<% ' FP_ASP -- Deze ASP-pagina wordt automatisch door een FrontPage-onderdeel gegenereerd. Niet bewerken. FP_LCID = 1043 %> <% ' FP_ASP -- Deze ASP-pagina wordt automatisch door een FrontPage-onderdeel gegenereerd. Niet bewerken. FP_CharSet = "windows-1252" FP_CodePage = 1252 %> Dick Offringa: gastenboek

Schrijf a.u.b uw commentaar op deze site in dit gastenboek (klik hier)


<% if 0 then %> <% end if %> <% fp_sQry="SELECT * FROM Resultaten ORDER BY Datum DESC,Timestamp1 DESC,Sleutel DESC" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="dick" fp_iMaxRecords=0 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=50 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_sColTypes="&Sleutel=3&Naam=202&Datum=135&Opmerkingen=203&Remote_computer_name1=202&User_name1=202&Browser_type1=202&Timestamp1=135&Email=202&Plaats=202&Land=202&" fp_iDisplayCols=3 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
Datum Naam Opmerkingen
Geen records geretourneerd.
<%=FP_FieldVal(fp_rs,"Datum")%> "> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Naam")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Opmerkingen")%>