Het weblogboek

van Dick Offringa


   
2-4-2018 Pasen 2018. Kouder dan Kerst 2017. Vreemd dat het Eerste Concilie van Nicea in 325 Pesach veranderd heeft in Pasen. Waarschijnlijk omdat ze niets zagen in de Joodse leer. En gemakshalve vergaten dat Jezus ook een Jood was. Daarom moest van Jezus een halfgod worden gemaakt. Typisch dat zelfs protestante kerken deze Paapse leer hebben overgenomen. Rome heeft ook nog steeds Israel niet als staat erkend. Want het heil is natuurlijk niet uit de Joden maar uit Rome. Rome die zijn leer 1 op 1 vanuit het oude Babylon heeft overgenomen. En de restanten zijn nog zichtbaar bij de protestante kerken. Logisch als je zelf niet nadenkt en niet alles zelf onderzoekt. Ook de Opstanding was niet op zondag. Is ook nergens in de diverse teksten te vinden. Maar op zaterdagavond, na de sabbat. De steen hoefde niet verplaatst te worden want Jezus is als geest opgestaan. En heeft in de weken daarna verschillende lichamelijke verschijningsvormen aangenomen. Daarom herkenden velen Hem niet. Ze mochten Hem zelfs niet aanraken. Daarom kon Hij binnen komen terwijl de deuren gesloten waten. De Opstanding was in een andere dimensie. De hemelvaart was dus symbolisch; voor de in slechts drie dimensies levende mensheid.

   
1-4-2018 Vanuit de tijdloze eeuwige meerdimensionale heilige wereld kwam Jezus (gedurende ruim dertig aardse jaren) in de tijdelijke kortstondige driedimensionale zondige wereld met de kluistering en beperking van een aardmens (vanuit het stof der aarde) om na zijn overwinning op de dood weer terug te keren naar de tijdloze eeuwige meerdimensionale heilige wereld.

 

Weblog 2004

Weblog 2005

Weblog 2006

Weblog 2007

Weblog 2008

Weblog 2009

Weblog 2010

Weblog 2011

Weblog 2012

Weblog 2013

Weblog 2014

Weblog 2015

Weblog 2016