5-2014 Uit mijn weblog van 14 februari 2008: Veel gelovige mensen denken dat ze na dit leven in dezelfde drie dimensionale wereld (hemel) terecht zullen komen als waar men zich nu in bevindt. Dit nu is een totale misvatting. Bij het overlijden gaat men een soort lichttunnel (wormgat) door (en verandert totaal in een ondeelbaar ogenblik) waardoor men in een meer dimensionale wereld terecht komt. Een wereld waar tijd en ruimte verdwenen zullen zijn. Ook een wereld waarin men uitsluitend aan de eigen kenmerken te herkennen zal zijn; niet door het uiterlijk. Een wereld waar afstand niet meer bestaat. Een wereld waar oorzaak en gevolg door elkaar heenlopen. Het tijdspanorama is verdwenen. Veel van deze zaken zijn in de Bijbel terug te vinden. De opgestane Jezus werd niet herkend door zijn discipelen en Hij kon ineens verschijnen en verdwijnen. Paulus heeft het over de lengte, breedte, hoogte en diepte; en over de derde hemel met onuitsprekelijke dingen"."

   
1-6-2014 Uit mijn weblog van 27 februari 2008: "Volgens de toonaangevende Europese denktank LEAP (/Europa 2020) zal de Amerikaanse economie in het derde kwartaal van 2008, zeer waarschijnlijk in september, totaal in elkaar storten. In die maand zullen een aantal gecombineerde factoren die de Amerikaanse economie al lange tijd gevaarlijk onder druk zetten, hun gezamenlijke hoogtepunt bereiken. De gehele economie zal uiterlijk in september bezwijken onder de huizenmarktcrisis, de kredietcrisis, de val van de dollar, de gigantische staatsschuld en het enorme begrotingstekort. Het resultaat zal zijn dat de economie in de VS feitelijk tot stilstand zal komen. Duizenden bedrijven en banken zullen failliet gaan, met miljoenen ontslagen als gevolg. Door het instorten van de huizenmarkt zullen eveneens miljoenen gezinnen gedwongen moeten verhuizen omdat zij de hypotheek niet meer kunnen betalen. Tevens zal er geen geld meer zijn voor allerlei publieke voorzieningen. Het voortdurend sterk verlagen van de rente door de FED zijn de laatste stuiptrekkingen om de economie nog overeind te houden. Het 'point of no return' lijkt echter gepasseerd, waardoor een enorme wereldwijde economische crisis in het derde kwartaal van dit jaar onafwendbaar is".

   
2-6-2014 Uit mijn weblog van 19 april 2008: "Het milieu is in. Net zoals Normen en Waarden in is. Dat was 15 jaar geleden al zo (zie Koot en Bie: Wormen in Naarden) Dat was weer in; en nu weer uit. Maar milieu; en duurzaamheid. Uiteraard energiebesparing door biobrandstoffen. Geeft wel een fijn gevoel toch. Nou; beter is het op de fiets te gaan In plaats van de rest van de wereld het voedsel te onthouden. Gelukkig hebben we nu spaarlampen en energiezuinige producten. Dat scheelt toch wat. Anders hadden we de laatste tien jaar een nog hogere stijging van het energiegebruik gehad dan de 23 % nu. In ieder geval zit er nu subsidie op zonnepanelen. Nou ja, zat. Want de subsidiepot is ook al bijna weer leeg. Maar het gaat om het gevoel. Als we nu maar duidelijk de restafvalbak (grijs) , de compostafvalbak (groen), de milieu afvalbak (rood), de glazenafvalbak (blauw), de papierenafvalbak (geel), de blikjesafvalbak (welke kleur?) maar goed gescheiden blijven vullen dan heeft het tenminste niet aan ons gelegen. En als je een keer vliegt, en dat dat meer energie per persoon kost dan een jaar een huis verwarmen, ach…. Je moet het vooral ruim blijven zien"…

   
3-6-2014 Uit mijn weblog van 4 mei 2008: "Vroeger werd de Nederlanders jarenlang verteld dat Nederland toch wel een grote rol had gepleegd in het verzet. Sterker nog; bijna iedereen bleek in het verzet gezeten te hebben. Hoe wrang is de werkelijkheid. Nergens in Europa zijn, relatief gezien, zoveel Joden opgepakt als in Nederland; welgeteld 110.000. Niet alleen dat de meeste politie agenten ijverig meewerkten; ook de overige Nederlanders wisten er raad mee. Vele Nederlanders vonden het niet erg bordjes met Verboden voor Joden te plaatsen. In de kerk mooi preken over Gods oogappel de Joden; maar intussen… En toen er na de oorlog Joden terugkeerden in Nederland bleek dat hun huizen waren bezet door Nederlanders die gelijk ook maar de inboedel ingepikt hadden. Sommige Joden moesten de gasrekening van jaren betalen. Wat is het toch dat wij zo verschrikkelijk zelfingenomen zijn? Waarom denken wij Nederlanders toch dat wij eigenlijk wel de beste mensen van de wereld zijn? Het heil is van de Jood Jezus. Dat waren we tijdens de Duitse bezetting eventjes vergeten. Want ja; mooie woorden is iets anders dan mooie daden…“Er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één”.

   
4-6-2014 Uit mijn weblog van 7 mei 2008: "Het groei idee, of is het een virus, heeft het denken van het vorige College en het huidige College aangetast. Groei moet er zijn; speciaal groei van het aantal inwoners. Dus wordt er van alles aan gedaan om het aantal inwoners te laten groeien. Daartoe wordt de Poldertoren van binnen ingrijpend gerenoveerd, komt er een nieuwe golfbaan, komt er een sportboulevard, komt er een seniorenstad, komen er drie bioscoopzalen in de Beursstraat en wordt de Deel volgebouwd met winkels en drie hoog appartementen (plus supermarkt). Dit allemaal opdat er veel mensen van buiten de polder zich hier komen vestigen. Edoch, het werkt niet. In de nieuwe wijk Emmelhage komt bijna uitsluitend de plaatselijke bevolking wonen .Er is helemaal geen groei van de polderbevolking. Er is zelfs sprake van krimp. Men moet zich daarom niet blindstaren op nieuwkomers, nee, men moet zich druk gaan maken om onze huidige polderbewoners. En dan zal blijken dat die bewoners helemaal niet zitten te wachten op al die grootse plannen. Nee, met kleine aanpassingen wordt de zaak al behoorlijk leefbaarder. Dus van tafel met al die melagomane plannen die slechts dienen ter meerdere eigen glorie".

   
5-6-2014 Uit mijn weblog van 18 mei 2008: "Het is altijd boeiend te vernemen dat bepaalde besluiten worden genomen vanwege de groei van het aantal inwoners van Noordoostpolder. Echter; afgelopen jaar was er geen sprake van groei; maar van krimp. Welgeteld 88 inwoners minder. Het besluit van de plannen voor de renovatie van Emmeloord Centrum (waaronder de bebouwing van de Deel) is twee jaar geleden genomen. Want toen was er nog sprake van groei. Zegt men. De waarheid is echter ontluisterend. Men telt al vele jaren ook het aantal asielzoekers in het Asiel Zoekers Centrum te Luttelgeest mee. Dat is wel handig. Vooral als je wilt goochelen met getallen. Want wat blijkt nu. Als je die getallen van het aantal asielzoekers niet had meegeteld was er de afgelopen vier jaar al geen sprake meer van groei geweest maar van krimp. En als die cijfers toen duidelijk op tafel hadden gelegen was er zeer waarschijnlijk geen meerderheid geweest voor de plannen van Emmeloord Centrum. Ex-wethouder Jan Mulder, met zijn mede College leden, heeft dus op oneigenlijke gronden de plannen van Projectontwikkelaar ProVast de Raad door de strot geduwd".

   
6-6-2014 Uit mijn weblog van 28 mei 2008: "In de Nieuwe Wijk Emmelhage is het Nieuwe Wonen van start gegaan. Wat houdt dat in? Het houdt in dat het Nieuwe Wonen bestaat uit Polder Wonen, Bos Wonen met daar middenin het Water Wonen. Dat laatste is niet zo maar wat. Nee, in het kader van de Proeftuin van het Nieuwe Wonen heeft de fractie van ChristenUnie/SGP een heel serieus plan neergelegd voor Wonen Op Het Water. Niet alleen dat er in het Water Wonen Gebied een soort van Woonarken moeten komen met een verdieping er op; nee, dat is nog niet alles; onder het Nieuwe Wonen komen in het Water Wonen Gebied ook woningen Bovenop het Water; op palen. Er komt ook een bepaald slag mensen te wonen. Dit gebied zal hoofdzakelijk bestemd zijn voor samenwonende en getrouwde homo- en lesbo stellen. Omdat ze door het water wat vrijgemaakt zijn van de rest van de bewoners zullen ze hun leefwijze niet kunnen verspreiden; laat staan dat ze in vertegenwoordigende organen kunnen worden gekozen. Ik vind dit eigenlijk wel een originele oplossing en hoop daarom van ganser harte dat dit idee door de rest van de gemeenteraad omarmd zal worden. Proeftuin van Het Nieuwe Wonen met Nieuwe Mensen…..Emmeloord Vooruit….".

   
7-6-2014 Uit mijn weblog van 2 juli 2008: "Sinds 1998 mogen er in de gemeente Noordoostpolder geen solitaire windmolens meer geplaatst worden. Om toch als groene gemeente over te komen wil men nu een groot windmolenpark langs de polderdijk gaan bouwen. En niet zo maar wat; nee, (80 tot 100) echte windmolens. De as hoogte zal 112 meter gaan bedragen (tweemaal de hoogte van de Poldertoren) en de wieken zullen 80 meter zijn. Totaal hoogte; 192 meter. Omwonenden hebben al bezwaren ingediend. Maar wethouder Voorberg ziet dat anders; we krijgen ook een kenniscentrum; dus denk er vooral niet te min over! Maar heeft iemand zich wel eens serieus afgevraagd wat de consequentie van zo’n park met zeer hoge windmolens is? Naast de geluidsoverlast krijgt men ook last van bewegende slagschaduw. En dan heb ik het nog niet eens over de totale verpesting van ons uitzicht. Waarom zou de gehele gemeenteraad van Urk hier tegen gestemd hebben? En dan de financiën. Het is algemeen bekend dat er minstens 30 % subsidie voor gegeven wordt. Weten de belastingbetalers eigenlijk wel dat er nog geen 3 % van de energie voorziening uit windmolens komt? En dat er elders stroom opgewekt moet worden als het niet waait? Waarom geeft bijna niemand toe dat we nu al voor zo’n 10 % aan door kernenergie opgewekte elektriciteit uit Frankrijk halen? De milieu maffia plus de molenbouwers splitsen ons deze zaken in de maag. En de gemeente Noordoostpolder doet daar driftig aan mee. Dertig jaar geleden was ik het enige Raadslid dat geen bezwaar had tegen de bouw van een kerncentrale in Noordoostpolder. Daar ben ik nog steeds voor. Want hoe moet in ’s hemelsnaam de boel gefinancierd worden als iedereen groene stroom wil hebben? Of zijn we nog steeds even principieel als groene stroom het dubbele gaat kosten ten opzichte van grijze en rode stroom"?

   
8-6-2014 Uit mijn weblog van 6 juli 2008: "Ik wil mijn vorige posting in die zin nuanceren dat Emmeloord nog maar twintig jaar geleden wel een bruisende stad was. Want zaken zoals de Parijse week en alle bloemen mozaïeken trokken tienduizenden bezoekers naar Emmeloord. En ook het horeca gebeuren draaide op volle toeren. In de Lange Nering had je High Chapparrel, Kupido, De Schoof en de Luifel (met een uitstekend terras). Regelmatig traden er popgroepen van naam op in Paspartoe. Thans is er een terras van het Voorhuis met zicht op geparkeerde auto’s; straks zicht op appartementen. Het terras in de Lange Nering is een complete aanfluiting. De terrasjes van bakker Bart en de Hema kunnen amper een terras worden genoemd. En het terras van de stationsrestauratie is nu ook niet je van het. Alleen de Pizzeria (voormalig snackbar Koops) weet hoe het moet. De terrassen van Awesome en de Coco bar moeten verdwijnen; voor nieuw te bouwen winkeltjes. Op de plaats van de af te breken bloemenzaak komt nu een nieuw terras. Nou; dat gaat voor geen meter lopen! Net zo min als het geplande horecaplein op de Deel. Mijn idee is om het bestemmingsplan zo aan te passen dat er meer horecabedrijven op het Kettingplein komen. Want dat plein is wel bij uitstek geschikt om als horecaplein te fungeren"!

   
9-6-2014 Uit mijn weblog van 13 juli 2008: Enkele jaren geleden kreeg de toenmalige Minister Hoogervorst een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich aangaande de nieuwe ziektekostenverzekering. Het verschil tussen verplicht en particulier zou verdwijnen en iedereen kreeg dezelfde basisverzekering; zo nodig aangevuld met een aanvullende verzekering. Voor degenen die een laag inkomen hadden kwam er de zogeheten zorgtoeslag. Deze toeslag moet van tevoren worden aangevraagd; op basis van een te verwachten inkomen. Inmiddels is volkomen duidelijk geworden tot welke drama’s dit heeft geleid en nog zal leiden. De Belastingdienst was er helemaal niet goed op voorbereid om al deze aanvragen te verwerken; laat staan de bijkomende mutaties. Het gevolg is dat er nu al achterstanden van meer dan vijf maand zijn. Maar er is meer. Veel mensen hebben de aanvraag niet goed ingevuld waardoor er nu voor 600.000 mensen over 2006 een terugvordering komt. Voor mensen die jaarlijks aangifte moeten doen is het nog gecompliceerder. Want ze moeten de ontvangen zorgtoeslag in die aangifte verwerken. En misschien is diezelfde zorgtoeslag een jaar later toch minder dan ze eerst opgegeven hebben. Hoe wordt dit dan bij voorafgaande aangiftes weer verwerkt? Tenslotte is daar het eigen risico van 150 euro per jaar. Geldt dat voor alle handelingen? En hoe moet je die 150 euro nu weer op je aangifte verwerken bij de buitengewone lasten? Mag dat nu wel of niet worden opgevoerd? Het hele nieuwe ziektekosten stelsel is opgezet om meer transparantie te krijgen in de kosten; ook naar de verzekerde toe. Maar ik vrees dat die verzekerde er inmiddels geen touw meer aan vast kan knopen! Ik stel voor dit hele stelsel over boord te gooien; en iedere werknemer maar weer een nominale en een variabele premie te laten betalen. Want op deze puinhoop zit niemand te wachten"!

   
10-6-2014 Uit mijn weblog van 15 juli 2008: "De Egyptische piramides in Gizeh (die van Cheops, Chefren en Mykerinos) zijn zo’n 12.500 jaar oud. Men beweert dat ze gebouwd zijn naar voorbeeld van de drie sterren van de gordel van Orion. De mens is volgens bijbelse berekeningen zo’n 6.00 jaar oud. De piramides zijn dus ouder dan de huidige mensheid. Hoe is dat mogelijk? Het antwoord is te vinden bij het begin van Genesis. Bijbelvertalers hebben daar meestal een foute vertaling gemaakt. Er staat letterlijk: “EERST (EERDER) schiep God de hemelen en de aarde. De aarde WERD woestheid en ledigheid en duisternis”. Oftewel; hij bestond al voor die tijd! Er vond dus een soort herschepping plaats. Hoewel; van scheppen wordt dan eigenlijk niet meer gesproken (het was er al) ; maar van MAKEN. Uit bestaande materie dus. Waarbij het vele water als een soort kas (filter) rondom de aarde werd gespannen waardoor er een tropisch klimaat ontstond. Voor deze verwoesting (en “herschepping”) bestond de aarde dus ook al. Waarschijnlijk miljoenen jaren. In die tijd waren er mammoeten en dinosaurussen. En van die verwoesting komen de fossiele brandstoffen. In die tijd werden ook de piramides gebouwd. Niet door mensen zoals wij die nu kennen. Nee; door een ander ras. Het is me niet geheel duidelijk of ik aan gematerialiseerde engelen moet denken. In ieder bevolkten ze ook de verdwenen stad Atlantis. Door de opstand van Lucifer (met een derde van de engelen) werd blijkbaar de aarde geheel verdorven. En is die (hoge) beschaving volkomen vernietigd. Het begin van de bijbel begint dus eigenlijk met een grote, alles vernietigende, zondvloed; groter nog dan die van Noach".

   
11-6-2014 Uit mijn weblog van 16 juli 2008: "Toen president George Bush van Amerika begin 1991 de oorlog verklaarde aan Saddam Hoessein van Irak sprak hij op TV over “Een Nieuwe Wereld Orde”. In de teksten van de Grote Piramide valt te lezen dat “De Nieuwe Wereld Orde”op 17 september 2001 een aanvang zal nemen. Dat was zes dagen na de aanslag op het WTC in New York. De dag dat Wall Street weer open ging; na zes dagen. Is toen “De Nieuwe Wereld Orde” begonnen? En wat houdt dat dan precies in? Heeft de Orde der Illuminatie (de Verlichten) daar iets mee te maken? Een symbool waarvan geclaimd is dat de Illuminati het zouden gebruiken: een onvoltooide piramide met een alziend oog als topsteen. (fragment van de achterzijde van een Amerikaans 1-dollar biljet). Of de Council on Foreign Relations? De CFR is een gesloten groep welke bestaat uit zeer intellectuele figuren die de wereldpolitiek in het groot menen te moeten bedrijven. De CFR bestaat uit ruim 1000 leden waaronder Politici, filosofen, ex-presidenten, toekomstige presidenten van Amerika, Bankiers, Senatoren, groot-industriëlen, Ministers, leiders van grote kranten, weekbladen, Radio en TV omroepen, economen etc. Ook de Verenigde Naties (V.N.) is een geesteskind van de CFR en dient de CFR in het realiseren van "1 wereldregering" oftewel “De Nieuwe Wereld Orde”. Zo heeft de CFR bereikt dat men voor alle belangrijke posten in Amerika de "leden" kunnen leveren welke op dat moment al reeds zijn "ingewerkt". Elke president heeft een man achter zich staan als voornaamste "adviseur van het Witte Huis". De huidige president George W. Bush is gewoon “a puppet on a string”. De huizenmarktcrisis, de kredietcrisis, de val van de dollar, de gigantische staatsschuld en het enorme begrotingstekort passen precies in de plannen van de CFR om zo te komen tot een wereldregering. Naar buiten toe worden deze gebeurtenissen met verbazing en vrees gebracht; maar de insiders weten allang dat dit alles precies past binnen Het Plan".

   
12-6-2014 Uit mijn weblog van 24 juli 2008: "Hocus Pocus Pilatus Pas; Ik wou dat er Geld was. En toen was het er. Waar komt het vandaan? Uit het niets! Hoe kan dit? Heel eenvoudig. Banken lenen digitaal geld uit; geld dat in een getal op een afschrift staat. Maar de banken hebben dit geld helemaal niet. Dat creëren ze ter plekke. Dat geld gaat giraal / digitaal naar de lener. Die betaalt er zijn huis mee. Hoe? Door ook giraal / digitaal geld over te maken. Naar de verkoper; die misschien (hoeft niet) bij dezelfde bank zit. Die verkoper betaalt de aannemer giraal / digitaal, enz. Het geld blijft grotendeels een getal op een afschrift. Zo worden banken erg rijk door rente te ontvangen op geld, dat helemaal niet bestaat, toch uit te lenen. De Nederlandse bank doet dit niet; maar die hebben uitsluitend munten en papiergeld; geen digitaal geld. In Amerika hebben ze deze geld truc tot in het oneindige uitgevoerd. Met nog meer trucs via het doorsluizen van leningen naar andere banken; worldwide. Ook allemaal digitaal. Het is een groot piramidespel geworden dat nu compleet aan het instorten is. Een dominospel; waarbij alles omvalt. Wat we nu zien is nog maar het begin; er gaat de komende tijd nog heel wat meer gebeuren"!

   
13-6-2014 Uit mijn weblog van 27 juli 2008: "Door de stijgende olieprijzen (en de gevolgen van de kredietcrisis) is de inflatie nu opgelopen tot zo’n 4 %; en is de hypotheekrente van 5 naar 6 % gestegen. Dat is een verhoging van 20 %. Meestal zakken de huizenprijzen als de rente stijgt. Toen de hypotheekrente in 1980 tot 13 % was gestegen daalden de huizenprijzen met 30 %. Op zich niet dramatisch ware het niet dat de waarde van de woning dient als onderpand van de hypotheeklening. Mocht dat onderpand de lening niet meer dekken dan heeft de bank het recht om een extra aflossing te vragen of anders de woning te verkopen. In 1980 is dat niet zo bekend gemaakt maar ook toen zijn er veel gedwongen verkopen door de bank geweest. Naast de extra kosten van de oplopende rente is het ook nog maar de vraag of de Staat die (verhoogde) hypotheekrente als aftrekpost blijft accepteren. Daarmee zijn we zowat het enige land in de EU. Het is nu nog een mooie zomer maar er kan wel eens een heftige (economische) herfst komen; gevolgd door een koude (financiële) winter".

   
14-6-2014 Uit mijn weblog van 28 juli 2008: "Is er een reden voor, dat sommige mensen (soms zeer ijverige, keurige en ernstige mensen) niet zalig worden en andere (soms zo buitengewoon slechte) mensen wel? De Bijbel geeft daarop een antwoord dat voor ons, hoogmoedige mensen-vol-zelfverbeelding, onaanvaardbaar is: God kiest uit wie Hij wil (Romeinen 9 vers 18). Dit houdt in, dat er geen waardigheid of verdienste van mij in rekening wordt gebracht en anderzijds, dat geen onwaardigheid van mij me buiten sluit uit de genadige verkiezing".

   
15-6-2014 Uit mijn weblog van 31 juli 2008: "Inmiddels staat er in de Winkelpassage in Emmeloord al een tweede winkel leeg: De Lampenier. Blijkbaar toch te weinig kopers. Dus de vraag rijst wie er dan wel in de nieuw te bouwen “tussen” winkeltjes gaan zitten. En dan het komende terras; dat moet komen op de plek van de af te breken winkel van de bloemist. Is het de bedoeling dat de horeca bedrijven Awesome en de Coco bar dat terras gaan bemannen? Dat kan dan nog leuk worden want deze zaken gaan pas des middags om vier uur open. Het is aardig gepresenteerd op het gemeentehuis, door het architectenbureau, maar ik voorspel dat het “terras” enkel uit wat gemeentelijke bankjes zal bestaan; en verder niets".

   
16-6-2014 De in februari overleden Duitse theoloog Huntemann heeft in 1988 in een rede gewaarschuwd voor het verkondigen van het Evangelie met „allerlei kunsten.” „Wie denkt het Woord te moeten brengen door het te verpakken in sfeer, in muziek –soms gekopieerd van populaire bands–, in drama of elke andere eigentijds vorm, moet weten dat hij zich onnodig inspant om mensen werkelijk met het Woord te raken. Alleen het zuivere Woord van God draagt vrucht. Dat Woord moet het doen. Dat alleen.”

   
16-6-2014 Uit mijn weblog van 10 augustus 2008: "En de trein dendert door. Nee, niet de Zuiderzeelijn maar de plannen voor de Deel. Er staat nu voor de eerstvolgende commissievergadering Economische en Sociale zaken een voorstel op de agenda voor aankoop door de gemeente van het pand van Sinke De Deel 22. Sinke (en zijn huurders) moeten over een jaar verhuizen naar de plek waar nu het CWI zit (Koningin Julianastraat 2/4/6). Het CWI verhuist voor die tijd naar de Nagelerstraat. Dan gaat Sinke op die plek nieuwbouw realiseren. Voorlopig gaat Sinke hun te verkopen pand van de gemeente terug huren van eind 2008 tot eind 2009/begin 2010. Vervolgens wordt het pand dan gesloopt. De kosten van aankoop zijn 2,2 miljoen euro. Bijkomende kosten voor verhuizing e.d. zijn 2 miljoen euro. Totaal 4,2 miljoen euro. Tel uit je winst. En dat alles opdat de plannen van ProVast voor de nieuwe bebouwing op De Deel ongestoord voortgang kunnen vinden. De verkoop van het pand van Sinke aan de gemeente moet voor 1 oktober 2008 plaatsvinden. Anders vervalt de afspraak tussen de gemeente en Sinke om het pand van Sinke aan de gemeente te leveren. Zouden bezwaarschriften van omwonenden dat misschien nog op tijd kunnen verhinderen?".

   
17-6-2014 Uit mijn weblog van 11 augustus 2008: "Toen de Muur viel in 1989. Toen de Sovjet Unie uit elkaar viel in 1991. Ja; toen dachten velen dat de Russische Beer voorgoed verslagen was. De “Koning van het Noorden” was niet meer. Ik heb dat nooit geloofd. En zie daar; Rusland is herrezen als een Feniks uit zijn as. Het land heeft zoveel olie, gas en andere grondstoffen dat het van een communistische staat ineens een super kapitalistische staat geworden is. En energie is macht. Dus leveren ze veel gas aan West Europa via grote pijpleidingen. En het Westen draait daar op. Want die anderhalve windmolen schiet ook niet op. Dus kan Rusland nu eisen gaan stellen. En kan het Westen niets anders doen dan wat met woorden goochelen. Zie daar het resultaat van de oorlog van de afgelopen dagen in Abchazië. Rusland (lees: nog steeds Poetin) gaf Georgië geen duimbreed toe en stuurde meer dan 9.000 soldaten, vliegtuigen en tanks. Net als veertig jaar geleden in Tsjecho-Slowakije. Wie is hier de baas? Het Westen kwam, stond erbij en keek er naar. Het is me toch wat!".

   
18-6-2014 Uit mijn weblog van 11 augustus 2008: "Veel mensen hebben vooroordelen. Ze denken bijvoorbeeld dat de aarde om de zon draait; wat nog nooit bewezen is en ook niet bewezen kan worden. Misschien staat de aarde wel stil. Of ze denken bijvoorbeeld dat de aarde met alles er op in zeven dagen is geschapen. Of ze menen dat licht altijd een rechte baan aflegt. Dezelfde gedachten hebben ze ook bij hun medemens. Hij of zij zit zo in elkaar. Hoezo? “Nou; dat kun je toch wel zien! Dat is niet zo’n beste; dat is een rare”. Waar komen vooroordelen eigenlijk vandaan? En wie zijn er het meest mee behept? Ik denk dat bange mensen de meeste vooroordelen hebben. Ze zijn bang voor alles wat anders is. Dat is bedreigend; al zullen ze dat nooit toegeven. Maar anders zijn; dat is eng. Je weet maar nooit hoe zo’n iemand zal reageren. Misschien reageert hij wel heel absurd, heel afwijzend, heel bedreigend. Daar moet je dus eigenlijk behoorlijk afstand van nemen. Alleen in het uiterste geval contact mee zoeken en hou het dan vooral kort en bondig. Ga vooral geen discussie aan met zulke vreemde, aparte mensen. Die anders zijn. Vanuit de eigen, veilig gewaande, wereld wordt de rest van de mensheid bekeken. En dan is het niet zo dat maar sommige mensen in hun optiek niet deugen; eigenlijk deugen de meeste mensen niet. Daar moet je dan ook maar niet mee omgaan. Het beste is dan gewoon in de eigen kleine, bevestigende, kring je gal te spuwen over alle vreemde zaken van anderen. “Ik heb het altijd al gezegd; die vent is gek; die is niet te vertrouwen; die spoort niet; dat weet toch iedereen”? Oordelen en vooroordelen; alles beter denken te weten. Zulke mensen worden op den duur erg zuur; voor anderen maar vooral voor zichzelf. Ze missen een open mind; ze missen de verwondering; ze missen daardoor het leven zelf".

   
19-6-2014 Uit mijn weblog van 18 augustus 2008: "Hedenmorgen trof ik Andries Poppe van de ChristenUnie in de Lange Nering. Uiteraard hadden we het over de bouwplannen op de Deel. Ook hij vindt het vreemd dat de gemeente ProVast 335.000 Euro compensatie moet betalen voor wat betreft de aankoop door de gemeente van het pand van Sinke (omdat het zogeheten ontwikkelrecht op deze locatie is vervallen). Verder ziet hij een supermarkt op de Deel helemaal niet zitten. En de omvang van het nieuwe plein op de Deel (het zogeheten horecaplein) zal qua afmetingen ongeveer de helft zijn van het Kettingplein. Ik zei tegen hem dat ik het prima vind dat Leo Voorberg wethouder is geworden. Maar dat ik het wel absurd vind dat juist hij de fel omstreden centrumplannen gaat uitvoeren. Omdat ze zich tijdens de verkiezingen altijd tegen deze plannen hebben gekeerd. Hij moest toegeven dat het ProVast uitsluitend om geld verdienen te doen is. En dat ze best een stukje woonlaag minder willen bouwen om zo de bezwaren van de Rabobank wat “af te kopen”.

   
20-6-2014 Uit mijn weblog van 20 augustus 2008: "De Poldertoren wordt gerenoveerd; voor maar liefst 2,8 miljoen Euro. Daarna komen er huurders in; zoals het VVV (nog geen contract getekend) en Restaurant Sonoy. Voor twee verdiepingen (de eerste en de vijfde) worden nog huurders gezocht. Die huurders moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Nou, ik zou eerst maar eens kijken of zich daarvoor nog wel huurders zullen aanmelden. Ik meen verder begrepen te hebben dat er aan de buitenkant van de Poldertoren niets mocht veranderen. Maar wat schetst mijn verbazing als ik zie dat er inmiddels extra openingen voor te plaatsen ramen zijn aangebracht. Zo kunnen de klanten van Restaurant Sonoy mooi naar buiten kijken. Maar dat was toch niet de bedoeling? Wordt onze mooie Poldertoren aangepast aan de wensen van een huurder van wie ik verwacht dat hij na een jaar alweer is vertrokken? En dan al die communicatie apparatuur. Wethouder Voorberg kan nu wel zeggen dat het huur oplevert maar ik blijf het geen gezicht vinden. Maar ja, wie weet in deze polder nu nog wat mooi is?".

   
21-6-2014 Uit mijn weblog van 22 augutus 2008: "Dat was gisteravond een zeer enerverende commissievergadering; ruim vier uur lang. Voor aanvang zei wethouder Voorberg tegen me dat ik hem ook had kunnen bellen over de nieuwe gaten in de Poldertoren. Volgens hem zijn die voor de afvoer van ventilatoren en wordt het in de kleur van de Poldertoren afgewerkt. Dus hij had mijn ingezonden brief gelezen; evenals andere aanwezigen. De hele avond werd er over de koop van het pand van Sinke gedebatteerd. Via het pad van onteigening had de gemeente een bod op dat pand gedaan. Maar Sinke vond dat te weinig en stapte naar de rechter. Die heeft vervolgens bepaald dat de gemeente het pand mag kopen mits ze daarvoor 2,2 miljoen euro betalen en de bijkomende (advocaat/verhuis) kosten. Plus een regeling voor een nieuw onderkomen. Te regelen voor 1 oktober 2008. VVD er Peter Blauw vond dat teveel ten opzichte van de prijs van het Landbouwhuis. Er vlogen allerlei getallen over de tafel; ook bij een volgend agenda punt. De vraag was daarbij of de raming voor Emmeloord Centrum nu met zes miljoen, met vier en een half miljoen of met niets was overschreden. Ik vond daarbij dat wethouder Voorberg niet zo sterk overkwam. Al met al leek het meer op een Babylonische spraakverwarring; de Stentor noemde het gegoochel met cijfers. Al met al denk ik dat dit de polderse belastingbetaler nog aardig gaat opbreken. Na afloop dronken en kletsten we nog wat in de gerenoveerde kantine".

   
22-6-2014 Uit mijn weblog van 28 augustus 2008: "Dat vermaledijde internet toch! En speciaal de weblog. Daar wordt maar ongenuanceerd op de man gespeeld en niet meer op de bal. Het zou verboden moeten worden! Iedereen stuurt daar maar zijn berichten heen en trekt zich helemaal niets meer aan van wie dan ook. Het lijken wel Dolende Ridders! Wat kan dit wel niet aanrichten in de (polder) samenleving! Compleet verstoorde verhoudingen. Eigenlijk zou het net moeten gaan als in China. Gewoon van bovenaf de zaak controleren. Dan zou men het wel laten commentaar op (mede) bestuurders te leveren. Daarom zou men in de polder de zaak eindelijk eens streng ter hand moeten nemen. Weg met de vrije meningsuiting! Een ieder die het nu nog waagt op internet op de man te spelen wordt voor straf een week opgesloten in de spelonken van de Poldertoren. Dat zal ze leren!".

   
23-6-2014 Uit mijn weblog van 31 augustus 2008: "Al jaren lang vraag ik me af wat er toch veranderd is in de automatiseringswereld; ook wel ICT genoemd. En niet alleen daar; maar ook bij de bestuurslagen. Is daar, bij die toplaag, nog wel enige kennis van ICT aanwezig? Of denkt men dat het (vanzelf) wonderen kan doen? Hoe is het mogelijk dat bij veel (overheids) bedrijven zulke grote automatiseringsblunders worden gemaakt? Niet alleen bij de Belastingdienst maar nu ook bij het UWV. Miljoenen en miljoenen (honderden) Euro’s zijn verkwist. En dan heb ik het nog niet eens over kleinere zaken. Is er geen communicatie meer? Wordt alles er van boven (ook politiek) maar doorgedrukt zonder enige kennis van zaken? Wordt er niet meer geluisterd naar adviezen vanaf de werkvloer? Worden waarschuwingen stelselmatig genegeerd? Blijkbaar worden boodschappers van slechte berichten de laan uit gestuurd. Wat staat ons nog meer te wachten? Grote problemen met de OV chipkaart (kaart te kraken), opheffing Postbank (opgaan in de ING) , nieuwe Europese rekeningnummers vanaf 2009 (18 cijfers), het elektronische kinddossier (landelijke invoering niet mogelijk), enz. Ik heb wel eens voorspeld dat ooit alles met een grote klap tot stilstand zal komen. Volgens mij is die klap dichterbij dan we denken".

   
24-6-2014 Uit mijn weblog van 10 september 2008: "“We leven nu in een andere werkelijkheid”. Zo sprak fractievoorzitter Robert Wassink van de ChristenUnie / SGP fractie vorige week op het gemeentehuis tegen me. Net wat u zegt! Hedenmiddag heeft Leo Voorberg, wethouder in het College namens de ChristenUnie / SGP, de start gegeven voor de bouw in de Beursstraat van drie bioscopen, een gokhal en een restaurant. Dezelfde Leo Voorberg zei nog geen jaar geleden bij Radio Noordoostpolder dat ProVast nu de baas is in Emmeloord Centrum. En zo’n twee en een half jaar geleden heeft de partij ChristenUnie /SGP veel protest stemmen gekregen omdat ze tegen de bouwplannen van ProVast op de Deel waren. En zie nu: niet alleen dat de heer Voorberg alle plannen van ProVast zonder protesten gaat uitvoeren; nee hij zet zelfs zijn eigen achterban voor schut. Want ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de vrijgemaakten niet zo gelukkig zijn met de komst van drie extra bioscopen en een grotere gokhal. Daar kunnen geen preken van ds. Voorberg tegenop! Er zijn mensen die zeggen dat christenen onbetrouwbaar zijn. Dat zeg ik niet. Maar sommige personen maken het er wel naar dat er zo over ze gedacht wordt. Ik vond hedenmiddag een dieptepunt in de christelijke politiek. En dan te bedenken dat ik vier keer op Leo Voorberg heb gestemd! Wat kan een mens zich vergissen"!

   
25-6-2014 Uit mijn weblog van 12 september 2008: "Soms bekruipt me het gevoel: hoe zit het nu alweer? Enige tijd geleden moest Bloemist Kleefstra de dagwinkel in de Lange Nering verlaten omdat deze dagwinkeltjes moesten verdwijnen. Maar ja; de andere huurders hadden nog contracten tot 2010. Daarop werd besloten dat Foto Jan in het voormalige pand van Kleefstra mocht gaan zitten; Clay CD aan de (verlengde) achterkant en Boomsma bleef in zijn “eigen” pand. Inmiddels is Clay CD failliet. Wat nu te doen? Tsja. Nou, vooruit. Dan doen we er maar een tapijtenhandel in. Waar het op slaat is me een raadsel. Moeten die pandjes dan niet worden afgebroken? Of wil men, koste wat het kost, beslist geen leegstand in de Lange Nering? Kijken naar het nieuwe winkelcentrum in Dronten geeft ook al geen plezier meer. Daar verlaat de ene na de andere winkelier, al dan niet failliet verklaard, dit hemelhoog geprezen nieuwe winkelcentrum. En dan heb ik het nog niet eens over de komende gevolgen van de kredietcrisis voor het Midden- en Klein Bedrijf".

   
26-6-2014 Uit mijn weblog van 13 september 2008: "Ik heb het bijna uit: “Om erger te voorkomen” van Nanda van der Zee. Het gaat over de Joden vervolging en de Joden deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Radio Oranje heeft er amper aandacht aan besteed. En veel Nederlandse politie agenten, spoorwegpersoneel en ambtenaren hebben er aan meegewerkt. De vraag die ik me al vele jaren stel is: waarom voerde Hitler eigenlijk oorlog? Was het alleen maar om de bezetting van andere gebieden? Of was die bezetting slechts een middel om het Joodse volk te kunnen uitroeien? Die vragen stel ik me ook altijd als ik weer eens de concentratiekampen Auschwitz en Birkenau bezoek. Waarom moest dit gebeuren? Waarom gaf Hitler bevel het volk van Juda uit te roeien? Ik kan tot geen andere conclusie komen dan dat Hitler zelf ook weer gestuurd werd; dat Hitler slechts een pion was in handen van een hogere macht; de tegenstander. Dat die tegenstander volledig op de hoogte is van Gods oogappel, de Joden, en de plannen van God met dit volk. Dat moest tegen elke prijs voorkomen worden! Zowel Hitler, als de top van de SS, hielden zich veel bezig met satanisme, occultisme, incarnatie, inwijdingen, zwarte missen, zwarte magie, en nog veel meer perverse, afschuwelijke zaken. Hierdoor werden zij geïnspireerd tot hun verdere daden. Waartoe ook het verbranden van de vergaste Joden behoorde; als een offerande aan de vorst van de duisternis".

   
27-6-2014 Uit mijn weblog van 18 september 2008: "Het is me wat. Woon je hier al vanaf 1950; en blijf je hier wonen omdat het hier zo aardig wonen is. Maar dan blijkt dat er nieuwe tijden zijn. Er komt met veel poeha een woonwijk Emmelhage; maar de verkoop van woningen loopt tot nog toe erg slecht. De Lange Nering wordt gerenoveerd en lijkt nu nog meer op de gemiddelde winkelstraat in Nederland. Het openbaar vervoer rijdt niet meer in het weekend; en ook niet meer des avonds na zeven uur. De lang verwachte, en uitdrukkelijk beloofde, Zuiderzeelijn gaat uiteindelijk toch niet door; en we worden met een fooi als compensatie afgescheept. Ons mooie plein (waar andere plaatsen jaloers op zijn) wordt verkwanseld aan een projectontwikkelaar die er 200 appartementen plus winkels op gaat bouwen. Ons mooie uitzicht aan de dijk wordt binnenkort volledig verpest door de komst van honderden windmolens van bijna 200 meter hoog. De watertoren wordt zowel van buiten als van binnen danig aangetast omdat er een restaurant voor de upper ten in komt. En als klap op de vuurpijl worden er in het (grotendeels uitgeklede) dokter Jansen ziekenhuis tot nader order geen operaties meer verricht. Verder dreigt de aanleg van een Sportboulevard waardoor een groot deel van het Emmelerbos verloren zal gaan. Zijn dit de nieuwe tijden waar we met zijn allen op zitten te wachten? Ik dacht het toch van niet! Daarom verbaast het me ook in het geheel niet dat het aantal inwoners van de polder zo drastisch daalt".

   
28-6-2014 Uit mijn weblog van 21 september 2008: "De Amerikaanse regering gaat de komende twee jaar maar liefst 700 miljard (700.000.000.000) dollar in de kredietcrisis pompen om zo de ergste nood te lenigen en verschillende banken overeind te houden. Dit onder het mom van: bij een ineenstorting van de banken kost het de mensen nog meer geld. Met dit bedrag erbij is de Amerikaanse staatsschuld tot 1.300.000.000.000 dollar gestegen. Leuk; maar waar komt dit geld vandaan? Het meeste komt uit China en de Arabische landen. Zij hebben nog steeds vertrouwen in het Amerikaanse geldsysteem. Verder wil de regering Bush ook geld gaan bijdrukken. Deze twee, geld lenen en geld bijdrukken, zullen volgens mij tot de ineenstorting van het Amerikaanse geldstelsel leiden. Want dit geld kan amper nog door de belastingbetalers worden opgebracht; en de inflatie zal zo enorm toenemen. En dan is het nog maar de vraag of de 700.000.000.000 dollar wel voldoende zal zijn; niet weg gegooid geld zal blijken te zijn. Want wie zegt dat deze reddingsoperatie werkelijk zal lukken? Linksom of rechtsom; Amerika staat op het punt de macht, en ook de economische macht, over de wereld te verliezen. De economische wereldmacht zal verplaatst worden naar het herrezen Babylon. Dat is duizenden jaren geleden al voorspeld. En alle mensen op deze aarde zullen onderworpen worden aan dit financiële systeem. Wie dit niet gelooft raad ik aan de komende jaren het (economische) nieuws zeer nadrukkelijk te volgen"!

   
29-6-2014 Uit mijn weblog van 23 september 2008: Een tijdje geleden heb ik in deze weblog beweerd dat de hersenen van de mens de hardware zijn en de geest de software. Dat de geest in de hersenen zou zitten. Dit moet ik gaan herroepen. Het is inmiddels duidelijk geworden dat vele mensen na een hartstilstand een zogeheten Bijna Dood Ervaring hebben gehad terwijl ze hersendood waren. Dit zou onmogelijk zijn geweest indien het bewustzijn in de hersenen is gehuisvest. Het blijkt nu dat het bewustzijn van elders komt. De hersenen fungeren dan uitsluitend als ontvanger van dat bewustzijn; net zoals de TV signalen uit de ether ontvangt. Omdat dit bewustzijn van elders komt wordt het niet beïnvloed door het al dan niet hersendood zijn. Bij een hartstilstand stopt door het optredende zuurstoftekort tijdelijk de functie van de hersenen, waardoor de elektromagnetische velden van onze neuronen en andere cellen verdwijnen, en de resonantie, de interface tussen bewustzijn en ons fysieke lichaam, wordt onderbroken. Zo ontstaat de mogelijkheid het oneindig en verruimd bewustzijn buiten het lichaam te ervaren (het golfaspect van het bewustzijn), en dit is wat een BDE wordt genoemd. Onafhankelijk van het lichaam wordt een continuïteit van het bewustzijn ervaren. Met dit concept van een verruimd en non-lokaal bewustzijn kunnen alle elementen van een BDE verklaard worden. En wanneer het lichaam sterft zal het bewustzijn niet langer een deeltjesaspect kunnen hebben doordat alle hersenfuncties definitief zijn uitgevallen. Het oneindige (non-lokale) bewustzijn blijft echter als golffuncties in de non-lokale ruimte eeuwig bestaan"."

   
30-6-2014 Uit mijn weblog van 7 oktober 2008: Het leven wordt steeds ingewikkelder. En ik heb ook steeds meer vragen. Wie hebben vorig jaar eigenlijk de 24 miljard euro ontvangen die er voor de koop van ABN AMRO zijn betaald? En wie hebben nu de 16,8 miljard euro ontvangen die de staat der Nederlanden voor het Nederlandse gedeelte van Fortis plus ABN AMRO heeft betaald? En wie betaalt nu de 50 miljard euro die het Nederlandse Fortis plus de ABN AMRO nog als schuld bij het moederbedrijf van Fortis hebben? Er zou in Nederland in dit jaar al voor 178 miljard euro verdampt zijn. De miljarden vliegen je om de oren. Miljarden die in rook op zouden zijn gegaan. Nou; ik geloof er niets van. Het is net als met pokeren; als er iemand veel verliest is er iemand anders die veel wint. Dus er is gewoon niets verdampt; hoogstens kun je beweren dat waardestijgingen van aandelen niet waar zijn gemaakt. Net als de waarde van een huis. Als dat dit jaar met 30 % stijgt en volgend jaar met 30 % daalt; is het dan verdampt? Welnee; het is er gewoon nooit geweest. Het was virtueel. Pas als je het huis verkoopt, of de aandelen; dan telt pas de prijs van dat moment. Al die paniek op de beurzen; als niemand vandaag had gekocht of had verkocht was er niets gebeurd. Verder vind ik het vreemd dat men over de bank economie praat en over de werkelijke economie. Alsof dat twee gescheiden werelden zijn. Dat is natuurlijk volslagen onzin. Het zal eerder zo zijn dat de mensen achter de beeldschermen met bedragen spelen alsof het monopolygeld is. En zijzelf de blik op de werkelijkheid hebben verloren. Al dit “verdwenen” geld is allemaal bij slimme jongens terecht gekomen. Zoals bijvoorbeeld de gladde hypotheek verkopers in Amerika; en de koopjesjagers op de miljoenen huizen die noodgedwongen zijn verlaten. Er wordt aan deze kredietcrisis minstens net zoveel verdiend als er verloren lijkt".

   
1-7-2014 Uit mijn weblog van 9 oktober 2008: "Geld is niet de wortel van alle kwaad; maar geldzucht. En geldzucht komt weer voort uit hebzucht. En hebzucht maakt blind. Blind voor alle risico’s. Een andere verklaring is er niet te vinden voor het massaal meedoen met beleggingshypotheken. Met het massaal meedoen met lease aandelen. Met het massaal meedoen met internet sparen. Voor een half procent meer rente gaat men zelfs in zee met een duistere bank in IJsland. Zo’n half jaar geleden begonnen ze te adverteren in Nederland. Inmiddels hebben 120.000 landgenoten er zo’n 1,7 miljard euro gestald. En nu zijn de gelden op IJsland bevroren. De Nederlandse Bank moet uitkomst bieden. Nou; het geld is gewoon weg. Waar is de tijd gebleven dat de mensen aandelen kochten van een bedrijf dat producten maakte waar ze in geloofden? Men steekt zijn geld nu in dubieuze fondsen waarvan amper bekend is waar het geld heen gaat. Waarom doet men zo vreemd? Wil men niet al te dom overkomen bij familie en de buren? Of laat men zich gewoon overdonderen door gladde (bank) verkopers? Waarom investeert men niet, net zoals honderd jaar geleden, in de Russische Spoorwegen? Gelukkig hebben we nu een betrouwbare staatsbank. Nee, niet meer de Postcheque- en – girodienst; maar nu ABN-AMRO".

   
2-7-2014 Uit mijn weblog van 14 oktober 2008: "Onze regering heeft besloten garant te staan voor onderlinge betalingen van banken voor een bedrag van 200.000.000.000 euro. Dat is veel geld. De rijksbegroting voor 2009 is “slechts” 182.000.000.000 euro. Mocht dat geld nodig zijn; waar komt het dan vandaan? “Van de Nederlandse Bank” zegt Balkenende. Of, als dat niet lukt, uit de algemene middelen. Uit de algemene middelen? Maar volgens mij kan dat helemaal niet. Volgens mij komt het dan elders vandaan. Van de Chinezen? Van de Arabieren? Van de Russen? Of gaan de geldpersen draaien? Het lijkt me dat er door veel Europese regeringen een groot pokerspel wordt gespeeld; een groter pokerspel dan de banken gedaan hebben. Tot nog toe schijnt het te werken. De koers van de aandelen gaat sterk omhoog. Maar ergens heb ik het gevoel dat het domino effect alleen maar groter is geworden; dat het kaartenhuis nog sneller in elkaar zal storten. Als ik gelijk heb zullen binnenkort de koersen van de aandelen lager zijn dan ze afgelopen weken geweest zijn. Ik geloof er niets van dat deze crisis zomaar voorbij is. En dan heb ik het nog niet eens over de komende waardedaling van 20 % voor wat betreft de huizenprijzen. Er bestaan geen tovenaars"!

   
3-7-2014 Uit mijn weblog van 15 oktober 2008: "Al Gore heeft in Aalsmeer tegen 2.000 aanwezigen (die 600 euro per persoon betaald hadden) dat het na de kredietcrisis nu wachten is op de klimaatcrisis. Na zijn film An Inconvenient Truth van enkele jaren geleden vliegt hij nu vanaf zijn energie slurpende ranch regelmatig de wereld rond om te vertellen dat het allemaal anders moet. (Ook over Groenland; hoe komt dat land trouwens aan die naam?) Zelfs Minister Cramer is er van onder de indruk: “Yes, we can!”. Steeds meer bekruipt me het gevoel dat we hier met een soort milieu maffia te maken hebben. Die het klimaat evangelie aan het verkondigen is. Het is een sekte met een milieu religie. O wee als je er commentaar op durft te leveren! Intussen worden er duizenden “groene” bedrijven beter van. Gewoon het toverwoord duurzaam laten vallen en je loopt binnen. Staat er nou nooit eens iemand op die zegt: “En nu is het afgelopen!” ?

   
4-7-2014 Uit mijn weblog van 15 oktober 2008: "Vroeger was het zo dat je aandelen kocht van een bedrijf dat producten maakte waar je in geloofde. Als dank voor het risico dat je nam keerde het bedrijf dan dividend uit dat vaak hoger lag dan de gebruikelijke spaarrente. Hoe anders is het nu geworden. Niet alleen dat de handel in aandelen zelf een grote vlucht heeft genomen; ook de winst op aandelen schijnt nu belangrijker te zijn dan de winst op de producten zelf. Aandelenfondsen hebben de aandelenhandel overgenomen; en de bank functionaris vertelt je nu wel in welk fonds je moet investeren. De bank loopt zelf geen enkel risico; de provisie komt wel binnen. Klanten volgen meestal blindelings de “adviezen” van deze adviseurs. Jezelf in de materie verdiepen is teveel gevraagd. Daarom zijn er ook zo’n 130.000 mensen geweest die hun geld zonder enige vorm van controle op de IJslandse internetbank Icesave hebben gezet. Eigen verantwoordelijkheid? Welnee! Het is een schande dat we de boot in zijn gegaan met lease aandelen, woeker polissen, Icesave en Fortis! Dus de staat moet ons compenseren. De staat; dat is dus de belastingbetaler. Hadden ze de belastingbetaler ook geld gegeven als de waarde van Fortis was verdubbeld? Wel grote verhalen over graaiers aan de top; maar volgens mij zitten er bij het gewone volk nog veel meer graaiers. Wat een zelfzucht! Wat een hebzucht"!

   
5-7-2014 Uit mijn weblog van 16 oktober 2008: "Soms heb ik het idee op een andere planeet beland te zijn; of compleet wezenloos te zijn. Het gevoel te hebben dat ik in een slechte B-film zit. Dat had ik ondermeer bij bezoeken aan Polen; in het voormalige concentratiekamp Auschwitz; ook tijdens de staat van beleg in Polen in 1981 (allemaal militaire politie op straat; avondklok) ; in een nacht stoomtrein in Polen in een warme zomer (ramen open; stank naar binnen; buiten allemaal vurige kolen in de nacht); in Poolse nachtclubs waarbij voor ons westerlingen de champagne en/of wodka praktisch niets kostte en het striptease optreden werd afgewisseld door diverse goochelaars; in een volle Poolse bus zitten waar je uit wilt maar omdat het zo vol is pas drie haltes verderop kunt uitstappen; in de nacht bij de West-Duitse / Oost-Duitse grens bij Helmstedt te staan met grote schijnwerpers en mitrailleurs in de aanslag; dat gedoe dus. Datzelfde gevoel heb ik nu met de kredietcrisis. Dat je het idee hebt dat alles om je heen in elkaar dondert en dat je er naar staat te kijken alsof je het niet raakt. Zo van; waar gaat dit nu weer over? Net zoiets als het uitbreken van de derde wereldoorlog live te zien op LCD breedbeeld TV met mooie kleuren en in 5.1 geluid. Je bent waarnemer maar geen deelnemer".

   
6-7-2014 Uit mijn weblog van 17 oktober 2006: "Beeldkwaliteitplan. Een prachtig woord. Gaat vaak over tafel. Ook bij de renovatie van Lange Nering West. Het betekent eigenlijk dat er duidelijk een kwaliteitsslag is gemaakt. De hele zaak is gerenoveerd; blindelings kun je je nu ook op de Lijnbaan in Rotterdam wanen; of bij winkelcentrum Woensel in Eindhoven. Niet alleen dat bijna alle winkels op elkaar lijken; maar nu de winkelstraten zelf ook. Want zo moet het volgens de adviesbureaus; kijk maar naar het nieuwe winkelcentrum van Dronten. Inderdaad. Hoewel? Sluit daar niet elke week een winkel omdat de verwachtingen iets te hoog gespannen waren? En dan die mooie grijze tegels voor de winkels. Mooi? Vorig jaar dan; nu niet meer. Ze zijn nu ontzettend goor geworden. En dit beeldkwaliteitplan gaan we nu ook op Lange Nering Oost toepassen. Daar komen net zulke mooie tegels. En hoewel men landelijk steeds meer om overdekte winkelcentra vraagt gaat men uitgerekend hier de overkapping weghalen. Want in deze polder is het altijd mooi weer; ook in de winter. Daartoe wordt er in het midden een mooi terras aangelegd. Want die terrasjes van die kroegen is toch maar niets. Beter is een beschaafd terras aan te leggen waar dus geen kip komt. Want wie gaat dat bedienen? Gelukkig komt er meer variatie dan eerder gedacht. Bij de bloemist komt er dertig meter geen glazen overkapping. Toch nog iets creatiefs in dit strakke monotone gedoe".

   
7-7-2014 Uit mijn weblog van 20 oktober 2008: "Vroeger was alles beter. De Post Cheque – en Girodienst (slappe overschrijvingskaarten, kascheques) , de Rijkspostspaarbank (met de vertrouwde Zilvervloot), de NMB (denkt met u mee), Nationale Nederlanden. Maar alles moest in de vaart der volkeren opgestuwd worden. Dus prompt een ING die ook nog eens (in 1991) “Mijn” Postbank opslokte. Die Postbank met miljoenen rekeninghouders. Oud en vertrouwd. Die Postbank moet nu verdwijnen; het wordt allemaal “Mijn” ING. Want dat scheelt miljoenen per jaar. Dus dan kun je best een ijzersterk merk om zeep helpen. Maar de boemerang keert terug; op het hoofd van de ING (DYING). Staatsbankier Bos moet nu 10.000.000.000 euro voteren voor de ING. Want de leiders hadden iets te veel gebluft. De aandelen zijn ingestort. De kracht van de Postbank is getemd. Jan Mulder met die maffe leeuw reclames is geveld. Eindelijk gerechtigheid! Hopelijk stoppen die oranje leeuw reclames nu ook. Want het is geheel gebakken lucht. Een kaartenhuis; een dominospel. De top is er mee omgegaan als ware het Monopolygeld. In de ivoren torens achter de beeldschermen. En dat terwijl nota bene het Rijk de gokverslaving wil tegengaan. De ING is dood; leve de Postbank! We zijn thans al maanden getuige van verbijsterende gebeurtenissen. Eindelijk komt de gemiddelde burger er achter dat niets vanzelfsprekend is. Dat zekerheden niet bestaan. Dat bijna alles is gebouwd op drijfzand. Getalletjes op papiertjes. Maar we moeten vertrouwen blijven houden. Heb nou toch eens vertrouwen! Wees nou toch eens trots op je bank! En trots op onze staatsbankier Bos. Hij leidt ons door de crisis heen. Want hij leent dat geld gewoon op de kapitaalmarkt; niets aan de hand! Geen idee waar die kapitaalmarkt zich mag bevinden; in China misschien? Of bij de staatsdrukkerij Joh. Enschede"?

   
8-7-2014 Uit mijn weblog van 6 november 2008: "De Vrije Polder; artikel 1. De gemeente Noordoostpolder stapt uit de provincie Flevoland en sluit zich weer aan bij de provincie Overijssel. De Vrije Polder; artikel 2. De gemeente Noordoostpolder verbreekt zoveel mogelijk de contacten met de gemeente Lelystad (plus Omroep Flevoland) en zoekt volop samenwerking met de omringende gemeenten Urk, Lemsterland, Steenwijk en Kampen. De Vrije Polder; artikel 3. De gemeente Noordoostpolder verbreekt zoveel mogelijk alle contracten met externe adviesbureaus en projectontwikkelaars. De gemeente zal zelf kwalitatief hooggeschoold personeel in dienst nemen om de taken uit te voeren die nu nog bij externe bureaus worden gedaan. Het kan en mag niet zo zijn dat derden hier grotendeels het beleid gaan bepalen. De Vrije Polder; artikel 4. De gemeente Noordoostpolder zal er alles aan doen om de oorspronkelijke opzet van de polder te handhaven. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met historische gebouwen, ruimtes en gebieden. Deze moeten zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Ook moet de polderbevolking altijd via doorlopende exposities kennis kunnen nemen van het verleden van de polder. De Vrije Polder; artikel 5. De gemeente Noordoostpolder moet zoveel mogelijk het voorzieningen niveau handhaven. Indien de vrije markt daarin niet voldoende voorziet zal de gemeente zelf moeten anticiperen. Te denken valt aan het ziekenhuis, het postkantoor en de openbaar vervoer voorzieningen".

   
9-7-2014 Uit mijn weblog van 7 november 2008: "Ik ben vrijgemaakt opgevoed. Wat is dat nu weer, vrijgemaakt? Dat is een kerkgenootschap dat zich in augustus 1944 vrijgemaakt heeft van de Gereformeerde kerk. De Gereformeerde kerk, wat is dat nu weer? Dat is een kerk die zo’n 160 jaar geleden ontstaan is door de Dolerenden en de Afgescheidenen. Die vonden elkaar en kregen later de grote Roerganger Abraham Kuyper. Deze man werd de A.R. voorman maar tevens de hoofdtheoloog. In zijn Vrije Universiteit werden de mannenbroeders klaargestoomd voor de maatschappij. Als zij het zeiden; dan was het zo! Dus zij bepaalden ook de kerkregels; in overeenstemming of in strijd met de bijbel. En dat moest aan de buitenwereld worden getoond. Geboden en verboden. Waaronder het niet fietsen op zondag, geen kaartspel, geen kermis, geen werelds vermaak. De wereld moest goed kunnen zien dat je een uitstekend christen was. De brave mens ten top. Aan ons zal het niet liggen! Maar bijbels was het in geen geval. Want die leert dat er geen mens rechtvaardig is; zelfs niet één. Dat je dus niet krampachtig je best hoeft te doen om zo goed mogelijk over te komen. Maar dat je kunt zijn wie je bent. Dat het niet aankomt op de buitenkant maar op de binnenkant. Dat het uitsluitend genade is. Dat heb ik goed begrepen. En daarvoor blijf ik de vrijgemaakte kerk eeuwig dankbaar".

   
10-7-2014 Uit mijn weblog van 26 november 2008: Vanmiddag zijn Theo en ik naar een symposium in ‘t Voorhuys geweest over de Superbus. Na Henk Rusch, dr. Ing. Jan Jurriens, wethouder Voorberg en gedeputeerde Piet Adema kwam prof. Dr. Wubbo Ockels (gewezen astronaut) aan het woord. Hij hield een gloedvol betoog over de Superbus. Die rijdt van postcode naar postcode en gaat daarna met een snelheid van 250 km. per uur naar de volgende plaats. Bij elke hoofdhalte wordt er van accu gewisseld. De bus biedt ruimte aan 25 personen en is van alle gemakken voorzien. Hij kost 1 miljoen euro per stuk en er zijn minstens 700 nodig. De totale investering is 3 miljard euro; net zoveel als de afgeblazen Zuiderzeelijn. Ik geloof niet in deze luchtfietserij. Ten eerste kost het van deur tot deur rijden zoveel tijd dat de hele hoge snelheid teniet wordt gedaan. Ten tweede moet er op elke bus bemanning; dat is 25 personen per bus; een verlengde trein haalt 1.000 personen. Ten derde zal de Zuiderzeelijn hierdoor helemaal nooit meer in beeld verschijnen. Burgemeester ridder van Rappard noemde Ockels een tweede Al Gore. Dat doe ik ook; maar dan in negatieve zin. Ook Al Gore roept maar wat; en de ganse aarde loopt er achteraan. Zo zie ik het ook met de Superbus. Wel een technisch hoogstandje maar volslagen onrealistisch in de werkelijkheid".

   
11-7-2014 Uit mijn weblog van 30 november 2008: "In deze aflevering van “In Europa” ging het ondermeer over de opstand door de Polen en de verwoesting van de stad Warschau door de Duitsers; eind 1944. Ik citeer uit het boek “Polen” van Heinrich Jaenecke: “Huizen die nog niet waren uitgebrand, werden met vlammenwerpers in brand gestoken, ruïnes die nog stonden werden opgeblazen, straat na straat, blok na blok. Ook de resten van het slot, de Universiteit, de nationale bibliotheek, de hele middeleeuwse binnenstad, het paleis Bruhl in het centrum, dat nog door de Saksische koningen was gebouwd, alle openbare gebouwen, bijna alle kerken, alle monumenten werden opgeblazen. Warschau was groot, het werk duurde lang. Tenslotte trokken bulldozers de telefoonkabels uit de grond en walsten de straatlantaarns plat. Toen de winter inviel en de eerste sneeuwvlokken neerdwarrelden, viel de stilte van de dood over het puinlandschap. De stad Warschau was niet langer een bewoonde plaats, was eigenlijk helemaal geen plaats meer. Op een dag, op 17 januari 1945, trokken Russische troepen het puinlandschap binnen. Er was niemand om hen als bevrijders te verwelkomen”.

   
12-7-2014 Uit mijn weblog van 5 december 2008: "In Emmeloord staat een toren. Gebouwd in 1959. Een watertoren. In de volksmond De Poldertoren genoemd. In de loop van de tijd is deze toren uitgegroeid tot een symbool van de polder. Volgens mij weet niemand waarom. Tientallen jaren deed deze toren dienst als watervoorziening. Maar tijden veranderen. Dus kwam de toren te koop. De gemeente kocht het gevaarte voor een tonnetje. So far; so good. Maar toen kwam het: Het gemeentebestuur dacht: zo’n kale toren; dat is toch maar niets. Daar moet van alles in komen. Want dan promoot je de polder pas op de juiste manier. Dus werd besloten er een renovatie van zo’n slordige 2,8 miljoen euro tegenaan te gooien. Want als je wat doet; doe het dan goed! Inmiddels zijn alle ruimtes verhuurd. Casco wel te verstaan. Daar is niet iedereen gelukkig mee. Casco; wat moeten we daar nu mee? Dus worden de ruimtes voor de VVV en Nieuwland Erfgoedcentrum volledig ingericht. De kosten zijn voor de gemeente; Ruim een half miljoen euro extra. En de garanties? De commerciële huurders hebben een contract van tien jaar. De non-profit organisaties mogen er uit zodra hun subsidie stopt. De toeristen gaan dus eerst beneden naar de VVV, daarna in het midden naar het Erfgoed centrum en tenslotte vanwege alle vermoeienissen bovenin eten. Allemaal leuk bedacht. Maar ik geloof er niet zo erg in. Volgens mij wordt dit een (financieel) drama. Het zou me niets verbazen als ook bij deze toren gaat gelden: Hoogmoed komt voor de val".

   
13-7-2014 Uit mijn weblog van 5 december 2008: "Toen ik in 1959 in de zesde klas van de lagere school in Rutten zat moesten wij op zekere dag een kartonnen toren in elkaar zetten. Dat was de watertoren die later dat jaar op de Deel in Emmeloord gebouwd zou worden. Het hoofd der school, meester Veen, sprak toen de legendarische woorden: “Wat moeten wij met zo’n toren? Die is hier vandaan helemaal niet te zien!”. Dat is tekenend voor de situatie waar we nu in zijn beland. Omdat de watertoren in Emmeloord niet meer nodig was voor de watervoorziening van de poldermensen werd hij door de waterleidingmaatschappij te koop aangeboden. De gemeente bleek bereid de toren voor een ton te kopen. Prima! Misschien kon er nogmaals een World Press Photo in worden gehouden. Maar nee; dat is te simpel. De hele toren moet gerenoveerd worden voor 2,8 miljoen euro. En dan komen er allerlei leuke huurders in. Nou; dat is dus wat tegen gevallen. Het heeft lang geduurd voordat de hele tent werd verhuurd. En dan ook nog in casco formaat. De VVV had al lang interesse; evenals nu Nieuwland Erfgoed. Maar casco? Dat bevalt ons niet zo. De gemeente moet het maar voor ons gaan inrichten; niks casco! Dus werd er vanavond in de Raadscommissie vergaderd over een extra ruim half miljoen euro voor deze huurders. De normale (commerciële) huurders moeten een contract voor tien jaar tekenen; deze gesubsidieerde instanties mogen er in totdat de subsidie ophoudt. Over een jaar geen subsidie meer? Dan is het huurcontract probleemloos ontbonden. De vraag is of dit juridisch wel kan. Maar volgens wethouder Voorberg is er niets aan de gand; de toeristen bezoeken onderin het VVV, gaan middenin de geschiedenis van de polder bekijken en gaan dan bovenin zitten eten. Dat het nu financieel zo uit de hand loopt werd door de nieuwe coalitiepartner in het College aan de vorige wethouder (Willem Keur) geweten. Lekker makkelijk! Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat men er langzamerhand behoorlijk spijt van begint te krijgen; ondanks alle enthousiaste verhalen. Teun Nijdam (PvdA) wil onderin een postkantoor; eindelijk een goed idee. Voor de rest zal het de komende tijd een groot drama worden. Ja; ik ben wat opstandig en anarchistisch; en daar ben ik inderdaad trots op"!

   
14-7-2014 Uit mijn weblog van 12 december 2008: "“Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging (nederwerping) der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde”. Een tekst uit een brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Een ongelooflijke tekst. Als er al ongelooflijke teksten in de Bijbel staan is dit wel de meest ongelooflijke. En tevens ook het meest bediscussieerd. Want wat staat hier nu precies? In het Grieks, in de King James vertaling, in de Statenvertaling? Dat wij al uitverkoren zijn voordat de mens bestond. Dat dit Plan al bestond voor Adam en Eva er waren; dus ook al voor de “zondeval”. Bij tijd en wijle voor mij volkomen absurd. Want hoeveel vrije wil hadden Adam en Eva dan nog? Ze moesten dus wel van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad eten om “ verlost” te kunnen worden. En wie heeft Hij dan uitverkoren? De christenen, de mensen van de ChristenUnie, de Jehova’s Getuigen? Nee, dit is het meest wonderbaarlijke; ALLE mensen. ALLE mensen die geloven zijn uitverkoren. Dit valt bepaalde christenen waarschijnlijk rauw op het dak. Want die zien het lidmaatschap van een kerk (en een braaf burgerlijk leven) toch wel als een goede levensverzekering voor het hiernamaals. Aan hen heeft het niet gelegen! En toch; ALLE mensen! Alle werkers in de wijngaard. Dat is de bedoeling. Dat is de blijde boodschap voor IEDEREEN; dat de dood overwonnen is. Dat er opstanding uit de dood is. Deze boodschap moet tot IEDEREEN doordringen. “Dood, waar is uw prikkel? Dodenrijk, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.” Is de Bijbel een oud achterhaald boek? Nee, het is een springlevend modern boek! Een boek dat me elke dag weer voor verrassingen stelt. Want het gaat over ons ALLEMAAL".

   
15-7-2014 Uit mijn weblog van 17 december 2008: "Wat is er in de wereld aan de hand? Een kredietcrisis die zijns gelijke niet kent. Amerika pompt 700 miljard euro in de economie; Amerika pompt nog eens 1.000 miljard dollar in de economie, er is voor 50 miljard verdampt door een oplichter, de FED heeft de rente verlaagd tot bijna 0 procent. Als ik dit een jaar geleden voorspeld had zou ik opgesloten worden in een krankzinnigengesticht. En het gaat nog verder. Advocaten willen de verkoop van Fortis ABN/AMRO aan de Nederlandse Staat gaan aanvechten. Inmiddels storten overal de verkopen van auto’s in; beleven de transportbedrijven zware tijden, storten de huizenprijzen in Amerika en Engeland in, beginnen heel veel mensen erg angstig te worden. Zekerheden blijken geen zekerheden meer te zijn. Is nu alles gebakken lucht? Economen zeggen dat na een dip tot 2010 de zaak weer de goede kant uit zal gaan. Maar dat weet niemand! Economen voorspellen meestal slechts het verleden. De olieprijs is van 147 naar 40 dollar gezakt. Welke econoom heeft dat voorzien? Vanavond zag ik Pim van Lommel; de auteur van “Eindeloos bewustzijn”. Hij vertelde dat mensen met een bijna dood ervaring daarna heel anders tegen het leven aan gaan kijken; veel minder materialistisch. Andere zaken zijn veel belangrijker geworden. Niet meer afhankelijk van de mening van anderen die menen of denken dat het toch wel goed met je gaat als je het materialistisch gezien voor de wind gaat. Inderdaad, Ijdelheid der Ijdelheden! Wat is de mensheid toch diep gezakt"!

   
16-7-2014 Uit mijn weblog van 24 december 2008: Wonderbaarlijk. Als je kijkt naar winkelstraten vol kopende mensen. Straten die vol gehangen zijn met kerststerren en kerstverlichting; elk jaar meer en meer. Huizen die zowel van buiten als van binnen vol hangen met brandende lampjes; zoveel dat zelfs het energieverbruik duidelijk toeneemt. En maar zeuren over energiecrisis! Tassen vol met de duurste artikelen. En maar zeuren over een kredietcrisis. Overal kerststalletjes met de meest exotische dieren. En maar zeuren over een zingevingscrisis. Uitgebreid boodschappen doen met karren vol eten. En maar zeuren over een voedselcrisis. Als we naar Jazz aan de A6 in het Voorhuis gaan luisteren de aanwezigen niet naar de mooie muziek; nee, ze kletsen er dwars doorheen; want ze zijn zelf toch wel erg belangrijk. En maar zeuren over een communicatiecrisis. Ik vroeg gisteravond aan Annelies: wie is er nu gestoord; de rest of ik? Daarom luister ik op dit moment maar naar oude nummers van Boudewijn de Groot. Die overleden Lennaert Nijgh had toch wel goed door hoe de mensheid in elkaar steekt. Lekker stoned “Het land van Maas en Waal” componeren. En de brave burgerij vond het een pracht nummer. Zie de mens…""

   
17-7-2014 Uit mijn weblog van 27 december 2008: "Het is weer eens zover. Israël krijgt weer de schuld. Nu zijn ze schuldig aan bombardementen op gebouwen van Hamas in de Gazastrook. Waarom vraagt niemand zich af waarom Israël deze actie heeft gehouden. Waarom zwijgt iedereen als Israël wordt aangevallen en waarom heeft iedereen het hoogste woord als Israël zich verdedigt? Laten diezelfde commentatoren ook hun voordeur openstaan zodat iedereen er met de spullen vandoor kan? Wat is de wereld toch hypocriet! En dan te bedenken dat Israël de Gazastrook (met de Joodse nederzettingen) juist opgegeven heeft. Dit is dus de dank van Hamas"!

   
18-7-2014 Uit mijn weblog van 28 december 2008: "De projectontwikkelaars en adviesbureaus tuimelen over elkaar heen om maar zoveel mogelijk (goed betaalde) adviezen aan gemeenteraden te geven. En deze dames en heren zijn zeer vereerd door de voortreffelijke presentaties met de mooi gekleurde sheets. En ze knikken braaf als de vertegenwoordigers van de diverse bureaus benadrukken dat het allemaal toch wel een stuk beter zal gaan in de gemeente als de adviezen zeer consequent worden opgevolgd. Niet alleen dat ze dan met hun tijd mee gaan; nee, van overal in Nederland zal men komen kijken en onder de indruk zijn over hoe we dit hier allemaal gedaan hebben. Zo ook de gemeente Noordoostpolder. De gemeente op de kaart zetten noemt men dat. Wij nemen een Lange Nering. Die is na de laatste renovatie geworden tot een strakke, fantasieloze “koopgoot” waar je voor je goed fatsoen hoogstens nog komt als het beslist niet anders kan. En de winkeliers mogen absoluut geen stalletjes meer buiten zetten want anders komt de gemeentelijke winkelpolitie wel even langs. Ordnung muss sein! Kopen is emotie zegt men dan. Nou; hier is het eerder emotieloos en fantasieloos. Men zegt er dan bij dat mensen vanuit de wijde omgeving nu wel graag naar deze winkelstraat zullen komen. Het omgekeerde is echter het geval. De hele winkelstraat begint er nu ook al goor uit te zien door een verkeerde keus voor de tegels en de bankjes. En veel drukker is het niet geworden. De Munnik zag voor de renovatie de bui al hangen; nu is ook de Wibra vertrokken. En dit zullen beslist niet de laatste winkeliers zijn! We gaan gewoon het nieuwe winkelcentrum van Dronten achterna. Dat begint nu ook leeg te lopen. Pro Vast en Zeker: Emmeloord bouwt aan zijn ondergang"!

   
19-7-2014 Uit mijn weblog van 30 december 2008: "Een groep Golfstaten heeft dinsdag afspraken gemaakt over de vorming van een monetaire unie. In eerste instantie wordt volgend jaar voorzien in een overlegorgaan voor monetaire zaken. Uiteindelijk moeten er een gezamenlijke centrale bank en één munteenheid komen. Het gaat om de landen Saudi-Arabië, Koeweit, Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. De leiders van deze Golfstaten waren dinsdag in Oman bijeengekomen voor hun jaarlijkse top. Het akkoord is opgesteld door hun ministers van Financiën. Bron: Nu.nl. De herbouw van Babylon is nabij. De tien-statenbond komt er aan".

   
20-7-2014 Uit mijn weblog van 2 januari 2009: Als het goed gegaan is zit ik vanaf 1 januari jl. bij de ING bank. Jarenlang, sinds 1964, zat ik bij de Post Cheque en -Girodienst. Bij de Rijkspostspaarbank had ik ook de hypotheek lening van dit huis lopen. Later is het de Postbank geworden. In een onmetelijke wijsheid is anderhalf jaar geleden besloten dat de Postbank wordt opgeheven en dat alle zeven miljoen rekeninghouders worden overgeheveld naar de ING bank. De ING bank; is dat niet die bank die net aan Minister Bos tien miljard euro garantie heeft gevraagd? Het wordt me zwaar te moede. Ten eerste heb ik nog helemaal geen bericht gehad over deze bank nummer verhuizing. Ten tweede wil ik helemaal niet naar de ING bank. Afkomstig van de NMB; die denkt met u mee. Nou; ik kan zelf wel denken; daar heb ik niet van die snelle jongens in die snelle pakken voor nodig! Maar wat nu te doen? Ik denk dat ik het maar even aan zie. Maar als het me echt te gortig wordt ben ik snel verdwenen bij die ING. De vraag is dan echter; waar moet ik heen"?"

   
21-7-2014 Uit mijn weblog van 3 januari 2009: "De girale Euro bestaat tien jaar. De Euro is 2,20371 gulden. Er zijn nogal wat mensen die beweren dat Minister Zalm toen (in 1998) de Nederlanders bestolen heeft door de waarde van de gulden 10 % te laag te stellen ten opzichte van de Euro. Ik vind dat een raar verhaal. Want dan zouden de schulden ook met 10 % zijn verminderd; en de hypotheek lening ook. En daar hoor ik niemand over. Ik denk dat we heel blij kunnen zijn met de komst van de Euro. Al was het maar dat we hierdoor sterker staan bij de kredietcrisis. En heimwee naar de gulden? Ik heb heimwee naar de Florijn (Fl.) ! Het is maar een getal op een muntstuk; dat zegt op zich helemaal niets. Net zo goed als het bankbiljet van 10 miljard Zimbabwaanse dollars helemaal niets zegt. Het enige dat telt is de tegenwaarde in goederen of diensten".

   
22-7-2014 Uit mijn weblog van 7 januari 2009: "In 1978 was ik enige weken in Israël. Daarbij sprak ik met vele inwoners. Iemand zei: “Bij jullie in Nederland zijn grote problemen; het brood is 5 cent duurder geworden. Zulke problemen hebben wij hier gelukkig niet. Wij hebben slechts problemen met alle omringende landen die ons willen vernietigen”. In alle taxi’s stond toen The Voice Of Peace van Abi Nathan aan; de vredes zeezender in de Middellandse zee".

   
23-7-2014 Uit mijn weblog van 8 januari 2009: "In 1963 hadden de Beatles een hit met “She Loves You”. Dit nummer stond op een gegeven moment nummer 1 in de Top Twenty. Na enige tijd zakte het naar 2, naar 3 en naar 4. Waarna het weer klom naar 3, naar 2 en toen weer nummer 1. Hier moest ik aan denken toen ik zag wat er met mijn artikel “Emmeloord centrum bouwt aan de ondergang” op de site van denoordoostpolder.nl gebeurde. Dat haalde ook de eerste plaats bij de topartikelen, zakte naar 2, naar 3, ging uit de lijst, kwam terug op 3, terug op 2 en staat nu weer op nummer 1. En dat blijkbaar alleen maar omdat ik in de kop het woord “toekomst” heb vervangen door “ondergang”. Want dat staat op al die borden in Emmeloord: Emmeloord Centrum bouwt aan de toekomst. En volgens de burgemeester moeten we aansluiting zoeken bij die toekomst. Ik zou er van maken: Emmeloord Centrum bouwt voor haar inwoners. Maar blijkbaar is dat niet flitsend genoeg"!

   
24-7-2014 Uit mijn weblog van 9 januari 2009: "Op dit moment zijn de door mij meest bekeken TV zenders: BBC World en Aljazeera (Eng. versie). Want het nieuws moet wel vanuit verschillende gezichtspunten komen. Zojuist hoorde ik dat 91 % van de Israëlische bevolking achter het doorgaan van de strijd tegen Hamas is. Dit in tegenstelling tot de door de Verenigde Naties aangenomen resolutie voor een staakt-het-vuren. Het lijkt voor mij ook gemakkelijker achter de VN te gaan staan; mede vanwege de bijna 800 slachtoffers. Maar dan zeg ik dat vanuit mijn lekker verwarmde woning met alles onder handbereik; en geen gevaar van de Friezen of welk volk dan ook dat hier raketten komt afvuren. Dat maakt het juist zo moeilijk. Ik kan me er geen voorstelling van maken. Feit is dat Israel een democratie is; en veel omringende landen niet. Feit is ook dat Hamas in hun Handvest heeft staan dat de staat Israel vernietigd moet worden".

   
25-7-2014 Uit mijn weblog van 9 januari 2009: "Drie jaar gelezen draaide Gazprom (lees: Poetin) de gaskraan naar de rest van Europa dicht. De EU was not amused. Maar werd wel steeds meer afhankelijk van het Russische gas. En nu, uitgerekend in een zeer koude winter, flikt Gazprom (lees: Poetin) het weer. Duizenden mensen in Europa zitten hierdoor in de kou. En de politici maar mooie verhalen vertellen! Inmiddels heeft energiebedrijf Nuon in Nederland tientallen wanbetalers van licht en gas afgesloten. Uitgerekend in een zeer koude winter. En dan te bedenken dat provincies en gemeenten aandeelhouders van Nuon zijn. En de politici maar mooie verhalen vertellen! Zelfs bij al die zogenaamde “betrokken” politici geldt: Ikke, ikke en de rest kan stikken"!

   
26-7-2014 Uit mijn weblog van 10 januari 2009: "En zo is de ING bank begonnen met het vervangen van de mooi blauw gekleurde Postbank pinpassen door de lelijk oranje gekleurde ING betaalpassen. Gelijk worden ook maar de chipknip passen opgeheven; de chipknip zit nu op de ING betaalpas. Daarbij worden tevens de ING voorwaarden meegestuurd. Ik vind het volslagen absurd dat de ING bank zo'n sterk merk zoals de Postbank, met zeven miljoen rekeninghouders, zo om zeep helpt. Dat hebben we dus te danken aan de Belgische topman van de ING. Belgisch, dat wel, maar wel 10 miljard Euro aan de Nederlandse Minister Bos vragen. Ik begin me steeds meer af te vragen in wat voor maffe wereld ik tegenwoordig terecht ben gekomen".

   
27-7-2014 Uit mijn weblog van 12 januari 2009: "Het is me wat met die marktwerking! Eerst kreeg ik gas via GAZO, daarna overgenomen door de IJsselcentrale, vervolgens is dat overgenomen door EDON, dit werd overgenomen door Essent, en thans wordt Essent opgekocht door het Duitse energiebedrijf RWE. Het moet niet gekker worden! Krijgen we straks energierekeningen van zowel RWE als het van Essent afgesplitste net Enexis? Een mens zou er krankjorum van worden! En dan heb ik het nog niet eens over het door de Fransen overgenomen busbedrijf Connexion. Of de samengevoegde kabelmaatschappijen Ziggo. Of de ING die de Postbank omver blaast. Of Planet Internet dat zomaar wordt opgeheven. Is dit nu de beloofde Vooruitgang die ons door de Verlichting is voorspeld"

   
28-7-2014 Uit mijn weblog van 13 januari 2009: "Nu gaan we het krijgen. Rotterdam gaat over veertien dagen de OV-ChipKaart invoeren in het openbaar vervoer. Ondanks het feit dat nu nog maar een derde van de reizigers die kaart gebruikt; ondanks het feit dat velen 4 Euro kwijt zijn door niet uit te checken; ondanks het feit van misbruik van privacy; ondanks het feit van alle waarschuwingen, heeft staatssecretaris meisje Tineke Huizinga besloten dat de problemen uitsluitend opgelost kunnen worden door de OV kaart dwingend in te voeren. We schaffen gewoon het aloude kaartje af; moet je eens zien hoe die OV-ChipKaart gaat lopen! Ik voorspel over veertien dagen de grootste problemen; zoals grote mensenmassa’s bij de checkpunten, mensen die niet uit kunnen checken vanwege de drukkende mensenmassa achter hen, niet werkende kaarten en poortjes; en wanhopige reizigers die dan maar zonder kaart de tram of bus nemen. Dit hele systeem is gedoemd te mislukken omdat de denkwijze er achter niet klopt. Dat krijg je er nu van als je dit systeem laat ontwerpen door mensen die zelf nooit met het openbaar vervoer gaan"!

   
29-7-2014 Uit mijn weblog van 14 januari 2009: "De Nederlandse Spoorwegen willen voor de OV-ChipKaart een instaptarief van 20 Euro vragen. Dus als ik dan met de trein van Kampen naar Zwolle wil moet ik op voorhand al 20 Euro betalen. Het wordt hier echt met de dag gekker. Ik vraag me af of vervoersbedrijven juridisch gezien wel meer mogen vragen dan de rit kost. Dat je niet zwart mag rijden snap ik; maar dit is compleet de omgekeerde wereld! Ik dacht dat vervoersbedrijven een vervoersplicht hebben als je voor de rit betaalt. Nu moet je zelfs al gaan betalen voor een rit die je niet eens aflegt. Ik vraag me af of dit wel een haalbare kaart gaat worden. Altijd maar promoten om met het openbaar vervoer te gaan. Maar de mensen die dit promoten hebben in werkelijkheid geen idee van de werking van het openbaar vervoer. Anders hadden ze niet zo’n achterlijk systeem bedacht".

   
30-7-2014 Uit mijn weblog van 14 januari 2009: "De ene crisis volgt in hoog tempo de andere op; de energiecrisis, de klimaatcrisis, de kredietcrisis, de bankencrisis, de dollar crisis, de huizencrisis, de gascrisis; er komt elke week wel een crisis bij zo lijkt het. Velen denken dat alles nog controleerbaar is, dat het allemaal wel weer goed komt. Maar het feit dat bankdirecteuren producten verkochten die ze zelf niet meer begrepen moet ons op het ergste voorbereiden. Want wie zegt ons dat andere (politieke) leiders hun eigen “producten” nog wel begrijpen. En wat heeft dat voor consequenties? Het lijkt er sterk op dat binnenkort de hele boel stuurloos wordt. Dat men nog wel van alles uitprobeert maar dat het steeds minder effect zal hebben. Volgens mij beseffen veel mensen nog steeds niet dat we op de rand van de afgrond staan. Binnenkort dondert de hele boel in elkaar; zo vaak door mij in deze weblog voorspeld".

   
31-7-2014 Uit mijn weblog van 14 januari 2009: "Het wordt met de dag gekker. De gemeente Noordoostpolder gaat nu gelden aanwenden om een onderzoek naar de Superbus te doen. Want die moet hier komen; en wel van Groningen naar Lelystad. Het is me werkelijk een raadsel hoe men denkt een Superbus te kunnen exploiteren waar per 25 passagiers een chauffeur mee moet rijden. Die moet dan ook nog per plaats van postcode naar postcode passagiers oppikken. En daarna 250 km. per uur rijden. Het moet een hele luxe bus worden. Wat gaat dat kosten? De HSL wordt per kaartje al minstens 30 % duurder dan de gewone intercity. Gaat dat ook met de Superbus gebeuren? Wie gaan er dan gebruik van maken? Geen studenten want die hebben er het geld niet voor. Ouderen ook niet want ook voor hen is het te duur. De gewone mensen? Lijkt me ook sterk want die gaan wel met de eigen auto. Dit hele Superbus verhaal is al jaren oud. En het wordt hier alleen maar omarmd omdat ze te lamlendig zijn geweest om in Den Haag een goede lobby voor de Zuiderzeelijn te voeren. Nou; ik doe hierbij nu al; voorafgaand aan het (dure) onderzoek, de voorspelling dat het hele gebeuren compleet op drijfzand is gebouwd en dat er niets van terecht zal komen. Ik had eerlijk gezegd van de poldervertegenwoordigers wel wat meer boeren nuchterheid verwacht"!

   
1-8-2014 Uit mijn weblog van 15 januari 2009: "Ik kan er niets aan doen; maar volgens mij begint nu eindelijk alles op zijn plek te vallen. Er zijn Bijbelse voorspellingen gedaan die tot tien jaar geleden volkomen kolder leken. Maar nu begint het steeds meer en meer te kloppen. Wat bijvoorbeeld lange tijd onmogelijk leek was de totale staatscontrole. Welnu; ook dat is nu mogelijk. Nieuwe paspoorten en identiteitskaarten moeten binnenkort twee vingerafdrukken in de chip hebben. Politie mag nu de kentekencontrole op de weg ook voor andere doeleinden gaan gebruiken. Amerika wil vooraf alle gegevens binnen hebben van reizigers die naar Amerika willen. Mensen zijn te traceren via hun mobiele telefoon. Binnenkort ook via rekeningrijden en de OV-chipkaart. Via digitale radio- en TV systemen is na te gaan waar men naar luistert en kijkt. In de Gemeentelijke Basis Administraties liggen tal van gegevens; binnenkort uitgebreid met het Elektronisch Kind Dossier en het Elektronisch Patiënten Dossier. Mailberichten en bezoek van sites moeten vanaf 1 januari jl. twee jaar bewaard worden in grote databanken. En dan heb ik het nog niet eens over internet bankieren gehad. En de komende chips op alle boodschappen. De Europese Unie wil politie en inlichtingendiensten toestemming geven om zonder directe aanleiding en zonder gerechtelijk bevel in te breken in de PC van iedere willekeurige burger, zonder dat deze hier van op de hoogte hoeft te worden gesteld. Zo kan ik wel doorgaan; het is verbijsterend. Het volgende punt is een wereldmunt. Die komt er aan. Want de dollar gaat instorten; het hele financiële systeem gaat instorten. Er komen oorlogen. Drastische oorlogen. Hele steden zullen compleet worden weg gevaagd. Er zal een wereldwijde chaos ontstaan. Verzin ik dit? Nee, dit is allemaal al lang geleden in de Bijbel voorspeld. En we zien het nu voor onze ogen gebeuren".

   
2-8-2014 Uit mijn weblog van 27 januari 2009: "Is de economische crisis al bezworen? Nee, het wordt steeds erger. Een jaar geleden zei Nout Wellink, President van de Nederlandse Bank, in Buitenhof dat Nederland er een tik van zou meekrijgen. Een paar weken later zei Wouter Bos, Minister van Financiën, in Buitenhof dat Nederland zich geen zorgen hoefde te maken. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Op 4 oktober jl. kocht Wouter Bos voor 17 miljard euro de ABN-AMRO terug van Fortis. Dan besluit de regering op 14 oktober jl. garant te staan voor onderlinge betalingen van banken voor 200 miljard euro. Vervolgens geeft Wouter Bos op 20 oktober jl. de ING een garantie van 10 miljard euro. En nu staat de regering garant voor opnieuw 22 miljard euro van de ING; aangaande Amerikaanse ING hypotheken. Mocht het goed gaan dan houdt de regering er aan over. Nou; ik kan nu al vertellen dat het geld grotendeels weg is. Geld van de Nederlandse belasting betaler. Kan de regering dan ING niet opkopen; net als de ABN-AMRO? Nou; dat gaat iets moeilijker. De jaarlijkse begroting van Nederland is 180 miljard euro; de jaarlijkse begroting van de ING schijnt het dubbele te zijn. Volgens mij zijn we onszelf zo op een ongelooflijke manier voor de gek aan het houden. We doen net of met wat kapitaalinjecties de boel weer gaat draaien. Ik geloof er niets van! Wat gebeurt er als Amerika half 2009 onverhoopt bankroet zal zijn? Dan zijn de Amerikaanse ING hypotheek vorderingen in ieder geval waardeloos geworden".

   
3-8-2014 Uit mijn weblog van 31 januari 2009: "De laatste weken is één belangrijk puzzelstukje op zijn plaats gevallen: Turkije. Turkije was tot voor de Gazacrisis een bondgenoot van Israël, maar heeft zich nu geheel tegen de Joodse staat gekeerd. In de profetie van Ezechiël zullen Gomer en Togarma (waar nu Turkije is) zich aansluiten bij de Russische-Iraanse aanval op Israël. Turkije ligt ook precies op de rechtstreekse route van Rusland naar Israël, en zal dus een sleutelrol vervullen in deze toekomstige oorlog tegen Israël".

   
4-8-2014 Uit mijn weblog van 1 februari 2009: "“Wanneer mensen het geloof aan God opgeven, gaan ze niet niets geloven – ze geloven alles”. Daaraan moest ik denken omdat mensen steeds vaker beweren dat de wetenschap heeft bewezen dat er geen bovennatuurlijke of een geestelijke wereld bestaat. Allereerst is het natuurlijk de vraag hoe de wetenschap dat kan bewijzen als zij zelf uitsluitend meet methoden gebruikt die uit dezelfde wetenschap komen. Daarnaast klopt de redenatie ook niet. Het is helemaal niet waar dat steeds minder mensen in bovennatuurlijke verschijnselen gaan geloven. Integendeel zelfs! En dat niet in het minst door de volslagen absurde boeken van sciencefiction schrijver Stephen King. Deze schrijver is juist heel sterk in het creëren van een andere wereld naast de onze. De lezers vinden de huidige wereld blijkbaar zo banaal dat ze zich door de boeken van Stephen King in een totaal andere wereld laten verplaatsen. Die wereld trekt hen blijkbaar zo dat ze het contact met de huidige wereld grotendeels hebben verloren. De huidige wereld vinden ze maar niets. Daarom verbaast het me ook niets dat de lezers van Stephen King meestal erg cynische mensen (geworden) zijn. Eigenlijk hebben ze niets meer met de huidige wereld en de huidige mensheid. Maar de kou om hen heen stralen ze zelf uit".

   
5-8-2014 Uit mijn weblog van 7 februari 2009: "Hierbij stel ik voor om vanwege de economische crisis de fietsbelasting weer in te voeren. Een ieder die zich met een rijwiel op de openbare weg bevindt dient duidelijk zichtbaar een fietsbelastingplaatje te hebben bevestigd. Mocht deze fietsbelasting voor de minima wat bezwaarlijk zijn dan kunnen zij hiervan worden vrijgesteld. Van rijkswege zal dan een rond gaatje worden geboord in het desbetreffende fietsbelastingplaatje. Maar met zo’n rond gaatje mag u zich op zondag en andere feestdagen niet op de weg bevinden. Deze maatregelen zijn dringend noodzakelijk voor het rond krijgen van het financiële plaatje van het kabinet Balkenende".

   
6-8-2014 Uit mijn weblog van 8 februari 2009: "Boeken over de eindtijd doen het altijd goed. Amerikaanse schrijvers zoals Hal Lindsey en Tim LaHaye zijn er miljonair door geworden. Zij hebben miljoenen en miljoenen boeken verkocht aan zogeheten Evangelicans in Amerika. Zelf heb ik ook vaak deze boeken gelezen; vanaf 1978. Want ik vond het bijzonder boeiend. Later, toen de voorspellingen niet uitkwamen, vroeg ik me af of de schrijvers nu het geld terug gaan geven aan de bedrogen lezers. Want er lekker aan verdienen; en dan de groeten! Het hele Eindtijd gebeuren raakte wat in het slop. Maar nu, met de wereldwijde economische crisis, vliegen de Eindtijd berichten je weer om de oren. Thans met steun van het nieuwe medium; het wereldwijde internet. Het is ongelooflijk welke tijdtabellen allemaal aangehaald worden om aan te tonen dat we nu toch echt wel het Einde der Tijden bereikt hebben. Dat er een grote economische crisis is; dat is waar. En dat die crisis nog lang niet voorbij is; is ook waar. Maar of je het op dit moment aan Bijbelse Eindtijd verwachtingen mag koppelen weet ik niet. De tijd zal het leren. In ieder geval volg ik met argusogen het hele economische gebeuren. Want ik ben er wel van overtuigd dat dit niet goed af gaat lopen. Ik ben van mening dat de mensen zich op een totaal ander leven moeten voorbereiden. Veel vanzelfsprekendheden zullen weg vallen. Eigenlijk ook niet zo raar want zoveel zekerheden zijn er niet in de wereld. Al denken we dat wel vaak. Want wat er elders in de wereld gebeurt raakt ons toch niet? Dus wel! Dankzij de globalisering is de hele wereld aan elkaar geknoopt. Het beste is ons maar voor te bereiden op een sobere levensstijl. Terug naar de basis van het bestaan. Of dat betekent dat het op den duur ruilhandel gaat worden weet ik nog niet".

   
7-8-2014 Uit mijn weblog van 10 februari 2009: "Gisteravond werd in het Stadskantoor een vergadering van de Raadscommissie bestuur, financiën, cultuur en economische zaken (BFCE) gehouden. Tijdens het vragenuur werd door de Politieke Unie (W. Haagsma) gevraagd of het College er van op de hoogte was dat afgelopen week projectontwikkelaar ProVast (samen met Bemog) de bioscoop plus de komende bebouwing op de Deel verkocht heeft aan Altera Vastgoed. Wethouder Leo Voorberg antwoordde dat het College hiervan pas op de hoogte is gesteld nadat het persbericht al was verstuurd. De VVD (Bert Bulk) citeerde daarop uit de overeenkomst met ProVast. Daarin staat dat er geen verkoop aan derden mag plaatsvinden zonder dat beide partijen akkoord zijn gegaan. Wethouder Voorberg reageerde er amper op. Gaf dat eigenlijk wel toe. Totdat een ander Collegelid hem in het oor fluisterde dat het toch anders zat. ProVast heeft het project pas verkocht nadat het is voltooid. En dat mag. Maar als ze het hadden verkocht terwijl de nieuwe eigenaar alles nog zou moeten uitvoeren dan mocht dat niet. Wat mij nu het meest verbaast is het feit dat de desbetreffende wethouder meer dan een week lang blijkbaar niet heeft geweten hoe het nu precies zit en daar ook geen navraag naar heeft gedaan. Ook nu moesten zijn collega’s hem “redden”. Ik vond het weer een zwak optreden van wethouder Voorberg. Hij zal wel niet meer terugkeren in het volgende College. En zoals het nu lijkt wethouder van der Est ook niet".

   
8-8-2014 Uit mijn weblog van 11 februari 2009: "Uit de klei getrokken….Zijn we hier nu zo naïef? Onze polder is vele jaren lang een worst voorgehouden van een Zuiderzeelijn. Wat zijn er vele vergaderingen over in het gemeentehuis gehouden. Wat hebben veel landelijke politici veel beloofd. Geen ordinaire intercity, welnee, minstens een Hoge Snelheid Lijn, of nog beter, een magneettrein. Pakken papier werden er naar belangstellenden gestuurd. Participeren heet dat. Totdat men in Den Haag besloot dat het niet doorging. Het werd de Hanzelijn. Pech voor de polder alhier. Afserveren heet dat. Maar we hadden gelukkig nog een ziekenhuis. Dat had wat financiele problemen maar dat zou uiteraard gered worden. Zoveel acties, zoveel beloftes. Wat hebben veel landelijke politici veel beloofd. Steek er 2,4 miljoen in. Dan komt het goed. Steek er nog eens 1,5 miljoen in; dan komt het zeker goed. De Raad moet nog beslissen; minister Klink zegt dat het al rond is. Hoezo nog een beslissing van een polderraad? En nu sluit dus het dr. Jansen ziekenhuis per 1 oktober a.s. We staan erbij en kijken er naar. En dan nu het laatste wapenfeit. Het windmolenpark langs de polderdijk. Om de boeren te laten participeren omdat ze niet meer op eigen land solitair mogen bouwen. Molens van 100 meter, later van 150 meter, weer later van 200 meter hoog. Niet een paar; nee, wel minstens 80. Dat zal ze leren! Maar het is eigenlijk slechts eerst een onderzoek. Laten we een voorlopige projectleider (bijv. Piet Stroman) aanstellen. Die houdt een verhaal dat klinkt als van een beleggingsadviseur. Het komt goed. We kunnen er trots op zijn wat deze gemeente tot stand brengt! Hoewel? Niks gemeente. Den Haag, lees minister Maria van der Hoeven , heeft al voor ons beslist. Het moet gewoon doorgaan. Dan gaat het wat sneller, snapt u wel? De gemeente mag nog wel vergunningen verlenen (lees MOET) en wat leges opstrijken. Maar verder houdt het op. De beslissing wordt gewoon voor ons in Den Haag genomen. Hoezo soevereiniteit in eigen kring, subsidiariteit ? (Goed zo Bert!) Ook nu wordt de gemeente (en de polder) weer als een kleine jongen in de hoek gezet. Nou ja, we schrijven nog een boze brief naar de excellentie waarin we hard: “Boe!” roepen. Het is zoals sommige raadsleden al zeiden: “Waarom zitten we hier eigenlijk nog? “

   
9-8-2014 Uit mijn weblog van 14 februari 2009: "Willem Vermeend, ex Minister, zei vanavond in Nova dat niemand deze crisis zag aankomen; de zwaarste sinds tijden; zwaarder dan begin jaren tachtig. Ik snap dat niet zo goed want reeds twee jaar geleden begon ik met het citeren van dagblad artikelen waarin toch duidelijk de komst van deze crisis werd voorspeld en ook dat het er hevig aan toe zou gaan. Volgens Willem Vermeend moet het ergste nog komen; dat ben ik wel met hem eens. Volgens hem moet de regering met een Plan komen. Maar ja, wat voor plan. Stimuleren van de economie jaagt de staatsschuld omhoog. Bezuinigingen maken de zaak alleen maar erger. Uitzieken dan maar? In ieder geval is het geld op. Dat weten ze nog niet in Noordoostpolder. Want volgens diverse raadsleden heeft de polder helemaal geen last van de crisis. Nou; binnenkort maar eens zien of ze nog zoveel geld uit het rijksfonds ontvangen. Ik ben van mening dat ook hier de consequenties wel eens heel groot kunnen zijn"!

   
10-8-2014 Uit mijn weblog van 15 februari 2009: "Als ik vroeger een chocoladereep kreeg werd er bij verteld dat ik het zilverpapier moest bewaren; voor de arme kindertjes in Afrika. Daar kreeg ik een goed gevoel bij. Zelf eerst de chocolade lekker opeten; daarna het zilverpapier (de verpakking) netjes opvouwen en bij het andere zilverpapier leggen. Dat hadden we toch maar mooi voor onze medemens over! Ik moest daar aan denken toen ik dacht aan de huidige situatie. Wij roven deze aardbol geheel leeg maar bewaren het zilverpapier. We hebben de mond vol van duurzaamheid; zoveel mogelijk groene stroom terwijl we meer dan 10 % stroom invoeren van kerncentrales. Grote verhalen over hele grote windmolens maar niemand vraagt zich af hoe duurzaam die molens wel zijn; en hoeveel energie het kost om ze te bouwen. Om van de subsidie nog maar te zwijgen. Wel elke dag zeer zorgvuldig alles in rode, blauwe, gele, groene en grijze containers verdelen maar intussen wel erg zeuren om het tientje extra voor de vliegtax op Schiphol. Wel het hele huis vol hangen met spaarlampen maar intussen zijn de grote vriezers, drogers en afwasmachines niet aan te slepen. Wel hele verhalen houden over de energiecrisis maar intussen geen kilometer minder rijden. En als klap op de vuurpijl, als een soort aflaat, zijn we dan ook nog lid van Greenpeace, Natuurmonumenten en wat voor ecologische bladen dan ook. Aan ons heeft het niet gelegen"!

   
10-8-2014 Uit mijn weblog van 15 februari 2009: "Als ik vroeger een chocoladereep kreeg werd er bij verteld dat ik het zilverpapier moest bewaren; voor de arme kindertjes in Afrika. Daar kreeg ik een goed gevoel bij. Zelf eerst de chocolade lekker opeten; daarna het zilverpapier (de verpakking) netjes opvouwen en bij het andere zilverpapier leggen. Dat hadden we toch maar mooi voor onze medemens over! Ik moest daar aan denken toen ik dacht aan de huidige situatie. Wij roven deze aardbol geheel leeg maar bewaren het zilverpapier. We hebben de mond vol van duurzaamheid; zoveel mogelijk groene stroom terwijl we meer dan 10 % stroom invoeren van kerncentrales. Grote verhalen over hele grote windmolens maar niemand vraagt zich af hoe duurzaam die molens wel zijn; en hoeveel energie het kost om ze te bouwen. Om van de subsidie nog maar te zwijgen. Wel elke dag zeer zorgvuldig alles in rode, blauwe, gele, groene en grijze containers verdelen maar intussen wel erg zeuren om het tientje extra voor de vliegtax op Schiphol. Wel het hele huis vol hangen met spaarlampen maar intussen zijn de grote vriezers, drogers en afwasmachines niet aan te slepen. Wel hele verhalen houden over de energiecrisis maar intussen geen kilometer minder rijden. En als klap op de vuurpijl, als een soort aflaat, zijn we dan ook nog lid van Greenpeace, Natuurmonumenten en wat voor ecologische bladen dan ook. Aan ons heeft het niet gelegen"!

   
11-8-2014 Uit mijn weblog van 23 februari 2009: "Het moest zo nodig. Een nieuw gebouw in de Beursstraat; met drie bioscopen, een gokhal en een restaurant. Op de maquette in het stadskantoor was deze doodskist al te zien. Ik heb veel mensen gewaarschuwd dat het een monstrum zou worden. Maar ze vonden dat ik niet altijd zo negatief moest doen; het centrum had dringend een opknapbeurt nodig. Wethouder Voorberg stond vrolijk naast de mensen van projectontwikkelaar ProVast bij het slaan van de eerste paal. Toen nog niet wetend dat ProVast de hele tent snel zou doorverkopen zonder vooraf de gemeente daarvan in kennis te stellen. En nu staat het gebouw daar; bijna klaar. En nu beseffen de meeste mensen pas wat er is gebeurd. Het is een absurd hoog en lelijk gebouw geworden. De hele Beursstraat is verkloot. Het nieuwe postkantoor is amper nog te zien. Het ruimtelijk effect is helemaal weg. De zaken in de Beursstraat balen er van. Het Voorhuis staat te koop. Voor het gebouw moet een cultuurplein komen. Wat dat in vredesnaam ook mag betekenen. En wie gaat er eigenlijk naar die drie extra bioscopen? De volgende klap gaat nog komen. De bebouwing op de Deel; met 175 appartementen. Er zijn nog steeds polderinwoners die denken dat het niet doorgaat. Nou;het gaat wel degelijk door. Alles is al beslist. Niemand houdt het nog tegen. Dan wordt de hele Deel veranderd in net zulke betonblokken als er nu in de Beursstraat staat. En dat hebben we dan allemaal aan de humanist Jan Mulder te danken"!

   
12-8-2014 Uit mijn weblog van 23 februari 2009: De menselijke psyche is vrij gecompliceerd. De mens sluit zich af voor zaken die hij onbestaanbaar acht. Eigenlijk zijn die zaken dus onmogelijk. Een voorbeeld: berichten over vernietigingskampen in Polen waren propaganda van de geallieerden. Waarom? Omdat het niet kon! En waarom kon het niet? Omdat men het zich simpelweg niet kon voorstellen; en dus was het niet zo. Ditzelfde vindt thans ook plaats. Er is zo’n grote wereldwijde krediet crisis aan de gang dat men zich geen voorstelling wenst te maken van de verstrekkende gevolgen. Want dat kan eigenlijk niet; dus zal het ook niet gebeuren. Maar het zal dus wel gebeuren. De grootste klap moet nog komen. Als je alle berichten op internet en in de andere media volgt kun je al ongeveer zien wat de gevolgen zullen zijn. Maar in Nederland heerst de mening: hier valt het wel mee. Hier hebben we solide banken en solide hypotheken. Hier is alles veel beter geregeld. Ik zou zeggen: “Forget it!” Bereid je psychisch alvast maar voor op zware tijden. Alles zal anders zijn dan we nu gewend zijn. Neem alvast maar afscheid van veel verworvenheden. We zullen terug moeten naar de eerste levensbehoeften en veel van de overige welvaart moeten laten schieten. Dat is niet zo erg; andere mensen op deze wereld hebben het nog steeds een stuk minder"."

   
13-8-2014 Uit mijn weblog van 28 februari 2009: "Je hoort nogal eens het denigrerende woord “aanrechtsubsidie” langskomen. Dat woord wordt meestal gebezigd door snelle dames en heren die vanuit hun grachtenpand of een ander aantrekkelijk stulpje commentaar leveren op vrouwen die wensen zelf voor hun kinderen te zorgen in plaats van ze naar een dik gesubsidieerde crèche te sturen opdat zijzelf lekker aan hun eigen carrière kunnen werken. Wat is eigenlijk de “aanrechtsubsidie”? Dat is het belastingvrije deel dat iedereen bij zijn inkomen krijgt. Als een partner niet werkt mag dat gedeelte bij de ander worden opgeteld zodat die netto iets meer overhoudt. Inmiddels is het al terug gebracht tot vrouwen met kleine kinderen. Maar het is blijkbaar nog niet genoeg. Het moet helemaal verdwijnen. En dat wordt dan gepropagandeerd door mensen die zeggen vrij te zijn; vrij in hun keuze. De werkelijkheid is dat ze helemaal niet vrij zijn. Dat ze beiden wel moeten blijven werken om de hoge hypotheeklasten op te brengen van het te dure huis dat ze hebben gekocht. Op zich prima maar ga dan niet afgeven op vrouwen die het wel belangrijk vinden zelf hun kinderen op te voeden".

   
14-8-2014 Uit mijn weblog van 1 maart 2009: "“En toen besloot de klant niet meer te kopen”. Deze zin bezigde ik steevast als op mijn Wehkamp bureau de halfjaarlijkse dikke Wehkamp gids nederdaalde. Mijn toenmalige IT collega’s vonden dat altijd maar een rare uitspraak. Natuurlijk besloot de klant opnieuw te kopen uit de catalogus. Sterker nog; de winst op de financiering was hoger dan de winst op de verkochte producten. Dus waar maak je je druk om? Ik moest aan deze vroegere overpeinzing denken nu ik las dat China thans meer goederen invoert dan uitvoert. Wie had dat kunnen denken van zo’n export land bij uitstek. Hebben we dan in het Westen geen goedkope elektronische apparaatjes meer nodig? Waar komen die nu dan vandaan? Nog veel onrustgevender is de suggestie van verschillende Chinese experts dat China geen deviezen bedragen van totaal 1.900 miljard dollar meer moet investeren in Amerikaanse obligaties maar het moet investeren in de eigen economie. Als dit echt doorgaat dan wordt het Amerikaanse financiële drama nog oneindig veel groter. Want wie gaat dan al die plannen van president Obama financieren? Je kunt tenslotte niet al het benodigde geld gaan bijdrukken. Deze tijd zal ons leren dat niets meer vanzelfsprekend is. Dat zekerheden helemaal niet bestaan. De grond van ons bestaan zou wel eens onder onze voeten vandaan getrokken kunnen worden. “En toen besloot de klant niet meer te kopen”.

   
15-8-2014 Uit mijn weblog van 5 maart 2009: "In deze tijden van economische crisis wordt de beschuldigende vinger vaak opgeheven naar de bankiers. Alsof zij de enige schuldigen zijn. Maar dat is me te gemakkelijk. Miljoenen Nederlanders hebben in aandelen gehandeld. Meestal via een bepaald fonds; door een bank of fondsbeheerder uitgezocht. Het maakte de meeste mensen niets uit of het geld nu geïnvesteerd werd in wapenfabrieken, kinderarbeid of milieu vervuilende productie. Nee, het enige dat telde was of er op de maandoverzichten duidelijk stond dat de aandelen waren gestegen. Zodat er flinke winst op de verkoop van die aandelen gehaald kon worden. De tijd dat men investeerde in een product waar men in geloofde, en aan het eind van het jaar wat dividend kreeg, ligt ver achter ons. Verder mag men graag afgeven op het feit dat starters bijna geen huis kunnen kopen. Daar moet de regering blijkbaar wat aan doen. Dat de mensen zelf vijf maal meer vragen voor een huis dat ze zelf goedkoop hebben kunnen aanschaffen doet blijkbaar niet ter zake. De hebzucht van de mens kent geen grenzen. En maar klagen. En maar mooie verhaaltjes over duurzaamheid houden. Als het maar geen cent extra kost. Want principes zijn mooi maar het moet geen geld kosten. Het wordt tijd dat de meeste mensen eens gaan beseffen dat ze deze economische crisis allereerst aan zichzelf te danken hebben".

   
16-8-2014 Uit mijn weblog van 10 maart 2009: "Mijn hele leven heb ik mij al verwonderd over het feit dat aan de ene kant de wereld fantastische uitvindingen doet die de gehele mensheid ten goede kunnen komen en aan de andere kant de wereld verschrikkelijke uitvindingen doet die de hele mensheid kunnen vernietigen. Het lijkt net een stap vooruit; en dan toch weer een stap achteruit. Daar moet ik aan denken door deze economische crisis. Aan de ene kant hebben heel veel mensen hier aan verdiend; aan de andere kant gaan mensen nu hierdoor ten gronde. Landen in het Midden Oosten leveren ons de brandstof waardoor onze voertuigen kunnen rijden; aan de andere kant vinden daar verschrikkelijke zaken plaats. Aan de ene kant worden er overal vredes overeenkomsten gesloten; aan de andere kant maken Iran en Noord-Korea zich op voor een atoom aanval. Ik ben er al tijden van overtuigd dat een bepaald tijdvak is afgesloten. Dat er een nieuw tijdperk zal aanbreken. Maar voordat dat zal gebeuren zullen er eerst de grootste rampen gaan plaatsvinden. Er hangt ons iets boven het hoofd waar men zich amper een voorstelling van kan maken. In Amerika is daar nu al iets van te zien. Het verbaast me zeer dat de Nederlandse media amper berichten over die (financiële) catastrofes. Het lijkt net als in 1940. Dat deze drinkbeker aan Nederland voorbij zal gaan. Wij zijn neutraal; ons kan niets gebeuren. Soms denk ik dat ik spoken zie. Dat ik paranoia aan het worden ben. En dan zie ik wat er nu al om me heen gebeurt. Er vinden nu al zaken plaats die bijna niemand voor mogelijk had gehouden".

   
17-8-2014 Uit mijn weblog van 12 maart 2009: "Vele jaren lang gebruik ik al de zin: “Het gaat altijd anders dan men in eerste instantie denkt”. Dat zie als je onthoudt wat mensen zeggen, wat voor plannen men maakt en later ziet wat er van terecht gekomen is. We nemen bijvoorbeeld de plannen van de gemeente Noordoostpolder. Met de bebouwing op de Deel gaat het nu anders. Ten eerste heeft projectontwikkelaar ProVast de zaak al aan een ander verkocht. Ten tweede moeten nu ineens de bibliotheek en het Muzisch Centrum naar de Deel verhuizen. Jarenlang was daar geen sprake van. Vreest men dat de winkelruimtes niet vol komen? Dan het project Wellerwaard (Corridor). Daar zouden allerlei toeristische attracties komen. En dure villa’s. Nou, er komt weinig recreatie. Het meeste gaat waarschijnlijk niet door. Waarschijnlijk komen er wel 180 villa’s (van over de zes ton). Veel raadsleden vragen zich af waarom deze woningen niet in Emmelhage of in de “verpauperde” (groen) dorpen gebouwd kunnen worden. In ieder geval moet er weer belastinggeld bij. Dan de Sportboulevard. Grote plannen met Ambitie. Nou; ook dit wordt een uitgekleed verhaal. Gewoon stukken weggummen. Landelijke politici van CDA, PvdA en CU zeiden begin deze week dat het er goed uit ziet met het oplossen van de economische problemen. “We gaan meters maken”. Daar verbaasde ik me erg over. Inmiddels is de aap uit de mouw. Een economische crisis los je niet op met wat vrijblijvend gepraat; er zijn nu al grote tegenstellingen. Die zullen de rest van de week nog wel groter worden. Waarschijnlijk is er vrijdag nog steeds geen nieuw akkoord. Ik vrees voor dit Kabinet. De komende dagen zal de sfeer verder worden verpest. Het zou me niets verbazen als dit tot een kabinetscrisis leidt; of erger".

   
18-8-2014 Uit mijn weblog van 13 maart 2009: "“De Nederlanders hebben er nog geen idee van wat hun boven het hoofd hangt”. Dat las ik deze week; in Amerika wonende Nederlanders aan het woord. Ik denk dat ze gelijk hebben. Afgelopen week hoorden we: dat de Amerikaanse bank Freddie May in het laatste kwartaal van 2008 een verlies van meer dan 26 miljard dollar heeft geleden, dat de Telegraaf Media Group zo’n 300 miljoen verlies heeft gedraaid, dat de medewerkers van TNT Post 15 % van hun salaris moeten inleveren, dat de export van Nederland met 14 % is gedaald, het gaat maar door. De leden van het Kabinet vertelden vorige week prominent dat ze dit varkentje wel eens binnen een week zouden gaan wassen. De sfeer was goed; het komt allemaal goed. Waarschijnlijk hebben ze deze week voor het eerst de werkelijke cijfers gezien en de consequenties daarvan. Volgens de laatste berekeningen komt er dit jaar 50 miljard euro minder aan belastingen binnen; een kwart minder. Tja, wat nu te doen? Hoe moet de economie gestimuleerd worden als er geld bijna op is? En wie moet de politieke stokpaardjes gaan inleveren? En is 5 miljard euro stimulering geen druppel op een gloeiende plaat gezien de verbondenheid met de wereldeconomie? De vakbonden staan alweer te piepen terwijl er nog amper wat is gebeurd. De grote klappen moeten nog gaan vallen. Iedereen heeft het natuurlijk wel over de crisis; het is me toch wat. Maar er zijn maar weinigen die doorhebben wat het voor hen persoonlijk zal gaan betekenen. Men is wat voorzichtig met aankopen; een derde minder autoverkopen, minder buitenlandse vakanties. Dat gebeurt nu al. Kun je nagaan wat er gebeurt als de crisis hier werkelijk drastisch toeslaat. Dan zal iedereen zeggen: maar ik ga toch niet inleveren! Waarom ik? Haal het maar bij de buren! De bankiers zijn schuldig, Nout Wellink is schuldig, de pensioenfondsen zijn schuldig; maar ik toch niet? Ik was toch niet zo hebzuchtig dat ik lease aandelen had, woekerpolissen had, spaarrekeningen in IJsland had, weinig pensioenpremie betaalde omdat ze in Amerika belegden, ik toch niet? Waarom moet mij dit nu overkomen?".

   
19-8-2014 Uit mijn weblog van 17 maart 2009: "Twintig jaar geleden kocht ik het boek “Wie financierde Hitler? “ van James & Suzanne Pool. Daarin werden de bronnen vermeld van de financiering van de nazi partij. Veel geld en teksten kwamen van de Amerikaanse autofabrikant Ford. En IBM leverde de ponskaarten plus bijbehorende machines om de Joodse bevolking te registreren. Dankzij Ford en IBM werd Adolf Hitler in staat gesteld zo’n zes miljoen Joden te laten vermoorden. Inmiddels is er een nieuw boek uit: “Nazi Nexus - America's Corporate Connections to Hitler's Holocaust', van Edwin Black (auteur van de bestseller 'IBM and the Holocaust') Dit boek bevestigt volkomen de eerdere uitgaven. De Joden vervolging is een voorafschaduwing van hetgeen spoedig komen zal. Veel mensen denken dat de Islamieten de volgende groep zullen zijn. Dit nu is een grote vergissing. De Islam zal juist samen met de Christelijke godsdienst de nieuwe wereldreligie gaan vormen. De Wereld Orde die Wereld Vrede brengt voor alle mensen van goede wil. Alle registraties zoals OV Chipkaart, rekeningrijden, energiemeters, elektronisch kind dossier, elektronisch patiënten dossier, elektronisch geld,elektronische TV, ID kaarten, enz. zullen juist de vijanden van deze wereldreligie er uit moeten pikken. Wie zijn dan die vijanden? Dat zijn de ware gelovigen; de gelovigen die de Bijbel volkomen serieus nemen zonder er ook maar iets van weg te laten. Die God meer gehoorzaam zullen zijn dan de leiders van de nieuwe wereldgodsdienst. Veel christenen kunnen zich dat nu nog niet voorstellen. Ze denken dat ze met hun verwatert evangelie en hun mooie kerken juist veel goed doen. Maar het is schijn. Ze hebben slechts zichzelf lief en hun goede positie. En laat de echte gelovigen dat niet in gevaar brengen! Dus zullen de “dwarsliggers” er uit gepikt worden. De Joden vervolging zal worden opgevolgd door een ware klopjacht op de ware gelovigen. Deze gelovigen weten dat; het is al lang geleden voorspeld. Vroeger werden de eerste christenen in stadions door leeuwen verscheurd. Later gingen ze de brandstapel op. De tijd is bijna zover dat zulke toestanden weer gaan plaatsvinden. Geloof het of geloof het niet: Het middernachtelijk uur is nabij. "Kiest dan heden, wie gij dienen zult" (Jozua 24:15)".

   
20-8-2014 Uit mijn weblog van 19 maart 2009: Vele malen bezocht ik de site Emmelhage.nl. Als bewoner van Emmeloord glom ik van trots als ik over de ambities van Emmelhage las. Wat was ik blij met zo’n College van B & W dat de gemeente Noordoostpolder wel eens in de vaart der volkeren zou doen opstomen. Met rode oortjes las ik over alle plannen: een levendige woonwijk, een compleet voorzieningen pakket, natuurrijke omgeving; waar genot en kwaliteit van leven de boventoon voeren, unieke uitstraling, fraai totaalbeeld, dynamische wijk, Boswonen, Waterwonen, Centrumwonen, Polderwonen, bruisend Emmeloord; kern van verrassende Noordoostpolder, snel thuis in Emmelhage. Nou; dat kon voor mij niet meer stuk. Totdat de bliksem insloeg….De wijken Waterwonen en Polderwonen zijn van de kaart geveegd. Want de verkoop en bouw in fase 1 blijft ver achter bij verwachtingen. Er komt een nieuw bestemmingsplan. En ook de ruimte in het Waterwonen voor huizen aan het water met plaats voor een boot gaat niet door. Het nieuw plan speelt volgens het college van burgemeester en wethouders beter in op de economische situatie van nu en de wensen en eisen van de huidige woningmarkt. Dit komt voor mij toch wel als een donderslag bij heldere hemel. Want laat ik nu altijd gedacht hebben dat men graag in de polder wilde wonen. En speciaal in Emmelhage. Nu toekomstige bewoners niet meer voor een selectiecommissie hoeven te verschijnen staat er toch niets meer in de weg om zich hier te vestigen? Wie zou er nu niet in deze moderne, vooruitstrevende, bruisende polder willen wonen? Wat zijn de mensen toch ondankbaar! U zult begrijpen: ik ben helemaal van slag"."

   
21-8-2014 Uit mijn weblog van 22 maart 2009: "Toen ik vrijdagavond in Emmeloord bij Dixons de tweede Acer Aspire X3200 mini PC kocht sprak ik lang met een verkoper. Hij zei dat het de laatste maanden steeds rustiger wordt. De mensen kopen steeds minder consumentenelektronica. Ook zag ik dat het aardig rustig was bij de nieuw geopende kledingwinkel Open32. Bij de goedkopere kledingzaken was het juist drukker. De vraag is wat dit voor de winkelstraat van Emmeloord gaat betekenen. Bijna elke week wordt er in het nieuwe winkelcentrum van Dronten een winkel gesloten. Zal dit ook hier gaan gebeuren? En is het nog wel zinvol om op de Deel extra winkelruimte te gaan bouwen? Nu al loopt de verkoop dus terug terwijl er in Nederland nog amper wat aan de hand is. Wat gaat er gebeuren als de mensen werkelijk een stuk minder geld hebben te besteden? De nieuwe wijk Emmelhage merkt het al. Amper 50 % van de vrije kavels verkocht en nog maar 20 % van de gewone koopwoningen. Snackbars en McDonalds lopen goed; dure restaurants minder. Benieuwd hoe het Poldertoren restaurant gebeuren zich zal houden. Volgens mij moet de gemeente Noordoostpolder binnenkort drastisch de tering naar de nering zetten".

   
22-8-2014 Uit mijn weblog van 27 maart 2009: "Het wordt met de dag gekker in Nederland. Door de liberalisering van de postmarkt per 1 april a.s. gaan de vreemdste dingen gebeuren. TNT denkt er over de postbezorging uit te besteden aan ondermeer sociale werkplaatsen. Jaren geleden zag ik hier al privé postbedrijfjes. Alle post lag op een grote hoop gegooid in een pand op het industrieterrein. Veel bedrijven in de polder deden daar eerst aan mee; later gingen de meesten weer terug naar de vertrouwde postbezorging. Maar nu is het anders. De concurrentie zal nu veel feller gaan worden. Geen idee hoe dat gaat aflopen. Laat TNT voor particulieren maar eenmaal per twee dagen post gaan bezorgen. Privatisering maakt meer kapot dan je lief is"!

   
23-8-2014 Uit mijn weblog van 27 maart 2009: "Het wordt met de dag gekker in de wereld. De EU had eerst gepleit voor splitsing van energiebedrijven in een productiebedrijf en een leveringsbedrijf. Vandaar dat de energiebedrijven Nuon en Essent deze zaken reeds gesplitst hebben. Inmiddels is Essent Productie aan Duitsland verkocht en Nuon Productie bijna aan Zweden. En nu hoeft dat ineens niet meer. Want splitsing intern is nu voldoende. Voor Nederland komt dat dus te laat. De splitsing is een feit; en de verkoop aan het buitenland ook".

   
24-8-2014 Uit mijn weblog van 30 maart 2009: "“Uit de vervoerwaardeberekeningen blijkt dat de groei van het openbaar vervoer door de komst van de Superbus met 35 procent toeneemt, omdat de huidige kwaliteit van het OV veel te wensen overlaat. Een belangrijke winst wordt tevens geboekt omdat de reistijd over het traject Schiphol-Groningen ten opzichte de huidige situatie 80 kilometer per uur van 193 minuten afneemt tot 82 minuten bij 180 kilometer per uur en tot 65 minuten bij 250 kilometer per uur.” Aldus de quickscan over de Superbus. Nou kan het aan mij liggen maar volgens mij gaan de mensen die van Schiphol naar Groningen vv. willen gewoon met de trein. Die maken toch helemaal geen gebruik van de Superbusverbinding? De Qliner van Emmeloord naar Lelystad of Groningen is al een snelle verbinding. Daar is toch ook geen Superbus voor nodig? In de quickscan staat ook nog te lezen dat de Superbus zo nu en dan over de vluchtstrook zal rijden. Is die strook dan niet bestemd voor auto’s met pech, politie en ambulancediensten? Ik krijg steeds meer de indruk dat de mensen die zulke waanzinnige plannen presenteren (zoals de gemeente Noordoostpolder) zelf nog nooit gebruik hebben gemaakt van het openbaar vervoer. Anders zouden ze wel beter op de hoogte zijn. Dit zijn geen plannen voor een Super Bus maar voor een Super Ego"!

   
25-8-2014 Uit mijn weblog van 1 april 2009: "Super! De Superbus. De uitvinding van professor dr. Wubbo Ockels. Je moet toch wat als je niet meer door de ruimte kunt vliegen. Dan maar over de weg vliegen. In hun onmetelijke wijsheid heeft de gemeente Noordoostpolder (lees wethouder Leo Voorberg) een onderzoek naar de Superbus laten uitvoeren. Dat moet een bus zijn die van Schiphol naar Groningen over de weg vliegt met een snelheid van 250 km. per uur. Als vervanger van de Zuiderzeelijn. Nou; een trein harder dan 140 km. per uur laten rijden gaat al moeilijk. En dan heb ik het nog niet eens over de strubbelingen bij de Hoge Snelheid Lijn. Verder is het verbazingwekkend dat men de Superbus op een traject wil laten rijden waar het openbaar vervoer helemaal nog zo slecht niet is. Velen maken gebruik van de Q liner; van Lelystad naar Groningen v.v. Dat is een heel behoorlijke verbinding. Dus wie zit er op de Superbus te wachten met tarieven van minstens de kosten van een treinkaartje? De Noordoostpolder heeft veel meer behoefte aan regelmatige busverbindingen naar de dorpen. Want daar is des avonds en in de weekends totaal geen openbaar vervoer meer. En dan de opstaphalte Emmeloord. Een HSL trein zou hier al niet gestopt zijn. Want dat zou teveel tijd kosten. Stopt de Superbus hier dan wel en gaat hij ook nog eens van postcode tot postcode? Laat me niet lachen! Die Superbus stopt ergens buiten Emmeloord en je moet maar zien hoe je bij die halte komt. Net zo afgelegen als het komende treinstation aan de rand van Kampen Zuid. De provincie Flevoland heeft al grote twijfels bij dit project. En ik kan me niet voorstellen dat de Noordelijke Provincies hier wel in mee zullen gaan. Die willen een treinverbinding van Heerenveen Drachten Groningen. Daar gaan ze voor. En niet voor een Superbus die wel heel gevaarlijk gaat worden als je met autopech op de vluchtstrook staat. Ik heb al eerder in deze weblog geschreven dat men ze ziet vliegen. Van dat hele Superbus project komt niets terecht. Het speeltje van Wubbo Ockels dient ter meerdere glorie van het Ego van sommige mensen. Maar de gemeenschap schiet er geen ene donder mee op"!

   
26-8-2014 Uit mijn weblog van 18 april 2009: In het kader van: goed lezen is ook een kunst; zijn Annelies en ik hedenochtend naar de gerenoveerde Poldertoren getogen. Want daar zou door de VVV en STEP een Open Huis worden gehouden. Helaas pindakaas; dat is dus volgende week. Toch hebben we nog geruime tijd de nieuwe plaats van de VVV bekeken. Na de Lange Nering, een Deeltje en het Landbouwhuis is dit de vierde plaats. Er is aan de andere zijde van de Poldertoren (busstation) een nieuwe ingang gemaakt. Binnen ziet het er mooi en gelikt uit. De aloude watertoren is mooi gerenoveerd. Ik vind dit dan ook de juiste plaats voor de VVV. En ook voor Werelderfgoed Nieuwland. Zo “verkoop” je de polder. Dit in tegenstelling tot dat dure restaurant bovenin. Dat geef ik trouwens maar een jaar. Helaas mist de VVV een plek voor de ANWB omdat men niet alle diensten kan bieden die de ANWB eist"."

   
27-8-2014 Uit mijn weblog van 21 april 2009: "In diverse dagbladen was vandaag te lezen dat men het ei van Columbus heeft ontdekt. Leerlingen op de basisscholen moeten tussen de middag op school blijven, een kortere middagpauze krijgen en mogen dan in de middag eerder naar huis. Dat is nog eens denkwerk! Nu woon ik al vanaf 1950 in de Noordoostpolder. En mijn basisschool (toen nog gewoon lagere school geheten) stond (en staat nog steeds) in Rutten. En daar was het heel gewoon dat de leerlingen tussen de middag niet naar huis gingen maar op school bleven, een korte middagpauze hadden en op de middag eerder naar huis gingen. Dat was in de tijd dat de stoepen voor de scholen nog niet vol stonden met SUV’s en andere automobielen van ouders om het kroost op te halen. Nee, we fietsten ’s morgens vijf kilometer naar school en ’s middags fietsten we vijf kilometer terug naar huis. Dat schijnt nu totaal onmogelijk te zijn. Maar als de kredietcrisis even flink doorzet komen we toch vanzelf weer bij die tijd van vroeger terecht".

   
28-8-2014 Uit mijn weblog van 22 april 2009: "De Noordoostpolder heeft gisteren mijn ingezonden brief geplaatst met als kop: Glasvezelnetwerk. “De internet provider Solcon uit Dronten wil in de gemeente Noordoostpolder een onderzoek doen naar de belangstelling voor aansluitingen op een glasvezelkabel. Daarmee zijn, naast snel internet, VoIP telefonie en digitale TV, ook tal van andere mogelijkheden aanwezig zoals bijvoorbeeld zorgverlening, onderwijs, lokale TV en contact met alleenwonende senioren. Het glasvezel netwerk moet aangelegd worden door Glashart; dat is een samenwerkingsverband tussen KPN en Reggefiber. Om deze glasvezel aansluitingen te realiseren is de medewerking van de gemeente nodig voor de diverse graaf vergunningen. Tevens is het voor de gemeente mogelijk financieel te participeren in de investeringen. Nu de Zuiderzeelijn is afgeblazen lijkt me dit een goed alternatief voor snelle verbindingen; zij het dan nu via de elektronische snelweg". “

   
29-8-2014 Uit mijn weblog van 23 april 2009: "Kampen krijgt een nieuw (spoorweg) station. Nou ja, station? Het oude station ligt mooi tussen Kampen en IJsselmuiden en is goed bereikbaar voor allerlei bussen. Vele OV reizigers uit Kampen en verre omstreken stappen op het Kamper station over op de trein naar Zwolle. Maar donkere wolken pakken zich samen. De NS heeft in haar opperste wijsheid besloten de Hanzelijn aan te leggen. De werkzaamheden daarvoor zijn al in volle gang. En waar komt de halte van deze lijn? In Kampen Zuid. Of all places. Ten eerste komt daar helemaal geen station meer maar uitsluitend een opstapplaats. Ten tweede ligt dit totaal aan de andere kant van Kampen; praktisch in een weiland. Hoe moeten al die buspassagiers, die met de trein naar Zwolle willen, daar komen? En als er al een bus heen rijdt dan kost dat zoveel tijd dat de winst op de vervoerstijd per trein helemaal te niet wordt gedaan. Inmiddels is er sprake van een soort tram of lightrail op het oude traject van Kampen naar Zwolle. Dat zou de beste oplossing zijn. Want ik geloof er absoluut niet in dat er veel mensen van het nieuwe “station” van Kampen gebruik gaan maken. Er komen veel parkeerplaatsen bij. Maar die busreizigers komen toch niet met de auto? Ook nu blijkt maar weer eens dat de OV beslissers zelf nog nooit in het OV hebben gezeten".

   
30-8-2014 Uit mijn weblog van 15 mei 2009: "Van alle kanten wordt ons aangeraden vaker de fiets te pakken. Het is veel gezonder, er is zo minder drukte op de weg en het is nog goed voor het milieu ook. Dus zou je zo zeggen dat het gemeentebestuur van Noordoostpolder er alles aan doet om de fietsers zoveel mogelijk ter wille te zijn. Buiten Emmeloord is dat ook zo; we hebben daar prachtige fietspaden. Maar in het centrum van Emmeloord wordt het een stuk minder. Men had een mooi verkeerscirculatieplan van oud-wethouder Jos Becker. De automobilisten mopperden wat maar voor de fietsers was het een oase. Ze hadden twee fietsroutes dwars door Emmeloord heen waar zij voorrang hadden op de auto’s. Veel mensen namen nu de fiets omdat het sneller ging. Helaas; het kon blijkbaar niet zo blijven. Om onnaspeurlijke redenen (autolobby?) werd alles weer aangepast en vervielen de voorrangsregels voor de fietsers . Maar dat is nog niet alles. Want het wordt de fietser nog veel meer moeilijk gemaakt. Het aantal fietsparkeerplaatsen dreigt drastisch terug te lopen. Eerst kwam er een voorstel voor een verbod om nog langer fietsen te parkeren in winkelstraat de Lange Nering. Gelukkig is dat op tijd terug gedraaid. Maar de oplossing is niet fraai. Was eerder volkomen duidelijk waar men de fiets kon parkeren (op de standaards tussen de met stenen afgebakende plaatsen), nu weet niemand meer hoe het zit. Iemand heeft bedacht dat er iets moet komen wat op een fiets lijkt en dat men daar dan binnen moet parkeren. Maar dat snapt geen hond. Daarom staan de fietsen nu overal verspreid. Waarom is niet duidelijker aangegeven waar men de fiets neer moet zetten? Bijvoorbeeld door standaards of door een andere kleur stenen. Dat werkt wel want voordien zette men ook altijd de fietsen op de juiste plaats. Het parkeren van de fietsen dreigt nog meer problemen te gaan geven. Zodra de bioscoop in de Beursstraat open gaat komt er een zogeheten cultuurplein. Daar komt een terras. Waar moeten die fietsen heen? Zodra het busstation gaat uitbreiden gaan ook daar fietsparkeerplaatsen verloren. Het is de hoogste tijd dat er een adequate oplossing komt"!

   
31-8-2014 Uit mijn weblog van 19 mei 2009: "Sinds meer dan drie jaar ageer ik tegen de bouwplannen op De Deel. Dat komt ondermeer omdat ik als kind al de festiviteiten op De Deel meemaakte. Later las ik in diverse boeken over de polder dat De Deel juist is aangelegd voor de gemeenschap. Dat daar bewust allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Sommige mensen vonden het maar een kale vlakte; met allemaal blik. Daarom verschenen eerst De Deeltjes. Dat was een mooie break in het geheel. Vandaar uit had men verder moeten werken. Maar de plannen gingen een geheel andere kant uit. Mooie plannen werden vervangen door andere plannen die juist niet de bedoeling waren. De ene wethouder na de andere kwam met nieuwe plannen. Oud-wethouder Jan Mulder (PvdA) kwam uiteindelijk met het ProVast plan op de proppen; grote bebouwing op De Deel. Ik dacht; daar zal de Raad vast wel tegen stemmen. Maar dat was niet zo; men stemde voor. Een paar dagen daarvoor zei men tegen mij: “Als we nu tegen stemmen hebben we niets meer” en “Ik vind het niet leuk vanuit de Lange Nering komend al dat blik te zien”. Voor alle duidelijkheid: deze beide raadsleden wonen niet in Emmeloord. Deze plannen moesten later worden verdedigd door oud-wethouder Willem Keur (VVD) en wethouder Leo Voorberg (ChristenUnie). Inmiddels zijn de bestaande plannen al bijna weer vervangen door nieuwe plannen. Men verwijt mij vaak dat ik negatief ben; dat ik overal op tegen ben; dat ik altijd maar kritiek heb. Dat mag men best denken maar dat is niet zo. Ik heb alleen maar kritiek tegen het volbouwen van De Deel. Want dat is niet alleen maar toevallig een politieke beslissing van een meerderheid in De Raad; nee, dat heeft verstrekkende gevolgen. Zodra de bebouwing op De Deel begint kan het niet meer worden terug gedraaid. Dan zijn we een uniek plein kwijt. En dat snijdt me als polderbewoner sinds 1950 diep door de ziel. Het gaat me dus niet om de personen maar om de beslissing. Dat dient men altijd voor ogen te houden als men de aanval op mij wil inzetten".

   
1-9-2014 Uit mijn weblog van 27 mei 2009: "Er zijn mensen die de verhalen in mijn weblog maar erg vreemd vinden. Dat zijn dan de verhalen die van de weblog van Xander Nieuws komen. Eigenlijk zijn het ook hele vreemde verhalen. Maar het is wel een materie waar ik me al meer dan dertig jaar mee bezig houd. Of juist geen materie; het is de geestelijke wereld. En zaken die daarover al duizenden jaren geleden voorspeld zijn. Dat klinkt krankzinnig; dat is het misschien ook wel. En toch geloof ik het. De geestelijke wereld bestuurt deze aarde; de wereldgeesten in de lucht sturen de wereldleiders. En diezelfde geestelijke wereld heeft plannen gemaakt die steeds meer uitgevoerd gaan worden. Dat kan ons, gevangen als we zijn in de kluistering van de driedimensionale (denk) wereld, redelijk absurd overkomen. Maar het betekent nog niet dat het er niet is; al kunnen we het (nog) niet zien. En die geestelijke wereld heeft een plan. Een plan van wereldbeheersing met aanbidding van iedereen. En alles zal er ondergeschikt aan worden. Veel (economische) zaken die nu gebeuren zijn daarom niets nieuws voor mij. Ik heb me er over verbaasd dat het zogenaamd als een donderslag bij heldere hemel is gekomen. Wie de grote lijn in de gaten houdt had dit al jaren van te voren kunnen zien aankomen. Het resultaat zal zijn dat de meeste mensen zich volledig met ziel en lichaam zullen verkopen; als het maar veilig blijft; als het ze economisch maar goed zal blijven gaan; als er (zogenaamd) maar vrede en welvaart zal zijn. Totdat men er achter komt dat het wel hele kwade geesten zijn. Dan is het te laat".

   
2-9-2014 Uit mijn weblog van 27 mei 2009: De Culturele Revolutie. Maandagavond 18 mei jl. hield wethouder Voorberg voor een raadsbrede commissie een presentatie over de herziene centrumplannen. Voor een ieder die dacht dat deze plannen al lang in kannen en kruiken waren is dit een grote verrassing. Blijkbaar is er sprake van voortschrijdend inzicht. De vraag naar appartementen is overal in den lande afgenomen. Hoewel men hier eerder nog beweerde eigenlijk geen last te hebben van de economische crisis blijkt dat nu dus toch het geval te zijn. Maar niet getreurd; we zijn niet voor één gat te vangen. Truc met de duif! We vervangen wat geplande appartementen door verhuizing van de bibliotheek en het Muzisch Centrum naar De Deel. Dan kunnen ze mooi samenwerken met het theater van ‘t Voorhuis. En krijgen we tenminste een echt cultuurplein. Synergie noemen we dat. Omdat er op de duurste grond van het centrum gesubsidieerde instellingen komen is er natuurlijk een gat in de begroting gevallen. Maar geen probleem! Dan schrappen we gewoon de geplande ondergrondse parkeergarage. En al die auto’s dan? Die parkeren we nu boven op de daken van de nog te bouwen winkels. Omdat er minder appartementen worden verkocht zijn er ook minder parkeerplaatsen nodig. Dus de parkeergarage was helemaal niet voor de eigen inwoners bestemd! De vraag is natuurlijk waar al die auto’s dan wel moeten parkeren; met bezoekers bestemd voor het bruisende centrum zoals supermarkt, theater, bibliotheek, internetcafé, Muzisch Centrum, horecagelegenheden, winkelstraat, bioscopen, gokhal, restaurants. Of zouden die mensen allemaal op de fiets komen? Het College van Burgemeester en Wethouders wil een ton uittrekken om deze gewijzigde plannen nader te bestuderen. Nu blijkt dat projectontwikkelaar ProVast de bestaande contracten wil heroverwegen is dit misschien het uitgelezen moment om definitief van al deze onzalige bouwplannen op De Deel af te zien!""

   
3-9-2014 Uit mijn weblog van 9 juni 2009: "Het is me wat met de EU-landen. We hebben met zijn 27 stuks natuurlijk wel dezelfde rechten. Maar dan wel op de manier van de Boerderij der Dieren van George Orwell. Alle dieren zijn gelijk maar sommigen zijn meer gelijk. Dat blijkt nu ook weer met de bezwaren die sommigen hebben tegen de werknemers uit Polen. Natuurlijk mochten de Polen hier meevechten tegen de bezetting van de Duitsers. En natuurlijk mocht Churchill het land Polen verkwanselen (en verschuiven) aan Stalin. Wat kon ons dat allemaal schelen? Wat gaf dat? Zoek het maar mooi allemaal zelf uit daar achter dat IJzeren Gordijn! Het zijn daar allemaal communisten. En toen dat IJzeren Gordijn, de Muur, viel? Toen vonden we eigenlijk wel dat wij dat hadden gedaan; met ons marktdenken. Jawel; onze democratie had de Muur doen afbreken. Nu zouden we daar wel even de democratie en het vrije marktdenken komen brengen. Democratie? Nou; eigenlijk onze producten die ZIJ allemaal van ons moesten kopen. Geen idee van het economische systeem daar; de afgelopen veertig jaar. En nu Polen vijf jaar lid is van de EU? Prima natuurlijk dat onze vrachtwagens daar sneller de grens over kunnen. Prima natuurlijk dat wij daar onze fabrieken hebben met goedkope Poolse arbeidskrachten. Prima natuurlijk dat wij Polen kunnen inhuren om hier zwart onze huizen op te knappen. Prima natuurlijk dat de Polen voor een minimum loon hier bij tuinders en vrachtvervoerders willen werken. Maar het moet natuurlijk niet te gek worden! Ze moeten wel hun plaats weten! Nu wordt het wel te gek! Ze zijn dan wel EU inwoner (mogen overal in de EU wonen en werken) maar eigenlijk moeten ze nu maar weer oprotten. We hebben zelf genoeg problemen. Wat moeten wij nu met die Pokke Polen hier? Wat u zegt"!

   
4-9-2014 Uit mijn weblog van 11 juni 2009: "Het wordt steeds spannender met de plannen voor de Deel. Inmiddels zijn er door diverse partijen in de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. De hamvraag onder deze schriftelijke vragen is wie er met de wijziging van de plannen is gekomen; de gemeente of de projectontwikkelaar ProVast. En wie moet er straks 100.000 euro gaan betalen voor bestudering van de gewijzigde plannen: de gemeente of projectontwikkelaar ProVast? Het lijkt zo een tien jaren plan te worden. Binnenkort wordt er begonnen met de sloop van het pand van Sinke. Het voordeel is dan natuurlijk wel dat er nog steeds voldoende parkeerruimte is als er kermis of pieperfestival is. Straks zit de gemeente (lees: de inwoners) met een enorme schadeclaim aan de broek en is de Deel alleen maar groter geworden. Van de regen in de drup. Niemand schijnt te weten hoe deze soap gaat aflopen. En dat allemaal vanwege prestige drang van diverse wethouders. En dan hebben we het nu nog niet eens over de totaal uit de hand lopende kosten voor de renovatie van de Poldertoren. Ach; als je het niet in 25 jaar kunt afschrijven; dan maak je er gewoon 40 jaar van. Ook creatief boekhouden is deze gemeente niet vreemd".

   
5-9-2014 Uit mijn weblog van 15 juni 2009: "Centraal in het stedenbouwkundig ontwerp van Emmeloord is steeds geweest het in het hart gelegen rechthoekige plein de Deel, bedoeld als ruimte waar de gemeenschap om allerlei redenen kan samenkomen en waar dus ook het Raadhuis – het huis der gemeente – behoort te staan. Dat was de oorspronkelijke bedoeling. Er was eens een plan om het nieuwe busstation langs het Lindelaantje te positioneren. Daartoe werden alras twee rijen bomen geveld. Edoch; het busstation kwam daar niet; maar op een (te) groot stuk grond nabij de Poldertoren. Zonde van al die mooie verdwenen bomen! Er was eens een plan om op de Deel te gaan bouwen. Daartoe werden alras (in 2000) alle Deeltjes afgebroken. Edoch; die bebouwing liet (en laat) nog steeds op zich wachten. Zonde van al die leuke verdwenen winkeltjes! Er was eens een zogeheten Masterplan Emmeloord Centrum. Edoch; geen interesse bij de aangezochte projectontwikkelaars / bouwbedrijven. Zonde van dat mooie plan. Maar zie daar; projectontwikkelaar ProVast uit Den Haag werd uit de hoge (PvdA) hoed getoverd. Nou; die zag dat mooie plein wel zitten. Daar moet uitgebreid gebouwd gaan worden! Een groot aantal winkels met daarboven 137 appartementen. Meer dan 16 meter hoog; voor minder doen we het niet. En uiteraard ook een supermarkt. Want we gaan spoedig naar de 52.000 inwoners. Dus we moeten wel. We kunnen niet anders. En als doekje voor het bloeden: een ondergrondse parkeergarage; voor zo’n 300 automobielen; met natuurlijk nog steeds gratis parkeren. Waar vind je dat nog? Dat lijkt heel wat maar als alle eigenaren van die appartementen 2 auto’s per appartement moeten stallen blijft er niet veel ruimte meer over voor de overige poldergenoten. Rapport na rapport; vergadering na vergadering. Maar we houden de vaart er in. We zetten een betonblok neer in de Beursstraat; op de (10.000 euro kostende) maquette zeer treffend als een doodskist weergegeven. Kan het niet aan de Noordzijde; dan toch gewoon in de Beursstraat. Dit “crematorium” (zonder schoorsteen) is bijna klaar: een gokpaleis, een brasserie en drie bioscopen. Want daar is vraag naar! En ook de Poldertoren werd opgeknapt. Renovatie was het toverwoord. Miljoenen en miljoenen Euro’s aan gespandeerd. En nog is het einde niet in zicht. Maar ja; je hebt Ambitie of je hebt het niet! Vijftig jaar watertoren is erg belangrijk. Al zag men vijf jaar geleden die toren amper staan. Een duur restaurant voor de upper ten bovenin; dan kan de rest niet achterblijven. Wie is toch die initiator voor de Poldertoren en de nieuwe bioscopen? De sjeik van Emmeloord? Door al deze ingrijpende renovaties zou men bijna de Deel zelf over het hoofd zien. Maar nee; daar wordt toch wel aan gewerkt. Makelaardij Sinke moet verhuizen; ook miljoenen euro’s kosten voor de gemeenschap. En alles gaat ineens anders. Want er komen al jaren niet meer maar minder inwoners. En er is ook nog een economische crisis gaande. Dus komen er nu minder appartementen en ook de parkeergarage moet ineens maar niet meer doorgaan. Want men heeft nu bedacht dat het Muzisch Centrum en de bibliotheek naar de Deel moeten verhuizen. De bibliotheek die een paar jaar geleden nog gerenoveerd is. Het Muzisch Centrum waar niks mis mee is. Maar we moeten voort; de nijvere plannenmakers op het gemeentehuis mogen niet stil zitten. Dus nu moet er weer 100.000 euro gevoteerd worden voor deze (alweer) nieuwe plannen. Geen parkeergarage maar een parkeerdek. De nieuwe plannen kosten de poldergemeenschap een miljoen euro extra per jaar. En dan is het nog maar de vraag welk konijn er nog verder uit de hoge hoed getoverd gaat worden. Het begint verdacht veel op een tienjarenplan uit de geleide economie te lijken. En de inwoners zelf? Die zijn zo langzamerhand helemaal dizzy van al deze plannen, al deze vergaderingen, al dit gezever. Of nog erger; het interesseert ze helemaal niets meer. Want er wordt toch niet naar ze geluisterd"!

   
6-9-2014 Uit mijn weblog van 17 juni 2009: Sinds 1998 mogen er in de gemeente Noordoostpolder geen solitaire windmolens meer worden geplaatst. Om toch aan de wensen van de landbouwers, die een windmolen op hun erf wilden bouwen, tegemoet te komen wil men nu een groot windmolenpark langs de polderdijk gaan bouwen waar iedereen in kan participeren. En niet zo maar een windmolenpark; nee, 36 windmolens binnendijks en 45 windmolens buitendijks. De as hoogte zal 112 meter gaan bedragen en de wieken zullen 80 meter zijn. Totale hoogte: 192 meter. Inmiddels heeft het Ministerie van Economische Zaken de regie volledig overgenomen. Voor het aan te leggen netwerk mag de gemeente Noordoostpolder dan nog het bestemmingsplan gaan vaststellen. Om bezwaren van omwonenden te ondervangen heeft men de volgende constructie bedacht: Alle omwonenden die binnen een straal van duizend meter van de windmolens wonen, en geen participant zijn, krijgen compensatie voor de overlast. Zij krijgen jaarlijks de volledige kosten vergoed van gas en licht; voor zover het een gemiddeld verbruik van een gemiddeld gezin betreft. Dit is dan gerelateerd aan de opbrengst van de molens; bij meer jaarlijkse opbrengst dan verwacht meer compensatie; bij minder opbrengst dan verwacht minder compensatie. Deze 80 gezinnen krijgen op jaarbasis ongeveer 2.500 euro vergoed; de totale jaarlijkse compensatie bedraagt zo’n 200.000 euro. Er wordt dan bij gezegd dat deze inwoners natuurlijk altijd alsnog bezwaar kunnen maken. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Velen zullen hiermee akkoord gaan. In werkelijkheid is het natuurlijk zo dat inwoners tot 5.000 meter afstand er last van kunnen hebben. En dat zou nog kunnen toenemen met de verscherpte landelijke geluidsnormen die vanaf 2006 gelden". "

   
7-9-2014 Uit mijn weblog van 19 juni 2009: "En toen viel de Muur zomaar (in 1989). Potverdrie! Had die Binnenlandse Veiligheid Dienst (BVD) ineens geen vijand meer. Zou het dan net zo aflopen als met de marechaussees bij het openstellen van de grenzen door het Schengen Akkoord? Allemaal naar huis? Maar dat kan toch zo maar niet! Ook hier werd de truc met de duif bedacht. De BVD werd omgevormd naar de AIVD. De Algemene Informatie en Veiligheid Dienst. Nu zat de vijand niet meer achter het Ijzeren Gordijn; zelfs niet meer in het buitenland. Nee; nu zat de vijand in ons land zelf! Die moest in de gaten worden gehouden. En dat kon door de AIVD zelfs nog te laten groeien. Want je weet maar nooit waar al die terroristen zitten! Maar de Staat waakt over U! Verbazingwekkend eigenlijk dat niemand het over een Schijnveiligheid heeft. Want als ze zo goed waren/zijn waarom hebben ze Pim Fortuyn dan niet beter beschermd? Maar ja; kritiek mag je niet leveren. Laat staan dat de Telegraaf ook nog eens "staatsgeheimen" gaat publiceren. De commissie AIVD wordt in de Tweede Kamer commissie Stiekum genoemd. Ik zou het eerder commissie Doofpot willen noemen".

   
8-9-2014 Uit mijn weblog van 20 juni 2009: "Er staat ons nog heel wat te wachten. De economische crisis zal hard toeslaan. Nederland zal nog raar staan te kijken als de diensten sector wordt getroffen. En dan heb ik het nog niet eens over de rapporten sector. Daarmee bedoel ik die instellingen die niets anders doen dan maar rapporten genereren: adviesbureaus, managers, beleidsambtenaren, gezondheidszorg, reclamebureaus, enzovoort. Als het economisch goed gaat kunnen ze stapels papier produceren die al dan niet door anderen worden gelezen. Maar in tijden van crisis zit de wereld daar niet meer op te wachten. Dan wil de wereld weer een maak industrie. Maar juist nu grijpen de “staatsbanken” in Amerika en Engeland de macht. Hoe meer er wordt gesproken over een nieuwe economische orde; hoe meer zal blijken dat dit gewoon gebakken lucht is. Er is geen andere economische orde. Als je iets koopt moet je er voor betalen. Dat is in super kapitalische landen zo; dat is in communistische landen ook zo. Dit gefilosofeer is uitsluitend een rookgordijn om bepaalde (staats) instellingen nog meer (financiële) macht te geven dan ze nu al hebben. En dat klopt dan precies met de aloude voorspellingen".

   
9-9-2014 Uit mijn weblog van 8 juli 2009: "Ik heb het boek “Terug naar Oegstgeest” van Jan Wolkers weer eens gelezen. In 1965 was dat blijkbaar een bom in bepaalde Gereformeerde gezinnen; nu moet ik er hartelijk om lachen. Veel herkenbaars; gewoon leuk om te lezen. Geen idee waarom dit boek vroeger zo drastisch werd gevonden. Het enige minpunt is dat velen door dit boek hun mening over de Gereformeerden hebben gevormd. Alsof het leven voor hen maar een zware last was. Nou; als je het boek van Jan Wolkers goed leest dan zie je dat het vroeger ook leuk was; het was niet allemaal kommer en kwel; ondanks de moeilijke omstandigheden. En Jan leerde trouw wekelijks zijn psalmversjes. Net als ik. Ook mijn ervaring met het Gereformeerd (vrijgemaakt) zijn is niet eentje van somberheid. Net als Jan Wolkers zag ik altijd de mooie dingen van het bestaan en ook de mooie dingen van de opvoeding. Misschien komt het wel door de bril die je op zet. Het lijkt misschien wel erg interessant altijd maar op je (Gereformeerde) opvoeding (en het geloof) af te geven; maar als men echt de waarheid en de feiten wil noemen zal men moeten bekennen dat het vaak een warm nest was. Dat je ouders alles voor je over hadden en er altijd voor je waren. Bij de hedendaagse moderne ouders hoef je daar niet meer mee aan te komen. Die hebben met het Kind ook het badwater weg gegooid. ZIJ zijn belangrijk; en de kinderen dienen hoofdzakelijk om HUN belangrijkheid aan te tonen. Tegenwoordig zijn kinderen een stuk van het leven op dezelfde manier zoals daar ook een mooi huis, een dure auto en vele vakanties in passen .

   
10-9-2014 Uit mijn weblog van 8 juli 2009: Het gaat goed met de economie. Hoewel? Minister Bos luidt de noodklok over de EU landen. Hun begrotingstekorten lopen gierend uit de hand en zo komt het Stabiliteitspact (en dus de Euro) in gevaar. Inmiddels gaat de eerste HSL trein rijden. Nou ja; zo’n 160 km. per uur dan. Een beetje harder; wel veel duurder. Een treinkaartje gaat minstens 60 % meer kosten. Maar volgens de economen is dat geen bezwaar; dat hebben de mensen er graag voor over. We moeten in het kader van duurzaamheid ook aan de elektrische auto. De kosten daarvan bedragen minstens 90.000 Euro per auto. En we moeten natuurlijk ook een moderne CV ketel die elektriciteit oplevert. Kosten: minstens twee keer zo duur als een normale HR ketel. En dan heb ik het nog niet eens over de miljarden euro’s verslindende Betuwelijn en hoge windmolens. Waar staan die geldbomen eigenlijk? Het duurt nog even maar dan dondert de hele zaak werkelijk totaal met een grote klap in elkaar"."

   
11-9-2014 Uit mijn weblog van 10 juli 2009: "Het is zover. Alle informatie over uw e- mail-, internet- en belgedrag moet nu een jaar lang worden opgeslagen. Daaronder valt natuurlijk ook internet bankieren. Daarnaast zijn alle gegevens bekend via de Gemeentelijke Basis Administratie. Ook is er informatie opgeslagen in de Elektronische Kind- en Patiënten Dossiers. Daarbij komt nog de data van de OV Chipkaart en het rekeningrijden. In het paspoort moeten nu twee vingerafdrukken verschijnen; opgeslagen in de bijgevoegde chip. De nieuwe pinpassen hebben nu ook een chip. Digitale TV kijkers kunnen worden gevolgd; evenals computer gebruikers. Zoals bij nieuwe software voor digitale decoders en computers. Overal verschijnen camera’s. Men zegt dat je niets te vrezen hebt als je niets te verbergen hebt. Daarbij vergeet men dat er datamining plaats vindt. Aan de hand van data kijkt de overheid of er verdacht gedrag is. Maar wat is de definitie van verdacht gedrag? Naar de VPRO kijken? Boeken van Jan Wolkers lezen? Opmerkingen in je weblog schrijven? Driemaal om je huis heen lopen? Overal op de fiets heen gaan? Volgens mij kan het al verdacht zijn als je je niet zo gedraagt zoals de buurt doet. Dus als je niet naar RTL of SBS kijkt. Of als je niet in een grote SUV rijdt. Deze hele totale (Stasi) controle gaat er voor zorgen dat de mensen zich uit angst als een eenheidsworst gaan gedragen. Vooral niet opvallen. Want je wordt zomaar als een terrorist gezien; als staatsgevaarlijk. En je moet al helemaal niet over je christelijk geloof praten".

   
12-9-2014 Uit mijn weblog van 14 juli 2009: "Ik kom veel luchtkastelen en grote onzin tegen in mijn leven. Juist omdat ik het onzin vind besteed ik er niet veel aandacht aan. Want waarom zou ik me druk maken om iets wat ik onzin vind; waar ik niet in geloof? Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken! Omdat dit mijn uitgangspunt is kijk ik verbaasd op als anderen er blijkbaar anders over denken. Het christelijk geloof hoorde bij mij bij dezelfde onzin. Totaal onzinnig; dus niet de moeite waard om je druk over te maken. Wat ik dan ook niet deed; laat ieder het zijne. Maar mijn verbazing nam toe door het feit dat anderen het christelijk geloof wel aan vielen; terwijl het volgens dezelfde mensen onzin was. Hoe vreemd. Hoe kun je iets aanvallen wat niet eens bestaat? Is dat geen verspilling van energie? Het verbaast me nog steeds. Hoe is het mogelijk dat velen, geleerden en niet-geleerden, bijna dagelijks er mee bezig zijn met bewijzen te komen dat het christelijk geloof onzin is. Zelfs de bussen moeten met anti christelijke teksten worden behangen. Wat een drukte om iets wat niet eens bestaat! Waar komt toch die haat, die intense haat, vandaan? Vragen mensen zich wel eens af hoe het komt dat ze er zo’n afkeer van hebben? Waarom ze er zo vijandig tegenover staan? Ik heb me er als gelovige vaak over verbaasd hoeveel kwaadaardige opmerkingen ik over me heen kreeg omdat ik nu wel geloof. Me er over verbaasd dat ik me altijd moet bewijzen, altijd in de verdediging wordt gedrukt. En dat niet alleen; maar ook nog eens met argumenten die meestal nergens op slaan. Ik kan uiteindelijk alleen maar tot de conclusie komen dat men wel weet dat het waar is maar dat men het onder geen enkele voorwaarde wil accepteren. Willens en wetens niet wil accepteren. De hovaardigheid van de mens die denkt een god in zichzelf te zijn".

   
13-9-2014 Uit mijn weblog van 17 juli 20098: "Het zijn spannende tijden. Dat lijkt niet zo te zijn door de zonneschijn en de vakantievierders. Maar dat is slechts schijn. Er staan wereldomvattende gebeurtenissen voor de deur. De economische crisis is er slechts eentje van. Dat wordt (mede) opgelost door een nieuwe wereldmunt. Verder is er de dreiging van het internationale terrorisme. Dat wordt (mede) opgelost door verregaande controle van alle wereldburgers. Dan is er de energiecrisis. Dat wordt (mede) opgelost door grote zonnepanelen in de woestijn. Maar de grootste dreiging komt uit het Midden Oosten. Voor het einde van 2009 zal de boel daar in lichterlaaie staan. De vraag is wie de eerste (nucleaire) klap zal uitdelen: Iran of Israel. De gevolgen zijn volkomen onvoorspelbaar. In ieder geval zal dit het begin zijn van een nieuwe wereldbrand. De grootste rampenfilms zullen verbleken bij deze Apocalyptische gevolgen. De totaal onverwachte natuurverschijnselen zullen de rest doen. Zelfs de tijden zullen veranderd worden".

   
14-9-2014 Uit mijn weblog van 20 juli 2009: "Hoe een artikel van me van mei 2007 alsnog voor grote opschudding kan zorgen. Het doet me denken aan begin 1990. Toen stelde ik voor om vijf dorpen in Noordoostpolder tegen de andere vijf aan te schuiven. Natuurlijk was dat niet de bedoeling van me. Maar omdat ik het zo (absurd) scherp heb gesteld zijn er daarna wel vele huizen bijgebouwd in alle dorpen. En wat ik zei was niet eens zo vreemd; het was het oorspronkelijke plan van Noordoostpolder. Net zoals er toen al plannen waren voor gemeente Emmeloord. Natuurlijk heb ik niets tegen een voegsel bij een huisnummer. Ik zie het overal. Waar het me omgaat is dat dit bewust zo bij het begin van de polder is gedaan. Willens en wetens is dit zo aan de tekentafels bedacht. En dat is het punt dat ik naar voren heb willen brengen. Natuurlijk hoeven die huisnummers nu niet meer veranderd te worden. Maar het is goed bij de historie van de polder te bedenken hoe alles tot stand is gekomen. Want nog steeds komen er in de geschiedenisboeken over de polder amper arbeiderswoningen voor; boerderijen des te meer. Vreemd dat niemand dat opvalt. Is dat ook nog steeds een bewuste keuze"?

   
15-9-2014 Uit mijn weblog van 26 juli 2009: "De afgelopen tijd zijn de zogeheten “bezette” gebieden in de staat Israel weer uitgebreid in het nieuws. Deze gebieden zijn “bezet” sinds de zesdaagse oorlog in 1967. Daarna kwam ineens de Palestijnse kwestie bovendrijven; voor die tijd niets van vernomen. Volgens mij geldt ook hier het oorlogsrecht; wat de winnaar neemt mag hij behouden. Anders zou Polen zijn vroegere helft van Rusland terug kunnen eisen; en Duitsland het stuk in Polen. Dan zouden de Koerden Koerdistan terug kunnen eisen dat nu verdeeld is tussen verschillende landen. Iedereen weet dat het zo werkt maar Israel wordt bewust voor het blok gezet. De Gazastrook hebben ze enkele jaren geleden al “terug” gegeven en zie wat daar van geworden is".

   
16-9-2014 Uit mijn weblog van 29 juli 2009: "Telecommunicatietoren. De Poldertoren bestaat vijftig jaar. Een noemenswaardig feit. Oorspronkelijk bedoeld als watervoorziening. Nu bestemd als visitekaartje van Noordoostpolder. Maar aan een visitekaartje worden eisen gesteld. Het gaat er niet alleen om de binnenkant voor zo’n slordige 3 miljoen euro te vertimmeren. Het gaat allereerst om de buitenkant. En daar gaat het mis. De hele buitenkant had volgens mij opnieuw gevoegd en gezandstraald moeten worden. Van de hele “aanlichting” is op de A6 amper wat te zien. Verder is al die telecommunicatie apparatuur bovenin geen gezicht. Het begon al in 1976 toen de CAI NOP grote antennes plaatse ten behoeve van ontvangst van Duitse TV. In de loop der jaren is dit helemaal uit de hand gelopen door alle antennes voor het mobiele telefoon verkeer. Natuurlijk zijn daar antennes voor nodig maar dat kan ook op een andere manier. Achter het voormalige postkantoor staat ook een grote mast met antennes. In veel plaatsen heeft men buiten het dorp een grote mast geplaatst. Dat zou ook in Emmeloord kunnen gebeuren. Op die nieuwe mast zouden dan zowel de antennes van de Poldertoren als die van de KPN geplaatst kunnen worden. En de gemiste huur van de verwijderde antennes op de Poldertoren? Ach, dat hele Poldertoren verhaal heeft nu al zoveel gekost; dan kan dit er ook nog wel bij. Je hebt een visitekaartje of je hebt het niet".

   
17-9-2014 Uit mijn weblog van 31 juli 2009: "En weer gaat er een historisch gebouw in Emmeloord tegen de vlakte. Het voormalige Landbouwhuis aan de Deel wordt gesloopt. Dit ten behoeve van de nieuwbouw op de Deel en aanverwante gebieden. Er zijn nog steeds inwoners van Noordoostpolder die denken dat deze (nieuw) bouwplannen van de baan zijn. Forget it! Het gaat nog steeds zoals oorspronkelijk gepland. Pas als projectontwikkelaar ProVast met de gemeente tot een akkoord kan komen over de eventueel gewijzigde plannen wordt het iets anders. Maar dan nog komt er een grote supermarkt; zij het dat dan de bibliotheek en het Muzisch Centrum er boven op komen; en de parkeergarage niet door gaat. En er gaan wat appartementen af van de 137 stuks. Plus dat het de gemeente (lees inwoners!) per jaar een miljoen euro extra gaat kosten. Nou; met de nieuwe bioscoop hebben we alvast een voorbode wat ons in versterkte mate op de Deel te wachten staat. Ik noem dat geen cultuur (plein) meer. Ik noem dat gewoon barbarij".

   
18-9-2014 Uit mijn weblog van 10 augustus 2009: Ben ik nu voor of tegen windmolens? Ik ben VOOR. Altijd al geweest. Maar ik zet soms vraagtekens bij het enthousiasme van sommige mensen. Windenergie is onmiskenbaar beter voor het milieu. Maar de vraag is of dat argument wel mee speelt bij de eigenaren van de windmolens. Jaren geleden kwam iemand bij me langs die het plan had een windmolen te bouwen in de polder. Ik bekeek alle berekeningen en kwam tot de conclusie dat er geld bij moest. Maar wat bleek? Er zat toen 30 % subsidie op de aanschaf van die molen van 1,2 miljoen gulden. Daardoor kon er wel winst worden gemaakt. Windenergie moet; daar ben ik van overtuigd; evenals zonne-energie. Maar dat is lang niet voldoende. Op dit moment wordt er nog geen 5 % duurzaam opgewekt. Meer dan 10 % komt via Franse kernenergie centrales. Dus naast zonne- en windenergie moeten er ook olie, gas en kolengestookte centrales bijkomen, warmtekracht koppeling, aardwarmte en misschien ook nog een kerncentrale. Maar het belangrijkste is dat de vraag vermindert. Men moet alles op alles zetten om zoveel mogelijk energiezuinige apparatuur te maken, betere HR ketels, overal dubbel glas en isolatie en misschien een keertje minder gaan vliegen. Hier hangt aan de wand een grafiek van mijn energieverbruik van de afgelopen 35 jaar. Ondanks alle apparatuur zakt mijn energieverbruik nog steeds". "

   
19-9-2014 Uit mijn weblog van 11 augustus 2009: "“Het college van B en W heeft een ontwerp vastgesteld voor de Beursstraat en het zogenaamde 'Cultuurplein', het plein voor het theater en de bioscoop. De gemeente trekt voor de inrichting van dit gebied maximaal 563.000 euro beschikbaar.” Bron: De Noordoostpolder. Hierbij wordt dan een foto getoond waaruit moet blijken dat er een hele grote ruimte ontstaat. Alsof je met een groothoeklens een foto neemt. Dit is nu weer zo’n voorbeeld van het belazeren van de goegemeente. Op deze manier worden er zaken doorgedrukt die later totaal anders blijken te zijn. Maar de meerderheid van de Raad blijkt erg gevoelig voor deze mooie plaatjes. Er komt een Cultuurplein waar niemand om gevraagd heeft. En de fietsers moeten hun stalen ros nu achter de bioscoop, in de Kon. Julianastraat, gaan parkeren. Nou; dat wordt waarschijnlijk net zo’n groot succes als het fietsparkeren in de Lange Nering! Ligt het nu aan mij of is het inderdaad zo dat er twee werelden zijn; die van de beslissers en die van de inwoners? En blijken die twee werelden mijlenver van elkaar af te liggen"?

   
20-9-2014 Uit mijn weblog van 13 augustus 2009: "En zo zijn de laatste “ouderwetse” fietsparkeerplaatsen in de Lange Nering verdwenen. Daar zullen wel net zulke vrolijke, “duidelijke” fietsenstallingen komen als reeds in Lange Nering West staan. Nou ja, stallingen. Het is amper duidelijk wat het voorstelt. Meerdere malen is er in de Raad over gesproken wat er met de fietsen in de Lange Nering moet gebeuren. En dat de “foutparkeerders” eindelijk eens aangepakt moeten worden. Maar het is met regels altijd zo: als ze duidelijk en logisch zijn houden mensen zich er wel aan. Maar niet op deze manier. Voorbeeld: wat moet een fiets zonder standaard? Waar moet die staan? Als er veel fietsen staan is daar al geen plaats meer voor. Wat was er eigenlijk fout aan de oude standaards waar iedereen netjes de fiets neerzette? En dan die plannen voor fietsparkeerplaatsen aan de Kon. Julianastraat. Denkt men nu werkelijk dat scholieren daar hun fiets neerzetten en een eind gaan lopen naar het busstation? Dat is nog nergens vertoond! Begin volgende week wordt het voormalige Landbouwhuis gesloopt. Daarom wordt de Deel een maand afgesloten. Zo krijgen we alvast een voorproefje van wat ons te wachten staat als de hele Deel op de schop gaat".

   
21-9-2014 Uit mijn weblog van 17 augustus 2009: "Vanmorgen foto´s gemaakt van de voorbereidingen op de Deel voor de bouw van het nieuwe busstation. De halve Deel is er voor afgezet. Verder bekeek ik het begin van de sloop van het historische Landbouwhuis. Er zijn nog steeds mensen die denken dat de bouwplannen op de Deel niet doorgaan. Forget it! In november neemt de Raad een nieuw besluit. Het is kiezen uit twee kwaden. Of 10.000 vierkante meter winkelruimte op de Deel met 137 appartementen er boven plus ondergrondse parkeergarage. Of wat minder appartementen maar dan wel het Muzisch Centrum en de bibliotheek bovenop de grote, nog te bouwen supermarkt op de Deel plus bovendeks parkeren. In het laatste geval moet de gemeente minstens een miljoen euro per jaar extra voteren. Soms vraag ik me af wat de achterban van de centrum CU wethouder hierover denkt. Maar ik heb de indruk dat het ze niets interesseert. Ze zijn al lang blij dat hun vrijgemaakte club een wethouder mag leveren. Tijdens de verkiezing van 2006 zei de voorzitter van de SGP me dat hij eigenlijk alleen maar tijdens de verkiezing in de Lange Nering komt. Soms…..".

   
22-9-2014 Uit mijn weblog van 18 augustus 2009: "Volgens de Provast centrumplannen moet er op de met winkels en appartementen vol te bouwen Deel ook ruimte komen voor een zogeheten horecaplein. Want er moet reuring in het centrum komen. Niemand weet echter nog hoe dit horecaplein er uit komt te zien. Wel is bekend dat het daghoreca wordt. Geen lawaai op de avond want dat vinden de bewoners van de nieuwe appartementen natuurlijk niet goed. De vraag is welke horecabedrijven daar willen zitten. Bij de voormalige Kroon en bij de Cocobar waren ooit leuke terrasjes aanwezig; evenals bij de voormalige Luifel in de Lange Nering. Deze zijn gewoon opgelost in het niets. De afgelopen jaren zijn er al vijf horecazaken uit Lange Nering West verdwenen en nu ook nog eentje uit Lange Nering Oost. Wat overblijft zijn zaken met wat terrasjes die overal zomaar losjes op straat staan. Dat is natuurlijk geen gezicht. Inmiddels is er nu een “terras” bijgekomen van Eindeloos. Al met al maakt het een trieste indruk. Het hangt allemaal als los zand aan elkaar. Er zit geen visie achter. Terrasjes horen bij elkaar op een plein. En laat daar nu al een uitstekend plein voor zijn: Het Kettingplein. Als het bestemmingsplan iets wordt aangepast kunnen daar meer horecazaken komen. Elke keer als een huidige zaak verdwijnt kan er horeca in. Zo is het ook in Deventer bij de Brink gebeurd. Er kunnen diverse terrasjes verschijnen voor zowel dag- als avondhoreca. Als het Kettingplein zo een gezellig plein wordt is er ook geen behoefte meer aan een zogeheten Cultuurplein waarvan eigenlijk niemand weet wat dat precies moet voorstellen".

   
23-9-2014 Uit mijn weblog van 21 augustus 2009: "Fietsstewards.....dat zal ze leren! Nou gaan we het krijgen..fietsstewards. Dacht ik eerst dat de ons zeer stellig beloofde Zuiderzeelijn stewards aan boord zou krijgen, dacht ik daarna dat we met Superbusstewards over de middenberm zouden vliegen, blijken het nu ineens fietsstewards te zijn. Een prachtig woord; een prima PR voor Noordoostpolder. Komt dat zien! Fietsstewards op de Deel! In het kader van de centrumplannen moeten de fietsers hun fietsen nu netjes in het getraliede fietsenhok op de Deel zetten. Anders kan de nieuwe busrestauratie er niet gebouwd worden. Bestemd voor reizigers van al die bussen die alleen maar overdag op werkdagen rijden. Dat vereist een super busrestauratie met uitgebreid terras. Maar om nog even terug te komen op de fietsstewards. Zij moeten er zorg voor dragen dat de fietsers hun fietsen inderdaad op de daarvoor bestemde plek netjes neerzetten. En niet zo maar ergens neerzetten als ze des morgens de bus moeten halen. Het moet hier wel een keurige plaats blijven! Maar gelukkig stralen de fietsstewards tussen 06.00 en 10.00 uur zoveel gezag uit dat de desbetreffende scholieren gedwee de duidelijke bevelen zullen opvolgen. Net zoals ze dat gaan doen als straks alle fietsen aan de kant van de Kon. Julianastraat geparkeerd moeten worden. Ordnung muss sein! Al moeten we daarvoor desnoods ook twintig fietsstewards aanstellen. Ligt het nu aan mij of wordt het hier echt met de dag gekker?".

   
24-9-2014 Uit mijn weblog van 2 september 2009: "Zoals ik reeds eerder in deze weblog schreef staat er thans in de Beursstraat een zwarte doodskist; een crematorium (zonder schoorsteen). Blijkbaar is zwart in tegenwoordig. Want het nieuwe busstation op de Deel wordt nu ook zwart; ook model doodskist. Wie de tekeningen ziet schrikt zich rot. Pal tegenover het oude Domeinkantoor. Dit zal het centrum extra bruisend maken! Welke fantasieloze figuren bedenken toch zoiets? En straks moeten er bovenop de nieuwe supermarkt op de Deel het Muzisch Centrum en de bibliotheek verschijnen. Veel protest van deze instellingen zal er wel niet komen daar zij beiden van gemeentelijke subsidies afhankelijk zijn. En de inwoners van de polder? Gelaten slaan ze het allemaal gade. Stilletjes hopend dat het niet zo erg zal worden; dat het wel mee zal vallen. Maar het zal niet meevallen; het wordt allemaal nog veel erger".

   
25-9-2014 Uit mijn weblog van 7 september 2009: Men is druk bezig nieuwe grote buizen van de waterleiding aan te leggen vanaf de Poldertoren tot aan de achterkant van het theater. Dit vanwege het feit dat er geen buizen meer onder de Deel mogen lopen omdat daar spoedig gebouwd gaat worden. Hoe precies; dat beslist de Raad in de november vergadering. Inmiddels is in de Lange Nering Oost de aloude Kroon gesloopt. De bar van Gunter de Vries waar ondermeer Hans Juffermans en Barry Blanchet hebben gewerkt. De naam is later vele malen veranderd; de laatste namen waren Houtweg en Awesome. Eigenlijk is het raar. Oorspronkelijk zouden alle panden aan die kant worden gesloopt om meer in lijn te komen met de Polderhof. Maar dat zou toch te duur worden. Nu zijn echter toch diverse panden gesloopt, de voormalige Kroon, bloemenzaak Flora en Klappe Makelaardij. Er zijn nu verderop al net zulke grijze tegels aangelegd als in Lange Nering West. Eens zien of deze ook zo gauw vies en vuil worden. Bepaald geen goede uitstraling!","

   
26-9-2014 Uit mijn weblog van 14 september 2009: "Uit het Rapport "Emmeloord Centrum centraal", een Onderzoek naar de financiële beheersing van het centrumplan Emmeloord van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder komt een onthutsend beeld naar voren. "In zijn algemeenheid is de gelatenheid waarmee door diverse geïnterviewden wordt gesproken over de programmatische en financiële bijstellingen en de oplopende prognose van het te verwachten exploitatietekort opvallend". Concreet betekent dit dat er enorme kostenoverschrijdingen zijn waar men zich niet al te druk over maakt. Ook loopt de planning uit de pas en worden er veel zaken (gedwongen?) bijgesteld. Het zij zo. “We zien wel waar het schip strandt” of “Na ons de zondvloed”. Ik vind dit behoorlijk onverantwoordelijk gedrag en vraag me af welke consequenties dit voor de bevolking van Noordoostpolder gaat hebben. Ach ja, na de komende gemeenteraadsverkiezing is meer dan de helft van de raadsleden verdwenen. Dus ze zoeken het maar mooi uit allemaal!".

   
27-9-2014 Uit mijn weblog van 17 september 2009: "Twintig ambtelijke werkgroepen willen op twintig terreinen twintig procent aan kosten besparen. Laat ze dan maar eens beginnen met het stoppen van het bouwen van windmolens. Want die lopen op niet op wind maar op subsidie. Dankzij het veel misbruikte woord Duurzaamheid worden hier binnenkort in de buurt ook zo’n honderd mega windmolens gebouwd. Duurzaamheid? Welnee. Goed voor het spekken van de kas van zestig boeren plus verdere investeerders. Het Rijk, lees de belastingbetaler, mag de subsidies betalen. Verder schieten de inwoners er amper wat mee op want ook dit megalomane windmolenpark zal nog geen 1 % van de Nederlandse energiebehoefte dekken. En dankzij de te bouwen kolencentrales kunnen we straks zelfs energie exporteren omdat we dan een netto overschot hebben. Maar er is hoop. Ik meende vernomen te hebben dat ook de hoge kosten van windmolens onder de loep worden genomen. Eindelijk gerechtigheid!

   
28-9-2014 Uit mijn weblog van 23 september 2009: Het CDA heeft ten langen leste het licht gezien. Gisteravond werd in commissie 2 de Woonvisie besproken. De heer Suelmann hield een indringend betoog. Daarbij ondersteund door een artikel waarin stond dat starterswoningen in Kampen vanaf 120.000 Euro gebouwd gaan worden. Dat is betaalbaar voor 1 modaal inkomen. In een heftig betoog hield de heer Suelmann wethouder van der Est voor dat de Noordoostpolder te dure starterswoningen bouwt. Vreemd dat andere partijen het daar niet mee eens waren. Zowel Groenlinks als ChristenUnie denken dat er geen vraag is naar goedkopere woningen. En de VVD vindt dat de grondprijs verlaagd moet worden. Ik denk dat de toekomst zal leren dat de vraag naar goedkope woningen zal stijgen. De vraag naar appartementen zal tot 2015 evenwel behoorlijk terug vallen. Nog steeds bouwen op de Deel? Vreemd dat gisteravond de kapitalisten voor goedkopere woningen waren en de socialisten juist voor duurdere woningen". "

   
29-9-2014 Uit mijn weblog van 25 september 2009: Men is al weken bezig om de waterleidingbuizen te verleggen van onder de Deel nu via Onder de Toren en de Kon. Julianastraat. Daartoe zijn er twee dikke buizen naar hoek Espelerlaan / Kon. Julianastraat gelegd, daar is eentje aan een bestaande leiding gekoppeld, de andere zal doorlopen tot achter het Voorhuis. De bewoners van de Kon. Julianastraat krijgen nu alvast een voorproefje van wat hun straks nog verder allemaal te wachten staat. De mooie groene struiken aan de overkant zijn nu al verwijderd door de bulldozer te behoeve van de geul waar de nieuwe buis in moet. Het leggen van deze buizen is het bewijs dat de bouwactiviteiten op de Deel definitief zullen doorgaan. Ook nu zijn er nog steeds inwoners die denken dat, vanwege het slinkende inwoneraantal, de plannen betreffende de Deel in de ijskast zullen belanden. Forget it! Binnen een paar jaar staan er grote gebouwen op de Deel van 15 meter hoog. En de evenementen? Nou, die moeten op het aan te leggen evenementenplein komen. Ja ja, de bezwaarschriften van de omwonenden liggen al klaar. Eindconclusie; met de bouw op de Deel is het gedaan met het sociale leven in Emmeloord!". "

   
30-9-2014 Uit mijn weblog van 27 september 2009: "Er zij een terras…In Lange Nering Oost moet een nieuw terras verschijnen. Niets bijzonders toch? Het terras van de Coco bar wordt naar de openbare weg verplaatst. Want daar moet het winkelend publiek geen last meer van hebben. Het terras van voormalig Awesome is, met Awesome zelf, totaal verdwenen. Dus komt er tegenover bloemist Flora een fonkelnieuw terras. En dat niet alleen; er wordt ook speciaal een horecabedrijf voor gebouwd. Een nieuw horecabedrijf om dat toekomstige drukke dagterras te bemannen. Met uitzicht op de niet aangebrachte luifels van bloemist Flora. Wanneer wordt die chaos trouwens in de oorspronkelijke staat hersteld? Ik snap er niet veel meer van. Er komt een horecaplein op de Deel. Er komt horeca op het Cultuurplein. Maar er is amper horeca op het Kettingplein. En nu komt er een nieuw terras in Lange Nering Oost. Sorry dat ik het niet meer snap…".

   
1-10-2014 Uit mijn weblog van 2 oktober 2009: Dus nu gaat het dan toch echt gebeuren! De Noordoostpolder wordt opgestuwd in de vaart der volkeren! Het seniorendorp is achter de verre einder verdwenen. De Zuiderzeelijn is een stille dood gestorven. Van de Superbus wordt niets meer vernomen nu Heerenveen, Drachten en Groningen toch een spoorlijn willen. Het Masterplan Sport ligt onder vuur. De bibliotheek en het Muzisch Centrum willen niet verhuizen naar de Deel. Bloemist Flora wil geen luifels. De nieuwe tegels in Lange Nering Oost zijn al net zo goor als de tegels in Lange Nering West; over uitstraling gesproken! De projectontwikkelaar voor het nieuwe recreatiepark de Corridor / Wellerwaard heeft afgehaakt. De nieuwe wijk Emmelhage, het visitekaartje van de polder, is maar niet vol te krijgen. En nu krijgen we als klap op de vuurpijl een race circuit. Groter dan in Assen en Zandvoort. Voor minder doen we het natuurlijk niet! Dat zijn me nog eens ambities! Daar kan geen voegen van de Poldertoren tegenop!". "

   
2-10-2014 Uit mijn weblog van 7 oktober 2009: "Het gaat goed in het centrum van Emmeloord. Werden er eerst twee grote waterleidingbuizen omgelegd vanwege de bebouwing op de Deel; vandaag moesten die nieuwe leidingen worden aangesloten. Maar bij het blootleggen van een oude leiding knapte die. Het gevolg was dat bijna de hele polder zonder water kwam te zitten. En alle straten rondom de Poldertoren stonden vol water. Straten werden afgezet; en urenlang pompte men het water weg. De ingang van het dure restaurant boven in de Poldertoren is helemaal weggespoeld. Dat gaat dus goed. De vraag is wat ons nog meer staat te wachten aan (financiële) tegenvallers zodra men met de bebouwing op de Deel gaat beginnen. Dan zal de puinhoop in het centrum werkelijk niet te overzien zijn. Maar ach, dan is driekwart van het college en driekwart van de raad allang verdwenen".

   
3-10-2014 Uit mijn weblog van 11 oktober 2009: "Ik ben nu halverwege in het boek “Ondergang”van Dr. J. Presser; over de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom. Ik citeer enkele passages die gaan over jongeren die naar Duitsland werden getransporteerd: “De lezer zal wel niet veronderstellen dat nu alle Joden mochten trammen naar het Centraal Station. Jongens en meisjes van 16 jaar af moesten lopen, enkelen van het z.g. Betondorp af, een grote afstand. Er is geen maan, de verduisterde stad is zwart. Hun familie mag niet buitenshuis komen om afscheid te nemen, niet op de stoep. Als de straatdeur dichtgaat is alles afgelopen. De ouderen onder de lezers zullen zich nog wel die nachtzwarte stad herinneren, volkomen uitgestorven, daardoorheen die paar trams met sinistere, zwakpaarse verlichting; de historicus moet vechten tegen de verleiding, met veel woorden deze opkomst voor de danse macabre te schilderen, die lezers, vooral de jongeren onder hen, te doordringen van het onuitsprekelijke trieste, lugubere van die gestalten in het duister, op weg naar een vreselijke, een ontzettende dood”.

   
4-10-2014 Uit mijn weblog van 14 oktober 2009: "De kogel is door de kerk. Het absurde plan om de bibliotheek en het Muzisch Centrum te verhuizen en bovenop de nieuwe supermarkt aan de Deel te plaatsen is van tafel. Dit totaal mesjogge idee zou de polderbevolking dan ook nog eens een miljoen euro extra per jaar gaan kosten. De stukken doornemend zie ik dat het enthousiasme bij de bibliotheek en het Muzisch Centrum niet al te groot was. De planningstechnische en juridische risico’s zijn groot en lastig beheersbaar. Dus het College heeft volgens mij nu het enig juiste voorstel aan de Raad gedaan. Het is me niet geheel duidelijk wat dit nu voor de oorspronkelijke bouwplannen op de Deel gaat betekenen".

   
5-10-2014 Uit mijn weblog van 15 oktober 2009: "Het drama van de Deel. Toen wethouder Leo Voorberg zo’n twee jaar geleden in functie trad was dat volgens hem ondermeer om nog iets aan de bouwplannen op de Deel te kunnen veranderen. In mei jl. vernamen we dat de bibliotheek en het Muzisch Centrum verplaatst zouden worden naar de Deel; boven op de nieuwe te bouwen grote supermarkt. Er zouden minder appartementen komen en de parkeergarage zou worden vervangen door een parkeerdek. Zo zou er een zogeheten Cultuurplein ontstaan vanwege de synergie van de aanwezige culturele instellingen. Maar het is inmiddels (alweer) anders gelopen. De bibliotheek en het Muzisch Centrum zijn niet zo enthousiast over deze plannen, die plannen zijn zelfs wat onduidelijk (te krappe ruimte, geen duidelijk voordeel, te snelle beslissingen) en ook de financiele onderbouwing laat te wensen over. Het gaat allemaal veel te veel geld kosten. Dus komt nu het oorspronkelijke plan van Provast weer in beeld: minstens 137 appartementen, een ondergrondse parkeergarage en de grote supermarkt. De vraag is of de kredietcrisis nog roet in het eten zal gooien. Maar aangezien het hele project op voorhand al is doorverkocht vrees ik dat we met dit drama blijven zitten".

   
6-10-2014 Uit mijn weblog van 26 oktober 2009: "Hedenavond ben ik weer naar een openbare commissievergadering in het stadskantoor geweest. Na de pauze werd er over Emmeloord Centrum gesproken. Een honderd duizend euro kostend rapport heeft uitgewezen dat het moeilijk zal gaan om het Muzisch Centrum en de bibliotheek in de plannen voor Emmeloord Centrum op te nemen. Dus die komen niet bovenop de grote te bouwen supermarkt op de Deel. Wat er dan wel met het Muzisch Centrum en de bibliotheek moet gebeuren moet een nieuw, honderd en vijftig duizend euro kostend, rapport gaan uitwijzen. Wethouder Voorberg opperde dat het nieuwe Muzisch Centrum misschien boven op het theater van het Voorhuis gebouwd kan worden. Maar dat zag hij als iets voor de volgende raadsperiode. Iemand op de publieke tribune zei: “Dan ben jij geen wethouder meer!”. Ikzelf vond dat het zo langzamerhand met de dag gekker begint te worden. In ieder geval is de kans groot dat de oorspronkelijke plannen van projectontwikkelaar Provast helemaal doorgaan".

   
7-10-2014 Uit mijn weblog van 29 oktober 2009: "Dat is me nog eens een goed terras voor de Coco bar! Had men voor de renovatie van Lange Nering Oost de beschikking over een mooi groot overdekt terras; thans zal men genoegen moeten nemen met een terrasje aan de straatkant; van zo’n 4,5 bij 4,5 meter; midden tussen de aldaar geparkeerde auto’s. Het is bijna niet te geloven dat men de Coco bar het terras in de winkelstraat ontnomen heeft terwijl even verderop een gloednieuw terras zal verschijnen. Dat moet bemand gaan worden door een nieuw horecabedrijf dat thans op de plaats verschijnt van de afgebroken bar Awesome v/h de Kroon. Ik heb al eerder beweerd, en dat blijf ik beweren, dat er geen hond op dat nieuwe terras zal gaan zitten".

   
8-10-2014 Uit mijn weblog van 30 oktober 2009: "Het wordt steeds duisterder met de nieuwbouwplannen op de Deel. Oorspronkelijk zouden er 137 appartementen komen, meer dan 10.000 vierkante meter winkels en kantoren, een ondergrondse parkeergarage en een grote supermarkt. Vervolgens kwam er een onderzoek naar de mogelijkheden om de bibliotheek en het Muzisch Centrum bovenop de supermarkt te bouwen; en de parkeergarage te vervangen door een parkeerdek. Dit plan werd (voorlopig) onhaalbaar geacht. Dus werd terug geschakeld naar het oorspronkelijke plan; zoals vastgelegd in het contract met Provast. Inmiddels zijn er alweer wijzigingen op komst. De ondergrondse parkeergarage blijkt toch niet door te gaan. En er komen ook minder appartementen. En de wijziging van de bestemmingsplannen moet ook nog door de raad. Op dit moment lijkt er geen touw meer aan vast te knopen. Het begint er sterk op te lijken dat deze raad, en dit college, de hete aardappel doorschuift naar de volgende raad en een nieuw college".

   
9-10-2014 Uit mijn weblog van 3 november 2009: "Vandaag heeft De Noordoostpolder mijn ingezonden brief geplaatst: “Er is een honderdduizend euro kostend onderzoek gehouden om te kijken of en hoe het Muzisch Centrum en de bibliotheek konden verhuizen van hun huidige plek naar de Deel; bovenop de te bouwen grote supermarkt. Uiteindelijk bleek uit dit onderzoek dat het geen haalbare kaart is. Toch wil men deze beide instellingen naar het centrum halen. De bibliotheek zou in de buurt van de Deel moeten komen. En wethouder Voorberg suggereerde het Muzisch Centrum maar bovenop het bestaande theater te bouwen. In ieder geval gaan de oorspronkelijke bouwplannen voor de Deel door projectontwikkelaar Provast zonder protest van de bevolking nu volledig door: minstens 137 appartementen, meer dan 10.000 vierkante meter winkels en kantoren, een ondergrondse parkeergarage en een grote supermarkt. De vraag is of de kredietcrisis nog roet in het eten zal gooien. Maar aangezien het hele project al op voorhand is doorverkocht vrees ik dat dit drama zich volledig zal voltrekken. Volgens de wethouder ligt dat nu echter allemaal op het bordje van de nieuwe raad.”

   
10-10-2014 Uit mijn weblog van 3 november 2009: "Het drama van de Deel. Zo blijf ik het noemen. Of een tien jaren plan. Halverwege dit jaar leek het dat de Samenwerking Overeen Komst (SOK) op de schop zou gaan vanwege de verhuizing Muzisch Centrum en de bibliotheek naar de Deel. Maar dit plan is voorlopig van tafel. Definitief zou een betere uitdrukking zijn. Dus is het oorspronkelijke plan weer van kracht. Daarvan is nu het nieuwe bestemmingsplan Emmeloord Centrum verschenen. Daarin staat nadrukkelijk nog de ondergrondse parkeergarage vermeld plus ook gebouwen van twee lagen boven de winkels en een gebouw van vijf lagen. Om dit alles nog tegen te kunnen houden moeten er nu stevig onderbouwde bezwaren en/of zienswijzen ingediend worden. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat vanwege de economische crisis zowel projectontwikkelaar Provast als de gemeente deze enorme bebouwing niet meer zien zitten en gezamenlijk een soberder plan gaan presenteren".

   
11-10-2014 Uit mijn weblog van 15 november 2009: "De Rabobank wil niet dat in het voorontwerpbestemmingsplan “Emmeloord centrum 2, herziening Centrum” de aan haar panden toegekende bestemming “dienstverlening/detailhandel” wordt veranderd in “dienstverlening”. De Rabobank schijnt in onderhandeling te zijn met een grootwinkelbedrijf. Indien er zich een bedrijf als Vendex (V & D) zou willen vestigen dan blijft dat mogelijk. Jarenlang heeft de Rabobank protest aangetekend tegen de nieuwbouw op de Deel. De nieuwste ontwikkelingen schijnen er op te duiden dat de Rabobank haar huidige plek zou willen verlaten. Dat krijg je er nu van als de nieuwe bebouwing zo dicht op de Rabobank komt te staan"!

   
12-10-2014 Uit mijn weblog van 18 november 2009: "Hedenavond ben ik een uurtje bij de zogeheten inloopavond van de Windkoepel Noordoostpolder geweest. Daar sprak ik enige tijd met iemand van Essent. Hij beweerde dat het windmolenpark bij Urk 1,5 % van de benodigde stroom in Nederland gaat leveren. En dat we 5 % atoomstroom uit Frankrijk importeren. Volgens hem wordt er door de investeerders 880 miljoen euro opgebracht voor de 100 windmolens. Het Rijk legt er 116 miljoen bij. De winst voor de investeerders ligt in de stroom opbrengst waarvan het Rijk 3 eurocent per KWh subsidie bijlegt. De molens kunnen per stuk binnen 24 uur worden gebouwd. Op zee wordt er een buis van 50 meter in de bodem geslagen die als platform dient waar de molen met 198 meter masthoogte op komt te staan. De opbrengst van het park is maximaal zo’n 470 MWh. Genoeg voor 400.000 huishoudens. Als het niet waait is het zeer gemakkelijk de (backup) turbines (gas/kolen) snel op te starten. Later liet iemand zien dat men op Urk amper last van de molens heeft. Maar dit plaatje was (bewust?) erg wazig. En deze persoon was ook onduidelijk over de geluidsoverlast (47 Lden). Hoewel hij toegaf dat het een gemiddelde is; waarin ook de stilte is verwerkt als de molen stil staat."

   
13-10-2014 Uit mijn weblog van 11 december 2009: De fractie ChristenUnie - SGP begint zich nu ook zorgen te maken over de bouwplannen op de Deel. Aanpassing plannen de Deel met behoud van de ambitie voor een levendig ‘stadshart.’. Nou, dat is dan rijkelijk laat. Die bezinning had er twee jaar geleden moeten zijn toen ze een wethouder gingen leveren die de bouwplannen voor de Deel ging uitvoeren terwijl ze daar juist faliekant tegen waren. En nu dus weer. Wordt het spelletje nu opnieuw gespeeld. Net voor de verkiezingen ineens weer vraagtekens bij de Deel zetten. Men is nog schijnheiliger dan ik al dacht. Vier jaar geleden waarschuwde ik al voor deze plannen. Maar men vond dat ik moeilijk deed, ook toenmalig wethouder Jan Mulder die zich groen en geel ergerde aan mijn ingezonden brieven. Maar de tijd zal het leren. De nieuwe raad en het nieuwe college mag de rotzooi opruimen. En nu is men, net voor de verkiezingen, bezig te redden wat er nog te redden valt. Nu is men bezorgd, nu kijkt men bezorgd. Maar het is te laat, de hele Deel is verkloot. En de polderinwoners, die zijn honderd procent tegen! Ik hoop op een grote afstraffing bij de komende gemeenteraadsverkiezing."

   
14-10-2014 Uit mijn weblog van 13 december 2009: "Wethouder Voorberg heeft enkele maanden geleden zeer enthousiast het zogeheten “shared space” geïntroduceerd. Dat houdt in dat er wat minder gescheiden banen voor bijv. fietsers en voetgangers zijn. Waar dit toe heeft geleid is duidelijk te zien na de renovatie van Lange Nering Oost. Het daar aanwezige fietspad, dwars door het voetgangers gedeelte, is nu verdwenen. Maar omdat er wel fietsers doorheen moeten heeft men nu lichte markeringen op de weg aangebracht. Volgens mij snapt geen hond dat je in de Lange Nering tussen die markeringen wel mag fietsen en daarbuiten niet. Het zou interessant zijn te volgen wat er gebeurt als een fietser daar bekeurd wordt. Want welke borden geven aan dat je binnen die markering wel mag fietsen maar daar buiten absoluut niet? Waarom is de gemeente altijd zo onduidelijk in deze zaken; net als met die belachelijke fietsenstallingen?".

   
15-10-2014 Uit mijn weblog van 18 december 2009: "Gisteravond kreeg wethouder Willy Schutte een motie van treurnis aan zijn broek (14 voor; 12 tegen). Hij had als CDA ér een brief geschreven naar het CDA Urk en het CDA Tweede Kamer. Daarin pleitte hij ervoor dat Urk de nuloptie inzake het windmolenpark zou loslaten en meer moest inzetten op aanpassingen rond Urk. Anders is de kans groot dat de hele nuloptie compleet van tafel wordt geveegd. Zijn fout was daarbij dat hij als wethouder had ondertekend. Dan moet het een totaal collegiaal B & W standpunt zijn. En dan gaat wethouder Voorberg er over. Gedurende anderhalf uur werd er over gepraat en zei wethouder Schutte dat de brief niet geschreven had mogen worden. Maar partijen vonden dat niet voldoende en de fractie CU/SGP diende, bij monde van Andries Poppe, een motie van treurnis in. Ik had het niet gepikt als ik Schutte was geweest. Hij is komende lijsttrekker van het CDA. Ik had me rustig laten wegsturen; en dan maar zien wat er van komt. Schutte komt toch gewoon als enige van het huidige college in het nieuwe college terug".

   
16-10-2014 Uit mijn weblog van 3 januari 2010: "Nou, dit gaat weer goed met de OV-Chipkaart. Leek het er even op dat alleen ik Gekke Henkie was; nu blijk ik toch wel medegenoten te krijgen. De studenten hebben nog amper hun OV-Chipkaart geactiveerd. En de automaten kunnen het nu al niet aan. En de helpdesk ook niet. Ze moeten hun reisrecht op de nieuwe kaart ook nog opladen. En natuurlijk altijd in- en uitchecken. Nou, dat zijn die studenten helemaal niet gewend. Een kaart op zak was altijd voldoende. Waarom zouden ze dan nu wel in- en uitchecken? Dat maakt voor hen toch niets uit? Ze hebben helemaal geen saldo op de kaart staan (wat terug geboekt moet worden) maar een studenten reisrecht. Dus we wachten nu op het volgende drama op 1 februari a.s. Daarna kan staatssecretaris meisje Tineke Huizinga de Tweede Kamer weer eens proberen uit te leggen waarom die OV-Chipkaart er zo nodig moest komen. En dan hebben we het nog niet eens over dit jaar waarin alle treinreizigers de OV-Chipkaart moeten gaan gebruiken. Ik zou zo zeggen: Weg met die kaart! ".

   
17-10-2014 Uit mijn weblog van 17 januari 2010: "Windmolens; je bent er voor; je bent er tegen; of het maakt niet uit. Persoonlijk heb ik niets tegen windmolens. Er staan er al aardig wat in de polder. Prima! Niks mis mee. Tot 1998 kon bijna iedere boer een molen op zijn erf (laten) plaatsen. Maar toen werd er een einde gemaakt aan het solitaire beleid. Het zou beter zijn als alle molens bij elkaar zouden staan; een windmolenpark aan de dijk. Ook nog niks mis mee. Maar toen begon het uit de hand te lopen. Molens werden groter en groter; ook de geleverde vermogens. Er zijn nu molens beschikbaar van minstens 200 meter hoog. En die leveren steeds meer vermogen. De boeren die geen solitaire molens meer mochten plaatsen mochten wel anticiperen in het nieuwe windmolenpark; 100 stuks aan de dijk en rondom Urk; 200 meter hoog. Omdat het vermogen maar toe bleef nemen viel het park niet meer onder gemeentelijke regels maar onder rijksregels. Minister Maria van der Hoven gaat er nu over. De boeren praten uiteraard heel serieus over het milieu maar ze bedoelen dat ze een rendement van 15 % gaan halen vanwege een gegarandeerde minimum kWh prijs. Dat willen ze en niets anders! Daarom zit de Windgroep ook altijd met een advocate op de publieke tribune als er in het gemeentehuis weer eens over het windmolenpark wordt vergaderd. De advocate schrijft alles op; niet over de CO2 besparing maar over de uitlatingen van wethouder Voorberg. Want ze willen beginnen; ze willen winst. Dat de hele Nederlandse bevolking over een paar jaar wel 40 % extra over hun energierekening moet gaan betalen zal ze een zorg zijn. Als het geld hun kant maar uitkomt. Maar o wee als je er wat van zegt! Dan krijg je alle eco hogepriesters over je heen. Want het milieu is de nieuwe religie. En zolang je daar in gelooft komen alle subsidiestromen naar je toe; in dit geval ruim een miljard".

   
18-10-2014 Uit mijn weblog van 19 januari 2014: "Morgenavond (woensdag) is er een extra (raadsbrede) openbare commissievergadering vanaf 19.30 uur die gaat over de laatste ontwikkelingen betreffende Emmeloord Centrum. Hedenmiddag zagen we hoe de woordvoerder van Provast alle wethouders en de desbetreffende ambtenaren op de hoogte bracht van de nieuwste ontwikkelingen. Wat er precies is besproken zullen we morgenavond wel vernemen. De vraag rijst of Provast misschien in zwaar weer verkeert. En of ze daardoor minder gaan bouwen op de Deel. Contract is natuurlijk contract maar als beide partijen water bij de wijn doen zou er beweging in kunnen komen. Maar welke beweging, en welke consequenties dat heeft, blijft voor mij alsnog koffiedik kijken".

   
19-10-2014 Uit mijn weblog van 20 januari 2010: "Hedenavond ben ik naar een brede raadscommissie geweest aangaande de plannen voor Emmeloord Centrum. Wethouder Voorberg, een ambtenaar van de gemeente, ProVast en een architect toonden de nieuwe plannen. Er zijn nu twee modellen te weten A en B. De ondergrondse parkeergarage gaat definitief niet door. En het aantal van 137 appartementen gaat terug naar 30. Nu wil men bovenop de supermarkt een parkeerdek; met drie parkeerlagen; of op de gehele bebouwing een parkeerdek met één parkeerlaag. Er moeten nu 360 auto's kunnen parkeren. En er moet een overdekte fietsenstalling voor 1.000 fietsen komen. Zowel aan de kant van het busstation, als voor het Voorhuis als aan de Rabokant zijde wordt er iets van de bebouwing afgeknabbeld. Maar het zogeheten horecaplein wordt minder rond; en kleiner. Alle partijen mochten vragen stellen. De Politieke Unie zei dat in deze verkiezingstijd sommige partijen tegen bouwen op de Deel zijn. Hij vroeg wat dat dan ging kosten. Nou; dat zou de gemeente een strop van minstens 15 miljoen euro op leveren. Nou en? Dan maar alle, telkens weer door ProVast gewijzigde, plannen door de strot laten duwen? Het lijkt er sterk op dat de Raad dit nieuwe ProVast brok gewoon in één keer helemaal zal doorslikken. En de nieuwe Raad zoekt het daarna maar lekker zelf uit".

   
20-10-2014 Uit mijn weblog van 31 maart 2010: "Ik was weer eens helderziend in mijn weblog; zie onderstaande posting van 8 november 2008 . Er is inderdaad een nieuw terras aangelegd in de Lange Nering Oost. Maar er komt geen horeca in het nieuw gebouwde pand. Nee; er komt een uitzendbureau in. Dus dat hele terras heeft geen zin meer; dat is voor niets aangelegd. Maar dan de CoCo Bar. Daar heeft men het terras verwijderd. De bezoekers moeten nu maar aan de wegkant op een zogenoemd nieuw “terras” gaan zitten; met een dikke boom er tussen in. Als ze pech hebben zijn er zelfs auto’s op hun terras geparkeerd. Heeft men op het gemeentehuis eigenlijk wel enig idee wat horeca precies betekent? Of komen de beleidsmakers nooit in de plaatselijke horeca?".

   
21-10-2014 Uit mijn weblog van 16 april 2010 `Kletspraat van een kleuterklasje: Het collegeprogramma is klaar. De kiezersvreemde combinatie CDA, CU/SGP, PvdA en D66 heeft via ronkende marketingtaal en fleurige reclameteksten een stuk gewrocht waar de honden geen brood van lusten. Daarbij vliegen de raarste termen je om de oren zoals Powered by Noordoostpolder en Het Nieuwe Werken. Zo zet je de polder nog eens goed op de kaart! Inhoudelijk staan er vele zaken in waar de Vrije Poldermensen het absoluut niet mee eens zijn.Wij willen niet dat er extra woningen op boerenerven worden gebouwd. Geen boerenkoninkrijkjes. Wij willen geen groot windmolenpark in de buurt van Urk. Hoezo energiepolder? Wie heeft dat nu weer bedacht?Wij willen niet dat ProVast maar zijn gang kan gaan op de Deel. En dat onder de noemer van Stadshart Emmeloord. Hoe origineel! “De inwoners van de gemeente Noordoostpolder willen een aantrekkelijk, sfeervol en bruisend stadshart met een aansprekend aanbod van winkels en horeca. Winkels, horeca en wonen op De Deel bieden daartoe het noodzakelijke extra potentieel. Vanaf nu spreken we van het Project Stadshart Emmeloord dat in 2013/2014 wordt opgeleverd”. Aldus een paar geciteerde volzinnen uit het collegeprogramma. Nou; dat idee van een groot terras in Lange Nering Oost getuigt al van fata morgana luchtspiegelingen. En dan moet er nog een horecaplein op de Deel komen? Papieren werkelijkheden! Wij willen geen krankzinnige Superbus. De Q Liner werkt prima. Weer zo’n maf idee van mensen die nooit in het openbaar vervoer zitten. En zo kan ik wel doorgaan. De termen vliegen je om de oren zoals: duurzaam vervangen door generatiebestendig. Gelardeerd met termen zoals People, Planet en Profit. Als het niet zo’n serieuze zaak was zou je in lachen uitbarsten. En dan nog het IGW. Daar zitten politie, Carrefour, Mercatus en gemeente in. Maar waar blijven de eigen woningbezitters? Die maken 70 % van het totaal uit. Of zorgen eigen woningbezitters niet voor overlast? Is dat niet stigmatiseren van de huurders? Dat hele IGW stelt niets voor; alleen maar op papier en bij de “interessante” vergaderingen`.

   
22-10-2014 Uit mijn weblog van 28 april 2010: De Koepel Windpark Noordoostpolder gaat de komende twintig jaar de dorpen Nagele, Tollebeek, Espel, Creil en Rutten jaarlijks een maatschappelijke bijdrage van 10.000 euro per dorp schenken. Deze bijdrage wordt besteed aan lokale projecten en activiteiten. De burgers van Noordoostpolder (tevens Urk en Lemmer) kunnen maximaal samen voor 20 % investeren. Het verbaast me in hoge mate dat een project dat tot bijna een miljard euro aan subsidie kan gaan kosten zomaar een miljoen euro daarvan weg geeft. Dat lijkt heel nobel van deze windkoepel maar het is natuurlijk gewoon belastinggeld wat men doorschuift; om op deze manier goede sier te maken. Want men wil door deze geste, en door de mogelijkheid mede te investeren, het verzet tegen dit kolossale windmolen doeltreffend de kop in drukken". "

   
23-10-2014 Uit mijn weblog van 3 mei 2010: "Hedenmiddag ben ik bij de installatie van de zesde burgemeester voor Noordoostpolder “Aucke van der Werff” in het gemeentehuis (met een overvolle publieke tribune) geweest. Hiervoor was hij burgemeester van het 11.000 zielen tellende Het Bildt. Hij werd ingezworen door de commissaris der Koningin van Flevoland Leen Verbeek. Er werden diverse toespraken gehouden; waaronder eentje van onze kersverse nieuwe burgemeester. Persoonlijk vond ik de toespraak van burgemeester Kroon van Urk de beste. Hij sprak namens het burgemeesteroverleg van de zes gemeenten in Flevoland. Daarbij benoemde hij ook het windmolenpark. “Men is er voor als ze niet in het zicht staan”. De vrouw van de burgemeester heet Aline Netjes. Haar oom was raadslid NOP, Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid (voor abortus wetgeving gestemd in 1981). Haar nicht was vriendin van mijn zus Stijnie. Op zo’n middag spreek je zomaar vijf burgemeesters: Willem ridder van Rappard, Aucke van de Werff, Jacob Reitsma, Jaap Kroon en Dick Stellingwerf. En dat onder het genot van rode wijntjes en lekkere hapjes. Het parool is: “Zien en gezien worden”. Toch?".

   
24-10-2014 Uit mijn weblog van 10 mei 2010: "Vanavond in de commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken vragen gesteld over het glasvezelnetwerk: “De afgelopen jaren zijn er in Nederland in veel plaatsen supersnelle glasvezelnetwerken aangelegd. Ook in de provincie Flevoland wordt nu in diverse gemeenten (zoals in Dronten) dit breedband netwerk uitgerold. Via een glasvezelnetwerk zijn snellere verbindingen mogelijk voor internet, HD TV, zorginstellingen, bedrijven, telewerken, cameratoezicht, enzovoort. Mijn vragen: Bent u van mening dat een glasvezelnetwerk belangrijk is voor de inwoners van onze gemeente?Wilt u stimuleren dat ook hier een glasvezelnetwerk wordt aangelegd? Wilt u als gemeente zoveel mogelijk medewerking verlenen indien een supersnel breedband aanbieder hier dit netwerk wil realiseren?” Wethouder Schutte gaf als antwoord dat de gemeente zich daar niet mee bezig houdt en ook zuinig aan moet doen. Na afloop hoorde ik dat wethouder Poppe zich op deze vragen had voorbereid. Ze dachten blijkbaar dat ik deze vragen op de dinsdagavond zou stellen. Anders was wethouder Poppe vanavond wel aanwezig geweest. De hele sfeer was vanavond wat gespannen. Dat kwam niet door de eerste aanwezigheid van burgemeester Aucke van der Werff maar door vragen van Willem Keur (VVD) over IChallenge".

   
25-10-2014 Uit mijn weblog van 16 mei 2010: "Er worden in mijn weblog bij tijd en wijle de meest vreemde voorspellingen gedaan. Bijvoorbeeld vier jaar geleden al uitgebreid berichten over de komende ramp betreffende de bebouwing op de Deel en dat ProVast nu de baas is in Emmeloord-Centrum. Rare verhalen natuurlijk. En dan een jaar voor september 2008 al voorspellen dat er een grote economische crisis komt. Wat een onzin! Is toch helemaal niet gekomen? En dan die verhalen over de daling van de waarde van de euro. Weer zo’n raar verhaal. Ook dat is toch niet uitgekomen? Nee, deze weblog moet eens ophouden met die rare voorspellingen over komende zonsverduisterende aswolken en dreigende oorlog in het Midden Oosten. Allemaal bangmakerij! Laten we het eens over onze vakanties en RTL soaps hebben; over de werkelijke wereld. In plaats van allerlei onzinnige uitspraken te doen"

   
26-10-2014 Uit mijn weblog van 18 mei 2010: "Gisteravond was er in de raadzaal van het gemeentehuis, naast het Groenbeleidsplan en de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, ook een presentatie van DE-ON; het duurzame energie- en ontwikkelingsbedrijf. Dat wil er voor gaan zorgen dat de provincie Flevoland energieneutraal wordt. Eigenlijk willen ze dat realiseren met investeerders maar voorlopig willen ze ook alle subsidiepotten “leegtrekken”. Aldus een ex-medewerker van een failliet gegane, gebakken lucht producerende, alternatieve energie verkondigend bedrijfje wiens website altijd opgefleurd was met indrukwekkende duurzaamheids kretologie. Maar dat terzijde. Ik gaf ze een raadsel. Kan er uit een kas, waar grijs gas in gaat, groene stroom komen? Dat wisten ze gelukkig; dat kan niet. Ondanks de stroom subsidie. Van de weeromstuit gaven ze mij een raadsel op. In de nacht gaat er vanuit Frankrijk atoomstroom naar Noorwegen. Daarmee wordt water opgepompt. Krijgt Nederland daardoor overdag groene stroom uit Noorwegen? Ik stelde voor de zaken zo eerlijk mogelijk voor te stellen en alle opsmuk weg te laten. Ze kunnen deze nieuwe plannen en projecten blijkbaar gaan uitvoeren door de gelden van de verkoop van Essent en Nuon. Volgens hen is Flevoland nu al voor 53 % zelfvoorzienend voor wat betreft de energievoorziening. Ik blijf echter wantrouwend".

   
27-10-2014 Uit mijn weblog van 20 mei 2010: Als de lokale omroep alhier zijn medewerking wil verlenen om commissie- en raadsvergaderingen via het kabel TV netwerk uit te zenden zijn er vele mogelijkheden. Op dit moment is de studio onderin de flat Nijenbeek niet rechtstreeks met de kabel verbonden. De verbinding gaat via ADSL wat niet altijd een goede geluidskwaliteit geeft. Met (financiële) medewerking van de gemeente zou er een echte aansluiting op het kabelnet kunnen komen; ook geschikt voor TV signalen. Radio Noordoostpolder zou dan een testbeeld kunnen uitzenden met een geluidssignaal; dat naar de zender in de Golfslag gaat. Bij eigen uitzendingen in het weekend kunnen er webcams meedraaien; zoals overdag bij Omroep Flevoland. Het aantal luisteraars via de TV zou wel eens een veelvoud kunnen zijn van het huidige aantal. Bij commissie- en raadsvergaderingen wordt er vanuit het gemeentehuis een signaal op internet gezet. Die beelden kunnen in de studio van Radio Noordoostpolder worden ontvangen en daar direct het kabelnet op worden gezet". "

   
28-10-2014 Uit mijn weblog van 27 mei 2010: "Gisteravond was de eerste raadsvergadering in Noordoostpolder onder leiding van burgemeester Aucke van der Werff (met ambtsketen). Op de agenda stond ook Emmeloord-Centrum (wensen en bedenkingen). De partijen VVD, PU, ONS en PVVP konden zich niet vinden in dit raadsvoorstel (wilden het punt eigenlijk van de agenda af) en kwamen na de schorsing met twee moties: eentje van PU/VVD/ONS/PVVP en eentje van de PVVP. Beiden werden met 10 voor en 16 tegen verworpen. Het agendapunt (mogen we het nu al Plan B noemen?) werd aangenomen met 16 voor en 10 tegen. De bebouwing op de Deel komt zo steeds dichterbij. Na afloop nog leuk nagepraat over de reünie van de Chap".

   
29-10-2014 Uit mijn weblog van 1 juni 2010: "Mijn vragen in de BFE commissie: “Al meer dan 25 jaar functioneren in onze gemeente de Omroep voor Zieken en Ouderen en de Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder geheel afzonderlijk naast elkaar. Er is amper samenwerking; alleen zo nu en dan een gezamenlijk programma op Koninginnedag en een paar uur OZO uitzending op de zaterdagmorgen. Beide omroepen hebben hun studio’s nog steeds op aparte locaties; in het Muzisch Centrum en in de flat Nijenbeek. Hoewel ze twee verschillende doelgroepen bedienen is het in velerlei opzicht toch wenselijk dat er een betere en brede samenwerking komt; in ieder geval op facilitair gebied. Voor wat betreft de lokale omroep uiteraard binnen de grenzen die de Mediawet stelt. Misschien is er dan tevens (beperkte) lokale TV mogelijk. Mijn vragen: Is het college van mening dat een betere en brede samenwerking tussen beide omroepen een duidelijke meerwaarde voor onze inwoners kan opleveren? Wil het college enige druk op beide besturen uitoefenen om te onderzoeken wat er, binnen de grenzen van de Mediawet, zoveel mogelijk gezamenlijk kan worden gedaan? Kan het college bij de jaarlijkse gemeentelijke subsidie de nadrukkelijke voorwaarde stellen dat meer en betere samenwerking een vereiste is?”

   
30-10-2014 Uit mijn weblog van 1 juni 2010: "Gisteravond heb ik in de commissievergadering Bestuur, Financiën en Economie in het vragenuur drie vragen gesteld over een eventuele samenwerking tussen Radio Noordoostpolder en de Omroep voor Zieken en Ouderen; speciaal voor wat betreft op facilitair gebied. Ik vond dat bij de subsidieverlening deze eis gesteld zou mogen worden. Persoonlijk denk ik (als 1 van de oprichters van Radio Noordoostpolder; 25 jaar geleden) dat beide omroepen gezamenlijk in het Muzisch Centrum zouden moeten zitten. Dat is een openbaar gebouw waar veel mensen komen en is ook een bar aanwezig om na te praten. Verder denk ik dat beide omroepen perfect gezamenlijk van de technische ruimte gebruik zouden kunnen maken (dat idee had ik 35 jaar geleden al). Uiteraard is de inhoudelijke kant verschillend; de lokale omroep moet zich voor wat de programmering betreft aan de regels van de Mediawet houden. Maar de samenwerking zou nog verder kunnen gaan. De “ziekenhuizen” in Emmeloord hebben geen overnachtingen meer. De uitzendingen van de OZO zijn daar dus niet meer voor bestemd. Toch zouden die programma’s de zieken weer kunnen bereiken; overdag; als herhaling; op het kabelnet. Radio Noordoostpolder mag best via de ether een ander programma uitzenden dan via de kabel. Voor de ether gelden strengere regels; daarom zit Omroep Flevoland er overdag op. Maar via de kabel kunnen overdag uitstekend programma’s voor zieken en ouderen worden gebracht. Verder zou vanuit het Muzisch Centrum ook (beperkt) een TV uitzending kunnen komen; het staat in ieder geval dichtbij het gemeentehuis voor de raads- en de commissievergaderingen. In ieder geval moet de strijdbijl worden begraven tussen Radio Noordoostpolder en de OZO. Men zit er niet voor zichzelf, als hobbyclub, maar voor de hele polder gemeenschap".

   
31-10-2014 Uit mijn weblog van 10 juni 2010: Alle partijen praten altijd over het openbaar vervoer. Dat daar aandacht aan moet worden besteed. In de polder gaat het ook goed. Bus 141 stopt straks niet meer in het centrum van Ens, zoals het hoort voor het openbaar vervoer, maar buiten het dorp op een rotonde. Zeer verstandig voor kinderen en ouderen! Vervolgens rijdt deze bus naar het oude station van Kampen. Gaat deze bus in 2012 ook naar het nieuwe station van de Hanzelijn in Kampen Zuid? Nee dus. Ik vraag me in gemoede af welke mensen straks gebruik gaan maken van het ongevraagde station helemaal buiten Kampen Zuid in een weiland. Hoe komen de passagiers daar? Op de fiets of met de auto. Als ze met de auto willen komen kun je beter direct doorrijden want intercity’s stoppen daar niet. En met de fiets is het een behoorlijk eind vanuit het centrum van Kampen. Wie verzint er toch allemaal van zulke ondoordachte constructies? Ik weet het! Mensen die zelf nooit met het openbaar vervoer gaan! Kampen en Zwolle laten nu over het oude spoor een tram rijden. Ik voorspel dat daar meer mensen mee zullen reizen dan met die dure, totaal onnodige, Hanzelijn"."

   
1-11-2014 Uit mijn weblog van 17 juni 2010: "Dus er komen nu 86 windmolens langs de Polderdijk met elk een vermogen van 7,5 MW? Dat is dan dus 645 MW. Een gemiddeld huishouden neemt minstens 3.000 KWh af. Daar kunnen dus maximaal 215.000 huishoudens op draaien; beslist geen 400.000. In de nacht gaat er atoomstroom vanuit Frankrijk naar Noorwegen. Daar wordt het water in de waterbekkens mee opgepompt. Overdag zorgen die waterbekkens voor stroom die als groene stroom naar Nederland gaat. Bij Luttelgeest komen kassen waar grijs gas in gaat; en groene stroom uit komt. Via een kleurstof? Verder krijgen we nog eens 10 % atoomstroom uit Frankrijk. Groene stroom haalt amper 3 %. Wie houdt hier nu wie voor de gek?".

   
2-11-2014 Uit mijn weblog van 19 juni 2010: Het vermogen van het nieuwe windmolenpark bij Urk is 86 x 5 = 430 MW. De productiefactor (rendement) is 21. Dat is 21 % van 430 MW = 90 MW. Over een jaar is dat 8766 uur x 90 MW = 788 miljoen KWh. Daar kunnen 225.000 huishoudens elektriciteit van krijgen. Omdat dit windmolenpark aan zee verschijnt is de aanname dat de opbrengst wel eens 30 tot 50 % hoger kan zijn. Dus tussen de 292.500 huishoudens en 337.500 huishoudens. De hele opbrengst is grotendeels natte vinger werk. Dat de Koepel Windenergie Noordoostpolder van het hoogste aantal huishoudens is uitgegaan is omdat ze ook van de hoogst haalbare subsidie wilden uitgaan". "

   
3-11-2014 Uit mijn weblog van 26 juni 2010: "Hoe verkoop je een centrum? Telkens weer verschijnen er modellen en ontwerpen van Emmeloord Centrum. En telkens weer blijkt de werkelijkheid weerbarstiger. Er zou een terras in Lange Nering Oost komen. Er is een open plek gekomen maar geen horeca; slechts een uitzendbureau. De bloemist die weigert glazen luifels aan te leggen is beloofd dat er iemand van de gemeente langs zou komen om tot een oplossing te komen; nog steeds niemand gezien. De Coco bar heeft nu een terras aan de straatzijde; met een boom in het midden. Er staan regelmatig auto’s op. Niemand van de bezoekers van de Coco bar wil daar gaan zitten. Daarom staan er ten einde raad maar zitjes aan de winkelkant. Er zouden vier lichtzuilen bij de ingang van het Voorhuis komen; met de ijzeren vogels er bovenop. Nou; dat komt nu vlak voor Eindeloos te staan. De reden: alles is veel te ruimtelijk getekend. In werkelijkheid is er veel minder ruimte waardoor er van die prachtige overzichten niets terecht komt. En ook als je de vergelijking tussen het bioscoop gebouw en de parkeerplaatsen aan de kant van de Kon. Julianastraat bekijkt zie je dat dat zo nooit zal gebeuren. Hoe is het toch mogelijk dat een meerderheid van de Raad blindelings achter deze onzinnige plannen aan loopt?".

   
4-11-2014 Uit mijn weblog van 30 juni 2010: "Dat Emmeloord Centrum bruist wist ik al wat langer maar dat de Poldertoren (volgens de VVV site) van binnen ook bruist was me tot op heden onbekend. Waar dat bruisen precies op slaat blijft me echter duister. Misschien dat het bij de Poldertoren een bruisend gevoel geeft dat je flitsende busbanen moet oversteken om er überhaupt te kunnen arriveren. En misschien is het bruisende in Emmeloord Centrum wel het volkomen ontbreken van windschermen bij de diverse terrasjes. Want waarom zou je nu windschermen nodig hebben? Het waait hier toch nooit? Ook hebben we bruisende terrasjes in Lange Nering Oost; ja daar, met die onderbroken glazen luifel reeks. Het nieuwe terras is daar voor Piet Snot aangelegd. Welke koekenbakker heeft dat daar geprojecteerd? Kuiper Compagnons soms? Toen ik de architect een jaar geleden vroeg of dat daar wel zin had vroeg de onverlaat aan mij: “Bent u belanghebbende?”. Ik zei: “Nee hoor, ik woon hier al zestig jaar”. En dan het nieuwe terras van de Cocobar; nu aan de straatzijde. Al vallen de mussen van het dak van de hitte; daar gaat werkelijk niemand zitten. Met die boom in het midden. En meestal een geparkeerde auto er op. De bezoekers van de Cocobar zitten aan de voorkant; aan de winkelkant; zoals het hoort. De koekenbakker Kuiper Compagnons heeft dit alles met zoveel verve gebracht dat de meerderheid van de Raad hier knikkebollend achteraan is gehobbeld. Maar ja; die meerderheid komt blijkbaar nooit in het centrum; die zit op hun riante boerderijen; elders in de polder. En maar mooi praten over het indrukwekkende horecabeleid. Weten ze eigenlijk wel hoe ze dat woord moeten schrijven? ".

   
5-11-2014 Uit mijn weblog van 1 juli 2010: "Vanavond met Gerard bijna twee uur bij een voorlichtingsavond van de Windkoepel Noordoostpolder in de Bowling-partycentrum “De Ducdalf” in Espel geweest. Hier waren vele windboeren en mensen van Economische Zaken aanwezig. Ik vroeg eerst om een berekening van de jaarlijkse opbrengst. Men rekende mij voor dat het circa 1,4 miljard kWh per jaar is. Dat ga ik nog eens nauwkeurig narekenen. Verder bleek dat de windmolens buitendijks 148,5 meter hoog worden en de windmolens binnendijks 198,5 meter. De lage molens hebben een vermogen van ca. 3,5 megawatt. De hoge molens hebben een vermogen van 7,5 megawatt. Gemiddeld kom ik dan op circa 5 megawatt per molen. Als er 86 molens komen is het vermogen 430 MW. Als de geluidsnormen in de nacht worden overschreden gaan de molens langzamer draaien; dan worden ze afgeremd. Als de molens, vanwege de zon, teveel slagschaduw geven worden ze (automatisch) stilgezet. De bouw binnendijks duurt een maand per molen. Dus pas na zo’n drie en een half jaar staan alle binnendijkse molens er. Buitendijks gaat iets sneller. Voor het fundament wordt er een dikke buis vijftig meter de grond in getrild. Volgens de participanten (windboeren, RWE en projectontwikkelaars) zijn er geen problemen voor de dijken en het kwelwater te verwachten. De subsidie is afhankelijk van de markt opbrengst. Stijgt de kWh prijs dan vermindert de subsidie. De subsidie is uitsluitend om een minimum kWh prijs opbrengst te garanderen. Vreemd dat Green Choice zulke lage prijzen rekent. Moet ik ook nog eens doorrekenen. Volgens de mensen van Economische Zaken hoeft de Tweede Kamer niet meer over de subsidie aanvraag te beslissen. Van de andere politieke partijen was uitsluitend de fractievoorzitter van D66 aanwezig: “Voortschrijdend inzicht”.

   
6-11-2014 Uit mijn weblog van 11 juli 2014: Er schijnt een gemeentelijk horecabeleid te zijn. Dat is dan zeker achter een bureau bedacht. Want de werkelijkheid is van een geheel andere orde. Er komt in het geheel geen horecaplein op de Deel. In arren moede moet het “cultuurplein” deze functie nu maar vervullen. Nou; in de voormalige apotheek komt echt geen horeca. En bij het nieuw aangelegde (grote) terras in Lange Nering Oost komt ook geen horeca. En het nieuw aangelegde “terras” voor zowel de Bottom en de Cocobar dan? Dat “terras” aan de straatkant biedt de ruimte van welgeteld twee auto’s. Die er dan ook vaak geparkeerd staan omdat niemand ziet dat het terrasjes zijn. Zelfs de gemeente niet want men wilde er al fietsparkeerplaatsen van maken. Windschermen plaatsen mag ook niet; het waait hier blijkbaar nooit. Wordt er eigenlijk wel eens gekeken hoe dat in andere gemeenten toe gaat"? "

   
7-11-2014 Uit mijn weblog van 29 juli 2010: Toen ik vanavond mijn gebruikelijke fietsroute ondernam viel het me op dat het centrum behoorlijk uitgestorven was; ondanks de vele renovaties dan wel opwaarderingen. Zelfs de terrasjes van Voorhuis, Eindeloos en Halte 24 boden een lege aanblik. Maar de vier leeuwen rondom de watertoren bleven stoïcijns voor zich uit staren. Hedenmiddag zijn Annelies en ik naar mijn geboorteplaats Kampen getogen. Bij het station zagen we de verkoolde resten van dancing De Buitenwacht. Zowel Esther als ik (in mijn vroegere jaren) zijn daar vaak geweest. Ik maakte er foto’s van; ook van het station dat binnenkort geen station meer is. De reizigers uit Kampen moeten dan naar Kampen Zuid waar midden in een weiland een halteplaats voor de Hanzelijn wordt gecreëerd; voor uitsluitend stoptreinen. We wandelden de brug over met de gouden raderen. Het was weer Kamper Ui dag. In de Oudestraat was braderie. We liepen het hele eind af totdat we in een kerk kwamen. Vanwege de vermelding van psalmen op het bord had ik het goed geraden dat er zondagmiddag een Bonder dominee heeft gepredikt. Hoewel die nu samen op weg gegaan is; tenzij hij Hersteld Hervormd is. Er zijn nu 31 geloofsgemeenschappen in Kampen en twee Theologische Hogescholen. Ik trof oud-RAF medewerkers die nu voor RAF Kampen werken. Ze wisten nog dat ik vroeger altijd de nieuwste gadgets wilde hebben. We dronken cappuccino op het horeca terras midden in de Oudestraat. Een terras met horeca rondom; zoals het hoort! Terras rondom de Deel en GEEN BEBOUWING OP de Deel!"."

   
8-11-2014 Uit mijn weblog van 31 juli 2010: "Gisteren was het bijzonder gezellig in het centrum van Emmeloord. Vanwege de aangename temperatuur was het erg druk op de zomermarkt in en rondom de Lange Nering. De kraamhouders deden goede zaken en alle terrassen zaten vol tot laat op de avond. Ik ben zowel ’s morgens (met Sieberen), ’s middags (met Leen) als ’s avonds (met Annelies) Emmeloord in geweest. Na afloop van de zomermarkt was ik zowel bij de Bottom/Cocobar als op het terras van Eindeloos. Weer thuis, rond enen, hoorde ik dat er een minderheidskabinet komt van CDA en VVD; met gedoogsteun van de PVV. Dat vind ik dus drie keer niks. Het is me een groot raadsel waarom VVD en CDA dit willen. Zijn principes dan niets meer waard? Nou ja; zo’n minderheidskabinet geef ik hooguit 100 dagen".

   
9-11-2014 Uit mijn weblog van 25 augustus 2010: "Gisteravond is er in de commissie Woon Omgeving een ongekend felle discussie gevoerd. De Partij van Vrije Poldermensen kwam, mede namens de overige oppositie partijen VVD, Politieke Unie en ONS Noordoostpolder, met een initiatiefvoorstel Actie “Bestemming De Deel”. Het betreft een zeer uitgebreide volksraadpleging aangaande de planvorming voor De deel. Hierbij was een begroting van € 5.000 gevoegd. Volgens een vier jaar geleden aangenomen motie zou ¾ hiervan door de gemeente betaald moeten worden en ¼ uit de verstrekte fractiegelden voor de 4 partijen. De coalitie partijen hakten hier ongemeen fel op in. Waarom we tegen bouw op De Deel zijn. En of we wel weten wat we aan de projectontwikkelaar moeten betalen bij wijziging van het plan (B). Zo werd op voorhand het hele voorstel afgekraakt. Helga Wiedijk (PvvP) kon de meeste vragen pareren; bijgestaan door VVD, PU en ONS. Wethouder Wouter Ruifrok toverde ineens een plan uit de hoge hoed; een Communicatieplan. De gemeente wil dit plan ontwikkelen om zo het contact met haar inwoners te verbeteren. Of te herstellen? Na een zinderend discussie uur werd de vergadering gestopt. Volgende week wordt in het Presidium beslist of dit agendapunt in stemming moet worden gebracht. En dan is het de vraag of inderdaad een derde van de Raad voldoende is om dit budget te verstrekken aan deze voorgenomen volksraadpleging".

   
10-11-2014 Uit mijn weblog van 9 september 2010: "De Noordoostpolder heeft mijn reactie geplaatst: “Jelle Visser CU/SGP vindt dat de mensen in 2006 beter hadden moeten opletten met betrekking tot de Deel. Beste Jelle, dat hebben ze gedaan. Ze hebben in 2006 massaal op CU/SGP gestemd omdat deze partij tegen de plannen aangaande de Deel was. Maar toen in 2007 de CU/SGP een wethouder kon leveren bleken de bezwaren tegen de plannen als sneeuw voor de zon verdwenen. Wethouder Voorberg ging de plannen voortvarend uitvoeren. De mensen hadden beter moeten opletten. Inderdaad!”.

   
11-11-2014 Uit mijn weblog van 9 september 2010: "Alle partijen praten altijd over het openbaar vervoer. Dat daar aandacht aan moet worden besteed. In de polder gaat het ook goed. Bus 141 stopt straks niet meer in het centrum van Ens, zoals het hoort voor het openbaar vervoer, maar buiten het dorp op een rotonde. Zeer verstandig voor kinderen en ouderen! Vervolgens rijdt deze bus naar het oude station van Kampen. Gaat deze bus in 2012 ook naar het nieuwe station van de Hanzelijn in Kampen Zuid? Nee dus. Ik vraag me in gemoede af welke mensen straks gebruik gaan maken van het ongevraagde station helemaal buiten Kampen Zuid in een weiland. Hoe komen de passagiers daar? Op de fiets of met de auto. Als ze met de auto willen komen kun je beter direct doorrijden want intercity’s stoppen daar niet. En met de fiets is het een behoorlijk eind vanuit het centrum van Kampen. Wie verzint er toch allemaal van zulke ondoordachte constructies? Ik weet het! Mensen die zelf nooit met het openbaar vervoer gaan! Kampen en Zwolle laten nu over het oude spoor een tram rijden. Ik voorspel dat daar meer mensen mee zullen reizen dan met die dure, totaal onnodige, Hanzelijn".

   
12-11-2014 Uit mijn weblog van 21 september 2010: "De Superbus: Weer zo'n krankzinnige uitvinding waar de mensen, die compleet op het openbaar vervoer zijn aangewezen, niets aan hebben. Het is gewoon onmogelijk dat dit voor dezelfde tarieven kan als men thans voor bijv. de Interliner betaalt. Met toverwoorden zoals duurzaamheid wordt dit subsidie slurpende monster ons door de strot geduwd. En de politiek kijkt weer verheugd en blij: kijk ons weer eens goed bezig zijn! Maar werkelijk goed bezig zijn is overal een normale goede busverbinding hebben, goedwerkende OV automaten in de bussen en OV chipkaarten die dan ook nog eens in alle dorpen en bij busstations op te laden zijn. Eerst maar eens de gewone "aardse" problemen oplossen voordat we met luchtfietserij "ruimtelijk" gaan denken.

   
13-11-2014 Uit mijn weblog van 22 september 2010: Vanavond in de commissie Samenlevingszaken werd er door de voorzitter van de OZO, Bas Stuy, aan het eind van zijn insprekers betoog zomaar een Tweet van Offringa (van 16 september) geciteerd: “Is OZO met kamikaze actie bezig? Op 11/11/11 (gekkengetal) commerciële omroep OZO? Met marktconforme huurprijs? Wie verzint er toch zoiets?”. Daarbij werd er gezegd dat een burgerraadslid een voorbeeld functie moet hebben. Waarvan Akte!".

   
14-11-2014 Uit mijn weblog van 28 september 2010: "Vandaag zou er in elk huis-aan-huis-blad De Noordoostpolder een antwoordkaart zitten met drie uitgebreide vragen over De Deel; 19.000 stuks. Deze actie heet “Bestemming De Deel” en is georganiseerd door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de Politieke Unie, ONS Noordoostpolder en de Partij van vrije Poldermensen (gezamenlijk 12 zetels in de raad). Helaas hebben veel mensen deze antwoordkaart niet ontvangen omdat de kaart vaak niet bijgesloten was of omdat de kaart niet meegeleverd werd vanwege een NEE JA sticker op de brievenbus. Dit wordt de komende dagen opgelost. De drie vragen zijn: 1. Wat gaat er volgens u gebeuren met De Deel? 2. Wat wilt u in de toekomst kunnen doen op De Deel? 3. Hoe kan de gemeente inwoners het beste bij planvorming betrekken?".

   
15-11-2014 Uit mijn weblog van 8 oktober 2010: "Grote opschudding donderdagavond tijdens de raadsvergadering van Noordoostpolder. Nadat de raad had besloten een voorstel van het college over het plein De Deel af te wijzen werd dat via een omweg weer teruggedraaid. Wethouder Ruifrok wees na het besluit op de nadelige financiële gevolgen en droeg een nieuw besluit voor".

   
16-11-2014 Uit mijn weblog van 16 oktober 2010: "Gisteravond werd in de raadzaal van het gemeentehuis de uitslag getoond van de volksraadpleging over De Deel die vier oppositiepartijen hebben gehouden: VVD, PU, ONS en PvvP. De zaal zat stampvol met burgemeester, wethouders, raadsleden, oud (burger) raadsleden en veel publiek. Januari, Helga en Berthoo presenteerden het geheel: over het verleden van De Deel en de uitkomsten van de enquete. Er zijn totaal zo’n 1.750 reacties ontvangen, ongeveer 450 stuks digitaal; de rest via antwoordnummer. Uit de reacties blijkt dat bijna de helft van de bevolking nog steeds niet weet wat er op De Deel gaat gebeuren. En meer dan de helft vindt dat de communicatie beter moet. Dat vooraf de plannen aan de inwoners voorgelegd dienen te worden. Teun Nijdam (PvdA) maakte weer wat hatelijke opmerkingen. Ook het CDA. Anderen waren het wel met ons eens. Zowel Janmarc als Helga en Berthoo konden alle vragen goed pareren. Na precies een uur konden we terug kijken op een succesvolle actie. De mensen bleven nog uitgebreid bij de maquette van Provast staan kijken".

   
17-11-2014 Uit mijn weblog van 20 oktober 2010: "Meningen en gevoelens hebben vaak de overhand op keiharde feiten. Dat zie je steeds vaker bij krantenartikelen. Dat zie je ook steeds vaker bij duurzaamheid. Onder deze noemer worden zaken doorgedrukt die zogenaamd goed zijn voor het milieu.In werkelijkheid verdienen veel mensen hier een dikke boterham aan en interesseert het milieu ze geen biet.Wil je nu je zin doordrijven? Gebruik dan het toverwoord duurzaamheid. Want bij duurzaamheid gaan de oogkleppen op. En gooi er nog het woord (een stukje) werkgelegenheid tegenaan. Dan zit je helemaal goed! Ik hoop dat dit nieuwe Kabinet een hele duidelijke rekenmachine heeft die onomwonden aangeeft dat windenergie in werkelijkheid uitsluitend gebakken lucht is".

   
18-11-2014 Uit mijn weblog van 25 oktober 2010± Jaarlijks vinden vele evenementen plaats op De Deel zoals kermis, Nacht van oranje, Koninginnedag, finish avondvierdaagse, kerstmarkt, pieperfestival, woonbeurs, enzovoort. Bij de bouwplannen van Provast wordt continu gesteld dat al deze evenementen op het nieuwe evenementenplein kunnen plaatsvinden. Dat klinkt goed. Maar intern is al lang besloten dat dit helemaal niet gaat gebeuren. Veel evenementen zullen op een andere plaats worden gehouden; en dus niet meer in het centrum. Er zijn mensen die erg onder de indruk zijn van de propagandakrant over De deel die door Provast is uitgegeven. In werkelijkheid zal blijken dat de bevolking een vette worst is voorgehouden maar dat men in werkelijkheid behoorlijk op de koffie zal komen. Ik voorspel nu al dat we enorme spijt van deze bouwplannen zullen krijgen.

   
19-11-2014 Uit mijn weblog van 30 o0ktober 2010: "Hedenmiddag vervoegde ik mij bij de door diesel aangedreven energietruck; gestationeerd bij het buurthuis Espelervaart. Buiten speelde een drumband om zo het energie gebruik alvast driftig af te remmen. Binnen stond men heel serieus gebogen over een energiebesparingskaart. Door middel van elektronische blokken kon men de energiebesparing tot zich nemen. Ik keek en zag dat de besparing kon oplopen tot boven mijn maandelijkse energieverbruik. Voorwaar; een wonder. Ik stelde deze heer dan ook de vraag wat zijn jaarlijks gasverbruik was. Dat wist hij niet. “Ik woon op een huurflat in Eindhoven en heb stadsverwarming”. Juist ja. Om twaalf uur opende wethouder Andries Poppe dit gebeuren via een megafoon; gadegeslagen door grotendeels energiemedewerkers, de pers en wat wijkbewoners. Na wat prachtige volzinnen werd het geopend met een sirene. De brandweer was er niets bij. Pas nadat ik dat een paar keer nadrukkelijk had gevraagd gaf men toe dat het geen geld bespaart maar geld kost. Voordat ik verdere vragen kon stellen werd ik afgeserveerd. Dit zijn heel serieuze zaken; daar moet je geen grapjes over maken. Daarom weigerde ik ook een interview voor Omroep Flevoland. Mijn cynisme had eens van het scherm af kunnen spatten. Later op de middag las ik dat je met spaarlampen hoogstens € 70 kunt besparen. Dat is heel wat anders dan de niet onderbouwde gemeentelijke stelling van minstens € 131. Energiebesparing is prima maar de sprookjes er omheen niet".

   
20-11-2014 Uit mijn weblog van 2 november 2010: "Vanavond was er in het gemeentehuis een interactieve bijeenkomst over Ontwikkeling sector Recreatie en Toerisme in Noordoostpolder. De presentatrice vertelde dat de mensen terug willen naar basic maar wel graag meer luxe. Dat ze gaan voor duurzaamheid maar wel graag willen reizen; en niet met het OV dus. In luxe verblijven terug naar de natuur of zoiets. Zo ging de inleiding maar door met deze tegenstrijdigheden. Later moesten vijf groepjes in aparte (achter) kamertjes vragen over de gewenste recreatie in de polder beantwoorden. Het schijnt dat 55 plussers zeer creatief zijn en veel willen verteren in deze prachtige polder. Vooral wellness is populair. Volgens mij moeten ze nodig eens iets aan hun geestelijke wellness doen. De wereld wordt met de dag gekker. Wordt er nog wel eens een boek gelezen?".

   
21-11-2014 Uit mijn weblog van 9 november 2010: Alle politieke partijen hebben het in hun verkiezingsprogramma’s altijd over verbetering van het openbaar vervoer. In werkelijkheid interesseert het openbaar vervoer ze geen moer. Zo nu ook weer in Ens. Omdat het centrum gerenoveerd wordt verdwijnt de bushalte uit het dorp. Die komt nu op de rotonde aan de N50. Dat daarbij de reizigers een drukke rotonde moeten oversteken om bij deze halte te komen maakt blijkbaar niemand wat uit. Het dorpbelang is akkoord. Niemand vertelt dat het een slecht bezochte vergadering was. En ook ouderen in het dorp zijn akkoord want die gaan met eigen vervoer of de regiotaxi. Zelfs op de voorlichtingsmiddag voor de OV Chipkaart was praktisch iedereen met eigen vervoer gekomen. Maar degenen om wie het werkelijk gaat, degenen die wel gebruik maken van het openbaar vervoer, is niets gevraagd. Lekker makkelijk als je vanuit je comfortabele auto kunt zeggen dat jij er geen probleem mee hebt dat die bushalte verhuist. En dat zijn dan allemaal mensen die stemmen op partijen die vinden dat het openbaar vervoer verbeterd dient te worden. Hoe valt dit te rijmen met het verdwijnen van een bushalte uit het centrum? "."

   
22-11-2014 Uit mijn weblog van 10 november 2010: "Vanmiddag zijn Theo en ik naar de ANBO geweest. Voor leden en bezoekers zou voorlichting worden gegeven over de OV Chipkaart. Op zich een loffelijk streven. Maar de tientallen aanwezigen werden uitsluiten via een marketingverhaal de voordelen voorgespiegeld. Niets over de vele problemen die reizigers overal in het land hebben met kapotte controlepoortjes, vergeten uit te checken, in- en uitchecken met een jaarkaart, problemen met geld terug krijgen, de onduidelijke OV chipkaart site, enz. Kritische vragen van Theo en mij werden als zeer hinderlijk ervaren. En terwijl toch volkomen duidelijk moest zijn dat zowel Theo en ik de enige aanwezigen waren die ervaring met de OV Chipkaart hebben. Ook na afloop bleef de “voorlichter” stug in het beantwoorden van vragen. Hij deed het af als een Telegraaf hetze. Toen ik zei dat Kamerleden ook kritische vragen hebben zei hij dat ze altijd maar negatief zijn. Ik vroeg of hij misschien voor een dictatuur pleit. Bij opmerkingen dat het saldo niet altijd op de site verschijnt zei hij: Dan zul je wel een oude computer hebben. Dit verschrikkelijke arrogante mannetje hield een verhaal dat de meeste aanwezigen voor zoete koek slikten. Het leek het marketing verhaal over De Deel wel".

   
23-11-2014 Uit mijn weblog van 12 november 2014: "Dus er komt nu (ineens) een overdekte fietsenstalling voor maar liefst 1.000 fietsen? Voor wie zijn die bestemd? Blijkbaar voor de busreizigers. Maar die hebben hoogstens 500 plaatsen nodig. Wat gebeurt er met de overige 500 plekken? Denkt men nu werkelijk dat mensen, die met de fiets naar het centrum gaan, hun fiets in die overdekte fietsenstalling neerzetten? Die parkeren hun fietsen gewoon, zoals vanouds, in de Lange Nering. Hoe moet die overdekte fietsenstalling (met hoge jaarlijkse kosten) dan vol komen? Het zou me niets verbazen dan er in dat geval alsnog een (eerder afgeblazen) fietsparkeerverbod voor de Lange Nering komt".

   
24-11-2014 Uit mijn weblog van 12 november 2010: "Dus de Q Liner wordt gesplitst per midden 2011? Of eind 2012? Vanaf Emmeloord naar Lelystad wordt een andere bus dan vanaf Emmeloord naar Groningen. En de vraag is of het dan nog een snelbus blijft want de voorspelling is dat het een reguliere verbinding wordt; met veel meer stops. Verder weten de busmaatschappijen niet wat er na 2012 gaat gebeuren omdat ze denken dat in Kampen veel reizigers gebruik gaan maken van de Hanzelijn. Heel vreemd. De busmaatschappijen hebben eerder laten weten dat de bussen juist niet naar station Kampen-Zuid zullen rijden. We kunnen al wel stellen dat openbaar vervoer er allereerst is voor de vervoerders zelf en niet voor de reizigers; net als met de OV chipkaart het geval is".

   
25-11-2014 Uit mijn weblog van 15 november 2010: "Vanavond naar een redelijk bezochte energiebesparingsavond in de kantine van het gemeentehuis voor inwoners Espelervaart geweest. Theo en ik bekeken eerst de “huiskamer” berekeningen. Bij gebruik spaarlampen kun je € 65 per jaar besparen. Dat is minder dan mee® doen voorspiegelt. Verder werd er uitgelegd hoeveel kuub gas je wel niet kunt besparen met isolatie, dubbel glas en andere maatregelen. Totaal ver over de 3.000 kuub. Reden waarom Theo vroeg wat het gemiddeld gebruik van de desbetreffende benoemde woning is: 3.000 kuub dus. Juist ja. Ik zei dat ik 1.400 kuub gas verstook. Later werden er zogeheten Standby killers voor de TV uitgedeeld. Dat de TV niet op standbye blijft staan. Dat schiet op als mijn TV in de standby minder dan 1,5 watt verbruikt. Bouwbedrijf Roos was ook aanwezig. Die vroeg ik wat vier meter kwadraat dubbel glas bespaart. 50 tot 100 kuub gas per jaar. Eindelijk een realistisch antwoord! Wethouder Poppe zei dat hij eerst 5.000 kuub gas per jaar verstookte maar nu veel minder. Na afloop spraken Theo en ik enige tijd met Jelle Edelenbosch waarvan we beiden vinden dat hij weer de politiek moet verslaan voor De Noordoostpolder".

   
26-11-2014 Uit mijn weblog van 15 november 2010: "Politieke partijen hebben altijd de mond vol over het verbeteren van (bestaande) Openbaar Vervoer verbindingen. De werkelijkheid is echter van een geheel andere orde. Nemen wij als voorbeeld Ens. Daar verdwijnt de bushalte uit het centrum van Ens. En waar komt die vervolgens te staan? Aan de nieuw te bouwen rotonde aan de N50. Reizigers moeten daarbij niet alleen een stuk verder lopen maar ook de drukke rotonde oversteken om bij deze nieuwe halte te komen. Wie verzint er toch zoiets? De bezoekers van een slecht bezochte vergadering Dorpsbelang; grotendeels gekomen met eigen vervoer? Ouderen die het niet erg vinden omdat ze eigen vervoer hebben of via de regiotaxi vervoerd worden? Dat zijn dus niet de reguliere gebruikers van deze lijn 141. Het zou alle politieke partijen sieren als men nu eens contact zoekt met de werkelijke reizigers van deze buslijn. Vinden die het ook prima dat er weer een voorziening uit hun dorp verdwijnt? En moet ik deze verplaatsing van de bushalte ook zien als een verbetering van het bestaande Openbaar Vervoer? PS. De rotonde (met nieuwe bushalte) staat nog verder buiten het dorp dan ik eerst dacht...".

   
27-11-2014 Uit mijn weblog van 21 november 2010: "Eigenlijk zou er eens per maand op zaterdagmiddag een politiek café in het Voorhuis gehouden moeten worden; live via Radio Noordoostpolder. Mijn idee is een politiek café zoals vroeger In De Rooie Haan. Live radio uitzending op een moment dat er veel luisteraars (kunnen) zijn. Het is niet een kwestie van: een journalist mag aanschuiven. Nee, het moet meer een kwestie zijn van: een politicus mag aanschuiven. Ik vind dat een politiek café eerst besproken moet worden met Radio Noordoostpolder. Journalistiek moet voorop staan; niet de politiek zelf".

   
28-11-2014 Uit mijn weblog van 25 november 2014: "Lees ik op de voorpagina van “De Noordoostpolder”: Klimaat vraagt om keuzes. Activiteiten bewustwording. Er is 68.380 euro nodig om de burger, bedrijven en instanties te betrekken bij het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid en generatiebestendig. Deze termen vliegen je tegenwoordig om de oren. Ik begin er wat zat van te worden. Moet er zoveel geld worden uitgegeven voor iets wat mensen thuis al simpel kunnen doen. Kijkt men wel eens naar de meterstanden van licht en gas? Weet men wel hoeveel KWh hun apparatuur gebruiken? Het staat er allemaal op. Kan men zelf berekenen met een rekenmachientje van 5 euro bij Action. Of is dat ook al besmet? En zolang men meerdere malen per jaar naar vakantiebestemmingen vliegt zonder btw en accijns op kerosine te betalen moet men gewoon de mond houden over (zogenaamde) duurzaamheid. Zo langzamerhand begin ik te denken dat de wereld gek is geworden. En iedereen loopt er achteraan en knikt begrijpend. Wat een schijnheilig gedoe"!

   
29-11-2014 Uit mijn weblog van 10 december 2010: En zo gaan de voorbereidingen voor de bouw op de Deel gewoon verder. Ondanks het feit dat het nog maar de vraag is of vrachtwagens wel goed kunnen inparkeren bij de nieuw te bouwen supermarkt op de Deel. Ondanks het feit dat veel gemeenten geen parkeerdek meer willen hebben omdat de auto dan uit het zicht staat en in de winter vaak gesloten is. Ondanks het feit dat mensen met hun boodschappen naar boven op het parkeerdek moeten zien te komen. Ondanks het feit dat de verkeersintensiteit enorm zal toenemen. Ondanks het feit dat de verkopen via internet toenemen en via de gewone winkels afnemen. Ondanks het feit dat de bevolking van Noordoostpolder nog amper groeit. Ondanks het feit dat op het Evenementenplein nog amper evenementen zullen gaan plaatsvinden. Ondanks het feit dat er zomaar een busbaan van het busstation afgeknabbeld wordt. Ondanks het feit dat de meeste inwoners van Emmeloord het nog steeds niet zien zitten. Ondanks het feit dat ik nog wel meer op zou kunnen noemen. Maar ik moet volgens bepaalde politici niet zo zuur doen. Volgens hen ben ik de enige die dit niet ziet zitten. Het zij zo. We kijken wel wat de reactie van de inwoners zal zijn als het klaar is". "

   
30-11-2014 Uit mijn weblog van 13 december 2010: "De zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinder opvang kosten € 9,8 miljard. Het is me toch wat! Dat de hypotheekrente aftrek meer dan € 10 miljard kost is blijkbaar minder erg".

   
1-12-2014 Uit mijn weblog van 30 december 2010: "Huurders van sociale woningbouw (de vroegere woningwet woningen), die meer dan 33.000 euro per jaar verdienen moeten honderd euro per maand meer huur gaan betalen. Dat vind ik vreemd. Als bij huurders hun inkomen is gestegen tot boven het niveau waarvoor sociale woningbouw bedoeld is zouden ze moeten gaan verhuizen. Of als ze willen blijven zitten een soort huurbelasting betalen; aan het Rijk; niet aan de woningbouwvereniging. Want nu dreigt dat woningbouwverenigingen graag gaan verhuren aan hogere inkomens omdat het meer geld oplevert. En dat kan nooit de bedoeling zijn van de sociale woningbouw".

   
2-12-2014 UIt mijn weblog van 6 januari 2011: "Als de Raad van State de bezwaren niet overneemt verrijst er binnen een paar jaar een groot windmolenpark aan de dijk bij Urk. Door Urkers consequent een “IJzeren Gordijn” genoemd. Deze 86, 200 meter hoge, windmolens moeten voor stroom van 400.000 huishoudens gaan zorgen. Maar die stroom is niet continu. Er moet een backup zijn als het niet waait. Dus een extra centrale moet altijd standby staan. Men had beter het plan Lievense kunnen uitvoeren. Een groot waterbekken waar het water wordt opgepompt door stroom van windmolens als het waait. Het water zelf kan dan door een waterkrachtcentrale CONTINU dezelfde hoeveelheid stroom afleveren. Beter voor de hoogspanningsleidingen en ook eerlijker voor de (juiste) berekeningen".

   
3-12-2014 Uit mijn weblog van 12 januari 2011: Gisteravond presenteerde BonoTraffics bv in de commissie Woon Omgeving de verkeersaspecten “De Deel”. Zoals ook al uit de opgestuurde stukken bleek wordt de verkeerssituatie Kon. Julianastraat (twee nieuwe rotondes) , Onder de Toren en de Lange Dreef drastisch aangepakt. Op zich zou daar niets mis mee zijn maar in dit geval is het uitsluitend ten behoeve van de massale bebouwing op de Deel. En de kosten zijn geheel voor de gemeente. Ondanks de indrukwekkende rapporten over een akoestisch onderzoek en een luchtkwaliteits onderzoek valt niet te verhullen dat de verkeersintensiteit drastisch zal toenemen. Men heeft dan wel wat fietspaden gepland maar voor de fietsers zal het uiteindelijk een stuk moeilijker worden om het centrum goed te bereiken. Voor voetgangers worden, nota bene, druk gebruikte voetgangersoversteekplaatsen gewoon opgeheven. Ik voorspel net zulke dramatische gevolgen als jaren geleden met het (mislukte) verkeerscirculatieplan. Toen had men ook prachtige animaties (door de gehele raad gesteund) waar in de praktijk helemaal niets van terecht kwam". "

   
4-12-2014 Uit mijn weblog van 27 januari 2011: Er zijn nog steeds veel kerken die uit het Woord preken. Toch spreekt het buitenstaanders niet aan. Dat komt niet alleen doordat er woorden worden gebruikt die voor anderen totaal niets betekenen. Het komt ook doordat veel kerken zich eigenlijk veel meer met regeltjes en kleinburgerlijkheid bezig houden dan met waar het werkelijk om gaat. De traditie staat hoger. Men heeft trouwens nog amper in de gaten dat het traditie en gewoonte is. Men denkt dat men daardoor serieus bezig is. Tradities, gewoontes, kerkregels, kleinburgerlijkheid en werken voor de Heer. Dan moet het goed komen. Eigenlijk een soort levensverzekering. We betalen onze premies (goede werken, goed gedrag, nette burgers, nette buurt) en dat zal zich later goed laten uit betalen. Wat dat betreft hoeven er eigenlijk ook geen andere mensen meer bij. We hebben genoeg aan ons eigen clubje. En daar houden we telkens weer een goed gevoel aan over". "

   
5-12-2014 Uit mijn weblog van 6 februari 2011: Ook burgerraadslid voor de PvvP Dick Offringa is verontwaardigd: “Het is verbijsterend dat meneer Verbeek al bezig is brieven te schrijven, terwijl nog niemand is begonnen met het zoeken van een goede basis voor alle nog te voeren discussies. Het provinciehuis in Lelystad laat Noordoostpolder weer eens links liggen. Maar we liggen niet links, wij liggen in het Noordoosten. We grenzen aan Urk en aan het oude land van Friesland en Overijssel. De enige band die de polders in Flevoland hebben is dat de mensen allemaal drie meter beneden AP wonen. Als Verbeek zo doorgaat zeggen wij als Vrije Poldermensen: ophalen die Ketelbrug!”"

   
6-12-2014 Uit mijn weblog van 15 februari 2011: "Gisteravond naar informatie avond in motel van der Valk Emmeloord geweest. Er was informatie over de verkenning aangaande het opwaarderen van het traject Ens - Emmeloord (N50) van 2x1 rijstrook naar 2X2 rijstroken. Het Rijk legt € 10 miljoen op tafel, De provincie Flevoland € 4 miljoen, de gemeente Noordoostpolder € 2 miljoen en de gemeente Urk € 0,5 miljoen. Totaal € 16,5 miljoen. Daarvan worden de vluchtstroken een meter breder (nieuwe rijstrook) en komt er (waarschijnlijk) een viaduct bij de bomenweg. Op de druk bezochte avond werden er veel goede suggesties gedaan".

   
7-12-2014 Uit mijn weblog van 24 februari 2011: "“I’m dreaming of a white Christmas”. Dat kon ik vanmorgen wel zingen toen ik de besneeuwde markt in het centrum van Emmeloord (op De Deel) betrad. Er stonden diverse stands van politieke partijen zoals de SP, de PvdA en het CDA. Ik stelde voor de volgende verkiezingen maar in de lente te houden. Benieuwd hoe hoog volgende week woensdag de opkomst zal zijn. Gerard, Theo en ik gaan dan ’s avonds naar het provinciehuis in Lelystad. In de besneeuwde Lange Nering voelde ik de behoefte aan een overdekt winkelcentrum".

   
8-12-2014 Uit mijn weblog van 12 maart 2011: "Terugluisterende naar het interview op Radio Noordoostpolder heb ik gemengde gevoelens. Want eigenlijk ben ik het wel met D66 eens dat dit (uitgebreide) busstation niet past op De Deel. Ik heb wel eens gezegd: vreemd; zes busbanen voor vijf bussen. Dus de plek achter het politiebureau is zo gek nog niet. Nog beter is het in de buurt van de Golfslag; in de buurt van de (komende) Zuiderzeelijn. Maar om nu zo maar een nieuw busstation plus nieuwe busrestauratie te verplaatsen gaat me echter veel te ver. Te meer dat ik er niet van hou dat busreizigers (onnodig) moeten overstappen; in the middle of nowhere; bijvoorbeeld langs de A6. Alle plannen voor het OV moeten bekeken worden vanuit het gezichtspunt van de reiziger; niet vanuit het gezichtspunt van politieke partijen. Tenslotte vind ik het vermeldenswaard dat ik eindelijk weer op Radio Noordoostpolder te horen ben geweest. Omdat velen daar denken dat ik iets tegen deze omroep zou hebben terwijl ik Nota Bene één van de oprichters ben geweest".

   
9-12-2014 Uit mijn weblog van 18 maart 2011: "Gisteravond is onder enorme belangstelling (uitsluitend de wethouder, een paar ambtenaren, Helga en ik) door wethouder Wouter Ruifrok het lichtende kunstwerk op het zogeheten Cultuurplein geopend. Op vijf stangen is een soort 90 graden gedraaide CV radiator gemonteerd met diverse wisselende lichtkleuren. Het schijnt allemaal in lijn van de ingang van de bioscoop te staan en is overal zichtbaar. Dat wel natuurlijk. Dat er tegen dit kunststuk diverse fietsen stonden geparkeerd was voor mij veelzeggend. Net als ik het Cultuurplein van weinig cultuur vind getuigen, vind ik dit kunstwerk ook weinig van kunst getuigen. Maar goed; ik zal aan veldwerk gaan doen. De komende dagen zal ik de bezoekers van de Lange Nering vragen wat ze er van vinden en dat hier publiceren".

   
10-12-2014 Uit mijn weblog van 21 maart 2011: Vanavond fractie vergadering gehad van Partij van vrije Poldermensen. De agenda voor de komende raadsvergadering werd besproken. Oud-wethouder Jan Mulder was ook aanwezig om Nominatie Noordoostpolder Werelderfgoed toe te lichten. Komende donderdag wordt hier een besluit over genomen. De PvvP is voor. Maar als de voortekenen niet bedriegen zal het 14 stemmen vóór en 15 stemmen tegen worden. Dat zou ontzettend jammer zijn voor het unieke concept van de Noordoostpolder. Maar het zal er wel weer op neer komen dat de boeren (die nog geen 5 % van de inwoners vertegenwoordigen) weer het laatste woord zullen hebben. Zoals altijd in deze polder". "

   
11-12-2014 Uit mijn weblog van 25 maart 2011: "Gisteravond naar vergadering gemeenteraad geweest. In verband met renovatie raadzaal werd de vergadering nu in de Golfslag gehouden. Het was wel passen en meten in de grote zaal. Tijdens het agendapunt nominatie Noordoostpolder Werelderfgoed liepen de emoties hoog op. Helga Wiedijk van de Partij van vrije Poldermensen deed een felle aanval op wethouder Willy Memo Schutte. Dat werd niet door iedereen erg gewaardeerd want de CDA fractie sprak er schande van. Tijdelijk voorzitter Leo Voorberg probeerde de PvvP te onderbreken maar Helga sprak gewoon haar tekst uit. Willem Keur deed ook een duit in het zakje met een opmerking over de tekst waarna de CDA fractie applaudisseerde. Willy Schutte liep tijdens het uitspreken van de driftig heen en weer. Later kwam een motie van CU/SGP in stemming om het besluit tot december uit te stellen. Daarbij staakten de stemmen met 14-14. De volgende vergadering komen dit amendement en het voorstel weer in stemming" .

   
12-12-2014 Uit mijn weblog van 29 maart 2011: "Op vrijdag 22 april ben ik precies één jaar burgerraadslid. Burgerraadsleden worden door een fractie aangewezen en komen vanaf de kandidatenlijst van de partij. Zij krijgen een kleine vergoeding voor hun werkzaamheden en hebben recht van spreken in commissievergaderingen. Nu er bijna een jaar voorbij is, is voor mij de tijd aangebroken om me hier over te bezinnen. Heb ik nog wel zin aan het bestuderen van de stapels documenten die maandelijks per post arriveren en de eveneens enorme stapel documenten; toegestuurd per e mail? En heb ik nog wel zin aan de vele fractievergaderingen, commissievergaderingen, thema avonden en wat niet al? En heb ik eveneens nog wel zin aan het aanhoren van al die fracties die elkaar telkens vliegen trachten af te vangen? Zijn ze wel werkelijk met het algemeen belang bezig? Ik geef mezelf nog ruim drie weken de tijd om me een oordeel te vormen. Zoals ik er nu over denk stop ik per 22 april a.s."/

   
13-12-2014 Uit mijn weblog van 9 april 2011: "Emmeloord lijkt in veel opzichten op Peyton Place. Iedereen kent elkaar en let op elkaar. En je moet er vooral niet te gek doen. Als je je hoofd hier boven het maaiveld uitsteekt wordt hij afgehakt. We zijn hier een keurig nette gemeenschap en willen beslist geen last hebben van andersdenkenden. Want dat is vreemd, eng en misschien ook wel gevaarlijk. Stel dat we zo maar in onze veilige (denk) wereld worden aangetast. Er zijn tijden dat ik denk dat het voorafgaande iets te sterk is gesteld. Maar er zijn ook tijden dat ik denk dat het voorafgaande juist nog te zwak is uitgedrukt. Ik blijf me verbazen".

   
14-12-2014 Uit mijn weblog van 12 april 2011: "Vanavond naar commissie voor Woonomgeving geweest. Vanwege renovatie van de raadzaal werd de vergadering in het Mozaïek in Espel gehouden. De bedoeling van de vergadering in de diverse dorpen is dat er dan ook dorpsbewoners langs kunnen komen. Vanavond bleef dat echter beperkt tot zo’n vijf personen waaronder chauffeur Gerard en een inspreker. Op de agenda stonden ondermeer de punten vaststelling bestemmingsplan Emmeloord Centrum (herziening 2010) en presentatie afspraken tussen gemeente en Mercatus (2010)".

   
15-12-2014 Uit mijn weblog van 18 april 2011: "Vanavond naar thema avond over “Definitief ontwerp Bosbadhal” en “Digitaal uitzenden gemeenteraad” geweest. De live uitzendingen van de gemeenteraad kunnen volgens de presentatoren ook gelijktijdig via de lokale omroep worden uitgezonden; via een “T splitsing”. Het beeld zal daarbij een stuk beter zijn dan het gecomprimeerde beeld via internet. Per raadsonderwerp kunnen later de desbetreffende stukjes video worden opgevraagd via een soort “uitzending gemist” systeem".

   
16-12-2014 Uit mijn weblog van 23 april 2011: Na 21 jaar achtervolgt me nog steeds dat ik in de krant heb gezegd dat ik vijf dorpen wil verplaatsen. Maar het gaat erom waarom ik dat toen zei. Pas in 1946 is het besluit gevallen om naast Emmeloord tien dorpen (op fietsafstand) te bouwen. Voor die tijd was er sprake van slechts vijf (grotere) dorpen met zo’n acht km. afstand. Daar had ik dat idee vandaan. Verder was er in 1990 sprake van minstens zes “bevroren” dorpen. Er mocht absoluut niets meer gebouwd worden. En dan moet je soms de knuppel in het dorpenhok gooien. Het gevolg is wel geweest dat alle dorpen afgelopen jaren behoorlijk zijn uitgebreid. Laat ik dan maar die rare kwast zijn die dat in gang heeft gezet". "

   
17-12-2014 Uit mijn weblog van 25 april 2011: "De Paashaas, Paaseieren, Paasvuur, Paasliederen, elke week weer een kaars aansteken in de kerk, een kruis met honderd lampjes in een evangelische gemeente, Matthäus-Passion; eigenlijk word ik er niet goed van. Waar komt al deze poppenkast toch vandaan? Niet uit de Bijbel! Uit het oude Babylon? Komt het kruis bij de oude Rozenkruisers vandaan? Hoe kan het dat er zo’n vloekhout in de kerken wordt gehangen? De enige betekenis van Pasen (opstanding) is dat de dood is overwonnen. “Dood, waar is uw prikkel?“. “Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt”. Laten de kerken nu eens alle show achterwege laten en dit meer gaan verkondigen".

   
18-12-2014 Uit mijn weblog van 26 april 2011: "Vanavond fractieberaad gehad van de Vrije Poldermensen met Helga en Theo. In de leeszaal van het stadskantoor de agenda van de raadsvergadering doorgenomen. En dit allemaal in het tweede jaar van mijn burgerraadslidmaatschap. Inmiddels is mijn nevenfunctie (Lid PBO bestuur Radio Noordoostpolder) ook op de site van de gemeente Noordoostpolder vermeld".

   
19-12-2014 Uit mijn weblog van 3 mei 2011: "De afgelopen Nacht van Oranje en Koninginnedag (in Emmeloord) overdenkende kom ik tot de (verbijsterende) conclusie dat het volgend jaar allemaal anders zal zijn. Ik vraag me af of de inwoners van Noordoostpolder wel beseffen dat er eind dit jaar met de bouwwerkzaamheden op de Deel wordt begonnen. Dat betekent dat er dan geen ruimte meer zal zijn voor zaken zoals Nacht van Oranje, kermis, Pieperfestival. Er wordt dan wel een zogeheten evenementenplein aangelegd maar nu is al duidelijk dat het hoofdzakelijk een parkeerplaats voor de toekomstige supermarkt zal zijn; evenementen zullen er nog amper plaats gaan vinden. Waarschijnlijk gaat de markt definitief naar het Kettingplein en het Pieperfestival naar de nieuw te bouwen Bosbadhal. De vraag is waar de overige evenementen naar toe gaan. Als die al nog plaats zullen vinden. Gedurende twee jaar zal het één grote bouwput in het centrum van Emmeloord zijn. Een voorproefje daarvan zullen we al krijgen bij de aanleg van de twee grote rotondes die aan beide uiteinden van de Koningin Julianastraat worden aangelegd. Men moet zich er maar reeds op voorbereiden dat het jarenlang een grote puinhoop in het centrum gaat worden met vele, vele verkeersopstoppingen".

   
20-12-2014 Uit mijn weblog van 4 mei 2011: "Bij elke boerderij hoorde een zgn. arbeiderswoning. Een arbeider moest, voor hij de arbeiderswoning kon betrekken eerst een vergunning van de directie hebben. En de directie gaf de vergunning niet eerder af dan dat de boer verklaarde dat hij de arbeider voor een jaar in dienst had genomen. Werd het contract met de boer na een jaar niet verlengd, dan moest de arbeider niet alleen naar een nieuwe betrekking op zoek, maar ook naar een andere woning! Natuurlijk was het voor zowel de boer als ook voor de knecht heel handig om dicht bij het werk te wonen, echter dit was niet de reden dat er door de directie arbeiderswoningen aan de buitenwegen gepland waren. De belangrijkste reden was dat de directie niet te veel arbeiders bij elkaar in de dorpen wilde hebben wonen, om potentiële broeinesten van onvrede en opstand tegen te gaan. Men hoopte dat een arbeider die genoeg grond had om voedsel te verbouwen voor zijn gezin, ruimte had voor kippen of ander kleinvee en weinig mogelijkheid om de kroeg in te duiken met collega’s, geen reden zou hebben om oproer te stoken!".

   
21-12-2014 Uit mijn weblog van 7 mei 2011: "De gemeente Noordoostpolder heeft afgelopen maandag een simulatie laten uitvoeren betreffende het achteruit kunnen parkeren naar de komende supermarkt op de Deel vanuit de Kon. Julianastraat. Volgens een persbericht van de gemeente heeft deze simulatie aangetoond dat het haalbaar is, er geen problemen zijn te verwachten en dat de gekozen verkeersstructuur voldoet. Gisteren is er echter een gezamenlijk persbericht verschenen van transportbedrijf van Wieren (waar de test is gehouden), Helmink, technisch advies van het theater en het bestuur van het Voorhuys waarin een heel ander verhaal staat. Daarin wordt beweerd dat het geheel veel te krap is, dat er geen enkele andere auto of object in de buurt mag staan, dat het moeilijk zal zijn om de draai te maken en dat er een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie zal ontstaan. Ik vind het schandelijk hoe de gemeente (met in het kielzog Provast) de uitslagen op haar eigen wijze interpreteert Dit muisje krijgt gegarandeerd nog een staartje!".

   
22-12-2014 Uit mijn weblog van 8 mei 2011: "Vele gemeenten willen de papieren stukken voor gemeenteraadsleden afschaffen en alleen maar elektronisch gaan aanleveren via aan de gehele raad te verstrekken iPads. Daarmee kunnen dan alle stukken worden gelezen. Dat bevreemdt mij zeer. De iPad is gemaakt voor consumenten; voor films, foto’s, het lezen van boeken, spelen van spelletjes en internetten. Niet om grote lappen teksten mee te lezen. Dat inmiddels veel gemeenteraden akkoord zijn gegaan met de aanschaf (€ 800 per stuk) komt meestal niet voort vanwege de drang naar efficiency maar meer vanwege de hebzucht naar een nieuwe (gratis) gadget. Een simpele E-reader kan ook voldoen".

   
23-12-2014 Uit mijn weblog van 13 mei 2011: "De gemeente heeft een duurzaamheidsplan het licht laten zien. Daarin wordt gesteld hoeveel de gemeente kan besparen door duurzaam te zijn. Bijvoorbeeld meer LED straatverlichting en Het Nieuwe Rijden. Daar kan heel wat mee worden bespaard. Maar als dat zo is, dan moeten die besparingen toch ook geld opleveren? Dan kan het toch niet zo zijn dat al deze besparingen extra geld kosten? Wat is dan precies de besparing? Als ik zulke rapporten lees wordt het mij altijd bang te moede. Prachtige volzinnen; prachtige besparingen. Maar het kost allemaal bakken vol met geld; de subsidiestromen lopen optimaal. Ik vind dat duurzaamheidszaken tenminste zichzelf financieel moeten bedruipen. Anders lijkt het me op den duur een volkomen heilloze weg te worden".

   
24-12-2014 Uit mijn weblog van 23 mei 2011: "Afgelopen jaar heb ik heel wat voorspellingen gedaan aangaande de bouw op de Deel. Daarbij heb ik het ook over het evenementenplein gehad. Ik heb namelijk nooit geloofd dat daar echt evenementen zouden gaan plaatsvinden. En nu is het zover. Uit berichten op Twitter blijkt dat het evenementenplein wordt verplaatst naar de rand van Emmeloord. Dat betekent dus dat bijna alle activiteiten en evenementen niet meer in het hart van Emmeloord zullen plaatsvinden. Altijd is er beloofd dat de gezelligheid en de activiteiten in het nieuwe winkelcentrum van Emmeloord zouden toenemen. Het zou echt een upgrade van het centrum zijn. In werkelijkheid verdwijnt alle gezelligheid en is er ’s avonds na zessen niets meer te doen. Weg kermis, weg Pieperfestival, weg aankomst Avondvierdaagse, weg auto rally, weg Nacht van Oranje, weg Koninginnedag; verdwenen. En de weekmarkt voelt er ook al niets voor op het evenementenplein te gaan staan; uit het zicht. Bebouwing op de Deel; van de regen in de drup".

   
25-12-2014 Uit mijn weblog van 25 december 2011: "Vanuit de tijdloze eeuwige meerdimensionale heilige wereld kwam Jezus (gedurende ruim dertig aardse jaren) in de tijdelijke kortstondige driedimensionale zondige wereld met de kluistering en beperking van een aardmens (vanuit het stof der aarde) om na zijn overwinning op de dood weer terug te keren naar de tijdloze eeuwige meerdimensionale heilige wereld".

   
26-12-2014 Uit mijn weblog van 25 mei 2011: "Ook “De Noordoostpolder” heeft nu op hun site een verhaal staan over een nieuw evenemententerrein. Inmiddels wordt er ook al druk over getwitterd. En worden er donderdagavond tijdens de raadsvergadering in het vragenhalfuur vragen over gesteld. De raad is in begin 2006 op het verkeerde been gezet met dubieuze beloftes. Alle evenementen zouden in het centrum kunnen blijven. “Bruisend” en “reuring” waren de trefwoorden. Nou; er blijft steeds minder van over. Ik voorspel dat de meeste evenementen zullen verhuizen naar de rand van Emmeloord. Op de ren- en drafsportbaan? Net zoals in Lemmer waar de kermis moest verhuizen naar de ijsbaan? Waar vervolgens geen kip meer kwam. Dus de kermis is nu weer in het centrum van Lemmer. Dit noemen we geen “Stadshart” meer; dit noemen we “Geen Kloppend Hart”.

   
27-12-2014 Uit mijn weblog van 5 juni 2011: "In de Noordoostpolder moet Wellerwaard ontwikkeld worden. Als nieuw toeristisch gebied. Tegelijkertijd lees ik in het duurzaamheidsplan van de gemeente dat bedrijfsterreinen bereikbaar moeten zijn per OV of de fiets. Dus het ene plan houdt rekening met meer auto’s, het andere plan met meer fietsen. Hoe tegenstrijdig! En dan die zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Alsof de gemeente zo energiebewust is! Het heeft € 50.000 gekost en in één jaar 5.000 kWh opgeleverd; dat is amper stroom voor anderhalf huishouden. Blijkbaar worden de opstellers van gemeentelijke stukken niet gehinderd door enige kennis van zaken. Mooie sier maken; dat is het! Maar in werkelijkheid stelt het geen ene bal voor!"

   
27-12-2014 Uit mijn weblog van 5 juni 2011: "In de Noordoostpolder moet Wellerwaard ontwikkeld worden. Als nieuw toeristisch gebied. Tegelijkertijd lees ik in het duurzaamheidsplan van de gemeente dat bedrijfsterreinen bereikbaar moeten zijn per OV of de fiets. Dus het ene plan houdt rekening met meer auto’s, het andere plan met meer fietsen. Hoe tegenstrijdig! En dan die zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Alsof de gemeente zo energiebewust is! Het heeft € 50.000 gekost en in één jaar 5.000 kWh opgeleverd; dat is amper stroom voor anderhalf huishouden. Blijkbaar worden de opstellers van gemeentelijke stukken niet gehinderd door enige kennis van zaken. Mooie sier maken; dat is het! Maar in werkelijkheid stelt het geen ene bal voor!"

   
28-12-2014 Uit mijn weblog van 28 december 2007: "Hedenmiddag zijn Annelies en ik getrouwd".

   
29-12-2014 Uit mijn weblog van 7 juni 2011: "Vanavond weer naar een fractievergadering van de Vrije Poldermensen in de leeszaal van het gemeentehuis geweest. We namen weer de agenda’s van die verschillende commissies door. Ook hadden we het lang over Wellerwaard. Ik schreef al eerder in deze weblog dat ik de bouw van 165 woningen van zes en een halve ton per stuk absurd vind. Uitsluitend om de rest te financieren. Als die bouw toch gaat beginnen voorspel ik een groot (financieel) drama".

   
30-12-2014 Uit mijn weblog van 16 juni 2011: "Er zijn nu zo’n 40 winkeliers in de Lange Nering die bezwaarschriften tegen het nieuwe bestemmingsplan aangaande de bebouwing op de Deel gaan indienen. Een prima zaak. Ik heb me er altijd al over verwonderd dat er door bestaande winkeliers zo weinig bezwaren werden ingediend. Hopelijk sluiten zich meer winkeliers bij deze bezwaarschriften aan. De bebouwing op de Deel moet koste wat het kost worden tegen gehouden. Nu kan het nog; wat de gemeente ook mag beweren. De Deel moet de Deel blijven"!

   
31-12-2014 Uit mijn weblog van 31 december 2011: "En de Top 2000 dendert maar door. Annelies en ik zitten vaak op de bank naar de Top 2000 te luisteren en te kijken. Via de Astra 3 satelliet kijken we naar Cultura24 waar 24 uur per dag beelden te zien zijn van Beeld en Geluid uit Hilversum waar de Top 2000 wordt uitgezonden in het Top 2000 Café. Geluid uit de boxen en beelden op de TV. De diskjockeys die na elke twee nummers kort wat mailtjes voorlezen en wat nummers opnoemen. Want kort moet het zijn anders komen ze niet uit met de nummers. Het is een heel gereken om alles helemaal te draaien en toch goed uit te komen op het volle uur. Vakmanschap van de bovenste plank! Een waar genoegen om naar te kijken en te luisteren!".