Het weblogboek

van Dick Offringa


   
10-5-2017 Vandaag is mijn dochter Esther 31 jaar geworden.

   
13-4-2017 Dus geen kruis in huis..... En al helemaal geen Passion! EO, EO, wat zijn jullie toch ver afgedwaald! Wanneer er in de brieven gesproken wordt over de prediking van het kruis, wordt daarmee nooit een stuk hout bedoeld dat mensen om hun nek moeten hangen. Een dergelijk gebruik van het kruis ontstond pas veel later. Pas toen het Christendom geïnfiltreerd was met het heidendom, begon het kruis aandacht te krijgen als Christelijk symbool. In 431 na Chr. begonnen er dan ook pas kruisen te verschijnen in kerken en in slaapkamers, terwijl het gebruik van kruisen op kerktorens pas in 586 na Chr. in zwang kwam.

   
10-4-2017 Passion? Morgen wordt in Israel Pesach gevierd, het Joodse Paasfeest. Dat is altijd op dezelfde datum, de 14 de Nissan. Het heeft niets met de stand van de maan van doen. In Nederland vindt men het nodig dat de EO er een heel spektakel van maakt: Passion. Jezus had geen passie toen hij wist dat Hij gekruisigd ging worden. "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt". Want de kruisiging was een verschrikkelijke Romeinse doodstraf. Vreemd dat mensen dat symbool om hun hals hebben hangen. Het hoogtepunt van Pasen is niet de kruisiging maar de opstanding; na drie dagen en drie nachten. Van woensdagavond tot zaterdagavond was Jezus in het dodenrijk. (Niet in de hel zoals veel kerken ten onrechte beweren). En op zaterdagavond, na afloop van de sabbath, is Hij opgestaan. Dat is de boodschap van Pasen! Niet een spektakelstuk van de EO! En al helemaal niet de paashaas met een mand vol met eieren! Annelies en ik verschillen hier van mening. Ik blijf er bij dat in Israel de eerste dag van de week direct begon na afloop van de sabbath; zaterdagavond na zonsondergang.

 

Weblog 2004

Weblog 2005

Weblog 2006

Weblog 2007

Weblog 2008

Weblog 2009

Weblog 2010

Weblog 2011

Weblog 2012

Weblog 2013

Weblog 2014

Weblog 2015

Weblog 2016